Fagskolen Aldring og helse

Høyere yrkesfaglig utdanning

Ta gjerne kontakt med Fagskolen om du har spørsmål om søknader og studieplasser

Om studietilbudene

Fagskolen Aldring og helse har studietilbud som gir 60 studiepoeng og fagskolegrad. De går på deltid over to år. Utdanningene er nett- og samlingsbaserte. Det tilbys også et utdanningstilbud i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring som er 100% digitalt.

Demens og psykisk helse hos eldre

Omsorgsfilosofien personsentrert omsorg er grunnstenen i utdanningen Demens og psykisk helse til eldre. Det utdannes fagfolk som er reflekterte, trygge og kunnskapsrike med et stort knippe av gode tilnærmingsmåter og miljøbehandling til personer med demens, pårørende og eldre med psykisk sykdom.

Les mer om Demens og psykisk helse hos eldre

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Utdanningen Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring gir deg oppdatert kunnskap om utviklingshemning, eldrehelse og miljøarbeid. Studentene utvikler sin evne til refleksjon, forstå og håndtere utfordrende situasjoner, og arbeide forebyggende, personsentrert og tillitsskapende.

Les mer om Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Fagskolegrad i eldrehelse

Eldrehelse er et nytt studietilbud som er fleksibelt og modulbasert. Det utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner, og Fagskolen i Vestfold og Telemark.

Les mer om Fagskolegrad i eldrehelse

Opptakskrav

Søkere må være helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, eller aktivitør. Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetanse (dokumentert kompetanse tilsvarende opplæring som helsearbeiderfaget og erfaring fra relevant helsearbeid).

Politiattest må fremlegges ved oppstart av studiet.

Grunnleggende datakunnskaper, tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word er anbefalt) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen

Studiesteder 2024 / 2025

Fagskolens administrasjon ligger på Sem, rett utenfor Tønsberg. Fagskolen har tilbud med samlinger lagt til ulike steder i landet. Flere har kommet i gang på bakgrunn av forespørsel og som et samarbeid mellom kommuner og Fagskolen Aldring og helse.

Skoleåret 2024/25 har vi tilbud med samlinger lagt til Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss og Tønsberg. Ett av tilbudene i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring er heldigitalt, uten fysiske samlinger.

Praksis

Dersom skolen har en samarbeidsavtale med arbeidsplassen, kan praksisperiodene gjennomføres på egen arbeidsplass i kombinasjon med ordinære arbeidsoppgaver.

Hvis studenten ikke skal bruke egen arbeidsplass som praksissted, finner skolen et relevant praksissted.

Praksisperiodene har et definert læringsutbytte og inneholder ett eller flere studiekrav som studenten leverer i etterkant eller i løpet av praksisperioden.

Kostnader

Utdanningen er gratis.

Det må påregnes kostander til kjøp av lærebøker (ca. kr 4000,-) og en avgift til diverse læremateriell, studiebevis, meldemskap i ONF etc (500,- pr år).
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.

Vær oppmerksom på at fagforeninger kan ha gode stipendordninger.