Fagskolen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fagskolen

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Studietilbud

Fagskolen Aldring og helse har i dag to tilbud som hver gir 60 studiepoeng og fagskolegrad over to år. Oppstart hver høst. Utdanningene er nett- og samlingsbaserte. Høsten 2023 tilbys også et heldigitalt utdanningstilbud i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring. Det vil i tillegg komme flere korte utdanningsmoduler på 10 studiepoeng fra og med 2023.

Les mer om studietilbudene

Demensomsorg og alderspsykiatri

Studiesteder: Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss, Tønsberg

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Studiesteder: Alta, Bergen, Hønefoss, Tønsberg, Ålesund

Fagskolen i nyhetene

En kvinnelig og en mannlig helsefagarbeider holder foredrag for kolleger
Fagskolestudentene – en ressurs for hele avdelingen

– Vi har fått mange gode refleksjoner i personalgruppen etter at to av våre ansatte startet på Fagskolen Aldring og helse. Det er en veldig…

25 ansatte fra Ringerike kommune fullførte fagskolen juni 2022

Opptakskrav

Søkere må være helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, eller aktivitør. Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetanse (dokumentert kompetanse tilsvarende opplæring som helsearbeiderfaget og erfaring fra relevant helsearbeid).

Politiattest må fremlegges ved oppstart av studiet.

Grunnleggende datakunnskaper, tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word er anbefalt) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen

Studiesteder 2022 / 2023

Begge studietilbudene har oppstart hver høst i Tønsberg. I tillegg er det tilbud med samlinger andre steder i landet. Disse tilbudene er kommet i gang på bakgrunn av forespørsel og er et samarbeid mellom kommuner eller regioner og Fagskolen aldring og helse.

Skoleåret 2022/23 har vi tilbud med samlinger lagt til Alta, Bergen, Drammen og Tønsberg.

Høsten 2023 planlegges følgende:
Demensomsorg og alderpsykiatri med samlingssted i Drammen, Hønefoss og Tønsberg
Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring med samlingssted i Bergen og Tønsberg.
Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring uten fysiske samlinger- heldigital (NY)

Praksis

Dersom skolen har en samarbeidsavtale med arbeidsplassen, kan praksisperiodene gjennomføres på egen arbeidsplass i kombinasjon med ordinære arbeidsoppgaver.

Hvis studenten ikke skal bruke egen arbeidsplass som praksissted, finner skolen et relevant praksissted.

Praksisperiodene har et definert læringsutbytte og inneholder ett eller flere studiekrav som studenten leverer i etterkant eller i løpet av praksisperioden.

Kostnader

Fagskolen tar ingen studieavgift, men det er fire ukessamlinger hvor kostnader må påregnes. Disse kostnadene er knyttet til lunsj, overnatting, reise og eventuelle studieturer.

Andre utgifter er kjøp av lærebøker (ca. kr 4000,-) og en avgift til diverse læremateriell, studiebevis, meldemskap i ONF etc ( 500,- pr år). Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.

Vær oppmerksom på at fagforeninger kan ha gode stipendordninger.