Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Hvordan står det til med helsa til eldre i Norge i dag?

Vi blir stadig flere eldre her i landet, og mange fungerer bedre enn tidligere. Men en aldrende befolkning gjør at flere lever med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Det kommer frem i Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet.

Anbefaler ny dose av koronavaksinen

Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover å ta en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud. – Overvåkingen vår viser at smitten øker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ny selvtest kan hjelpe KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en selvtest for pasienter med KOLS, som kan sammenliknes med måleren pasienter med diabetes bruker. Men selvtesten er i dette tilfellet bare en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app. – Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier prosjektleder Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill