Om Fagskolen Aldring og helse

Historikk og bakgrunn

Aldring og helse startet fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri i 2008. I 2013 ble tilbudet utvidet med en ny fagskoleutdanning innen utviklingshemming og aldring. 

Fagskolen Aldring og helse har akkrediteringsmynfighet for fagområdet helse.

Fagskolen benytter seg av, kunnskap og undervisningskompetansesom er utviklet ved Aldring og helse Aldring og helse. Fag- og forskningsprosjekter foregår i nært samarbeid med fagpersoner og fagmiljøer i kommuner og ved sykehus. Fagmiljøet ved Aldring og helse kommer altså studentene til gode.

Strategidokument Fagskolen Aldring og helse 2022-2026

Behov for økt kunnskap og kompetanse

Det er stadig behov for å styrke rekrutteringen og kompetanseutviklingen innen fagfeltet demensomsorg og alderspsykiatri (Demensplan 2020). Det er i dag flere personer med utviklingshemming som opplever å bli gamle enn for bare noen tiår siden. Aldring og helse har som målsetting å spre kompetanse, formidle kunnskap og informasjon, samt å bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemming.

Mange som jobber i kommunehelsetjenesten har ingen spesiell fordypning i fagområdene demens, psykisk helse hos eldre og utviklingshemning og aldring. Satsingen på fagskoleutdanning ble tydeliggjort i Kompetanseløftet 2015 med bakgrunn i stortingsmeldingen Mestring, muligheter og mening, og i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Fagskole som utdanningsvalg er et politisk satsingsområde, i 2016 kom Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning. 

I juli 2018 kom det en ny fagskolelov, der utdanningen heter Høyere yrkesfaglig utdanning. De uteksaminerte får fagskolegrad og krediteres med studiepoeng. Tidligere fagskolepoeng vil ha samme verdi som studiepoeng og tidligere uteksaminerte kan bestille nytt vitnemål påført studiepoeng.

Fagskolens styre

Fagskolen styre er det øverste ansvarlige styringsorgan for utdanningene ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Styret har det overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av fagskoleutdanningene slik det fremgår av fagskoleloven og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Styret har ansvar for at studentene får den utdanningen som er forutsatt på grunnlag av NOKUTs akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning. Styret er satt sammen av representanter fra ansatte, studenter, relevant arbeidsliv og fagmiljø, og består av syv medlemmer.

Styremedlemmer

  1. Finn Hall – styreleder
  2. Kari Midtbø Kristiansen
  3. Agnes Brønstad
  4. Ellinor Bakke Aasen, vara: Ingrid Haug-Olsen
  5. Iren Mari Luther, vara: Jette Dyrnes
  6. Live Sundby Lien, vara: Cathrine Olsborg Eriksen
  7. Isabella Seierslund, vara: Natalie Nøstdal
  8. vara: Hilde Heimli
Til forside kompetanseheving

Utforsk alle våre kurs og tilbud

Fagområde
Ressurstype
Utdanningstilbud

Fant ingen kurs med valgte filter