Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

En blodprøve som kan avdekke risiko for demens er på trappene

En blodprøve, som kan påvise Alzheimers sykdom før de første symptomene dukker opp, vil komme ganske snart. Men det kan ta flere år før en medisin mot sykdommen er her. Som pasient har man rett til å få vite det dersom prøver viser tegn på sykdom, selv om man ikke kan gjøre noe med det. – Det kan være etisk problematisk å sette folk i en sånn situasjon, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Nytt nettforedrag i geriatri tirsdag

Her får du en påminnelse om hva nettforedraget Ger-IT handler om tirsdag 4. oktober kl. 12.00 på Zoom. Foredraget med tittelen «The anti-inflammatoy effects of exercise» er ved lege i spesialisering i geriatri, Katinka Nordheim Alme. Hun jobber ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill