Aldring

Med aldring kommer fysiske, psykiske og sosiale forandringer. Når vi blir eldre opplever vi normale aldersrelatert endringer, som redusert syn og hørsel. Aldring fører også til økt sårbarhet for fysiske og psykiske plager og sykdommer, men det er store individuelle forskjeller. Hvordan hver enkelt opplever aldring er tett knyttet til samfunnet vi lever i. Hva gjør at vi får god aldring?

Eldre mann med ryggsekk i skogen

Aldring i et livsløpsperspektiv

Vi lever lengre enn før. Eldre i dag har bedre helse og funksjon enn i tidligere generasjoner. Det er likevel store individuelle forskjeller mellom eldre i samme aldersgruppe.
Aldring i et livsløpsperspektiv
Yngre kvinne støtter eldre kvinne i trappeoppgang. Foto

Aldring i samfunnet

For hundre år siden var det langt flere yngre enn eldre i befolkningen i Norge. Nå er situasjonen annerledes: de middelaldrende og eldre er flere enn de yngre. 
Aldring i samfunnet
Eldre kvinne og mann med gåstaver om vinteren

God og sunn aldring (healthy ageing)

Over hele verden blir vi stadig flere eldre. FN, Verdens helseorganisasjon (WHO) og mange land har gjennom flere år samarbeidet for å finne ut hvordan vi i fremtiden kan sikre eldre mennesker en god og verdig alderdom.
God og sunn aldring
Eldre kvinne i rullestol holder hånden til personen bak seg

Funksjonsevne og aldring

Når vi blir eldre, øker sannsynligheten for at vi får nedsatt funksjonsevne. De normale aldringsprosessene gjør at eldre i varierende grad får nedsatte reserver, både i kroppens organer og i funksjonsnivå.
Funksjonsevne og aldring
Mann kysser dame på kinnet

Utviklingshemning og aldring

Vi bidrar til bedre tjenester og økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning gjennom forskning, fagutvikling og kompetanseformidling.
Utviklingshemning og aldring
Eldre mann ser vekk fra kamera, inn i skogen

Aldring som fagfelt

Hovedmålsetting for fagfeltet aldring er forskning og kompetansespredning om samspillet mellom samfunnsmessige forhold og aldring. Vi har særlig søkelys på aldring i et livsløpsperspektiv, samt livskvalitet, sosiale ulikheter og levekår ved aldring.
Aldring som fagfelt
Mennesker samlet på en scene. Foto

Helt åpent om aldring

Dette er et prosjekt som som skal utfordre etablerte holdninger om eldre, og bidra til å sette eldre på agendaen.
Helt åpent om aldring
Eldre kvinne som bader

Årringer

Årringer-prosjektet skal bidra til økt kunnskap om det å bli og være gammel, og vise hva som påvirker eldres livskvalitet. Gjennom en rekke reportasjer har vi spurt dagens eldre om deres liv og helse. Årringer er et samarbeid mellom Aldring og helse og Verdighetsenteret.
Årringer-prosjektets nettside
Geir Selbæk og Petter Hveem i Aldring og helse-podden. Foto

Aldring og helse-podden

Demens, sykdom og død, eller glade, aktive og meningsfylte dager? Hvordan er det å bli gammel i Norge i dag og i framtiden? Professor og forskningssjef Geir Selbæk øser av sin kunnskap, og tenker nytt om eldre og alderdommen. Programleder er Petter Hveem.
Her finner du alle episodene