Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Hvordan står det til med helsa til eldre i Norge i dag?

Vi blir stadig flere eldre her i landet, og mange fungerer bedre enn tidligere. Men en aldrende befolkning gjør at flere lever med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Det kommer frem i Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet skal utvikle pårørandeavtalar

Pårørendavtalar mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta vil vere eit tilbod som skal gjere det enklare å vere pårørande. I den nasjonale pårørandeundersøkinga for 2021 kom det fram at pårørande ønsker betre informasjon, meir medverknad, å bli betre tatt vare på og ha meir føreseielege tenester. Verktøyet skal legge til rette for gode rutinar for samarbeidet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta. Helsedirektoratets frist for oppdraget er 1. juli 2023.

Anbefaler ny dose av koronavaksinen

Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover å ta en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud. – Overvåkingen vår viser at smitten øker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill