– Kan vi virkelig bremse aldring?

Professor og forskningssjef Geir Selbæk er kritisk til medisiner og kosttilskudd mot aldring. Dette er omtalt i ny bok om vitenskapen om aldring og…

Oppfordrer til samlæring for pårørende og ansatte om utviklingshemning og aldring

I Nittedal kommune nylig fikk pårørende og ansatte i et bofellesskap for personer med utviklingshemning sammen undervisning om utviklingshemning og aldring. – Flere kommuner burde gjøre det samme. Det kan bidra til en felles forståelse, mener spesialrådgiver Lene Kristiansen i Aldring og helse. Lederen for bofellesskapet inviterte til en faglig ettermiddag om utviklingshemming og aldring. Kristiansen holdt foredrag om aldersrelaterte sykdommer, funksjonsnedsettelse, kartlegging og samarbeid.

Vil finne ut av folks holdninger til demens

Nå kan du delta i spørreundersøkelse om holdninger til demens der svarene skal brukes til til Verdens Alzheimer-rapport 2024. Undersøkelsen tar omtrent 10-15 minutter, og er på engelsk. Du kan hoppe over spørsmål, som ikke virker relevante for norske forhold. Undersøkelsen avsluttes 31. mai, og er i regi av Alzheimer’s Disease International. Lykke til!

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill