Fagskolen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fagskolen

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Studietilbud

Fagskolen Aldring og helse har i dag to tilbud som hver gir 60 studiepoeng og fagskolegrad over to år. Oppstart hver høst. Utdanningene er nett- og samlingsbaserte. Høsten 2023 tilbys også et heldigitalt utdanningstilbud i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring. Det vil i tillegg komme flere korte utdanningsmoduler på 10 studiepoeng fra og med 20

Les mer om studietilbudene

Demensomsorg og alderspsykiatri

Studiesteder: Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss, Tønsberg

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Studiesteder: Alta, Bergen, Hønefoss, Tønsberg, Ålesund

Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon

Kort utdanningsmodul, 10 studiepoeng, 3 samlingsdager i Tønsberg.

Fagskolegrad i eldrehelse

Graden utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommune.

Fagskolen i nyhetene

Fagskolen er en nøkkel til god kompetanse i eldreomsorgen

Noe av det første Sandra Borch gjorde som forsknings- og høyere utdanningsminister var å besøke Fagskolen Aldring og helses desentraliserte…

Pleier og eldre ser på sort-hvitt bilde. Foto.
Nå kan de første studentene begynne på den nye fagskolegraden for eldrehelse

Pilotprosjektet med landets første fagskolegrad i eldrehelse er nå i gang for fullt, og to nye utdanningsmoduler er klare for høstens studenter.…

Hvordan kan vi hjelpe eldre med depresjon til å mestre hverdagen?

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Fagskolen Aldring og helses modul Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon skal gi…

To av lederne ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord, inne i lobbyen på hjemmet.
– Vi trenger den formelle kompetansen

Ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord brenner både ledere og ansatte for videreutdanning. De ser fagskoleutdannede helsefagarbeidere som helt sentrale for…

Kim Liland holder foredrag på Fagskolens samling i Tønsberg
– Det burde være inne i kommunenes utdanningsplan

Det er klassens time for videreutdanningen innen utviklingshemming, miljøarbeid og aldring på Fagskolen Aldring og helse. Deltagerne har samlet seg…

25 ansatte fra Ringerike kommune fullførte fagskolen juni 2022

Opptakskrav

Søkere må være helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, eller aktivitør. Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetanse (dokumentert kompetanse tilsvarende opplæring som helsearbeiderfaget og erfaring fra relevant helsearbeid).

Politiattest må fremlegges ved oppstart av studiet.

Grunnleggende datakunnskaper, tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word er anbefalt) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen

Studiesteder 2023 / 2024

Fagskolens administrasjon ligger på Sem, rett utenfor Tønsberg. Fagskolen har tilbud med samlinger lagt til ulike steder i landet. Flere har kommet i gang på bakgrunn av forespørsel og som et samarbeid mellom kommuner og Fagskolen Aldring og helse.

Skoleåret 2023/24 har vi tilbud med samlinger lagt til Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss og Tønsberg. Ett av tilbudene i Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring er heldigitalt, uten fysiske samlinger.

Praksis

Dersom skolen har en samarbeidsavtale med arbeidsplassen, kan praksisperiodene gjennomføres på egen arbeidsplass i kombinasjon med ordinære arbeidsoppgaver.

Hvis studenten ikke skal bruke egen arbeidsplass som praksissted, finner skolen et relevant praksissted.

Praksisperiodene har et definert læringsutbytte og inneholder ett eller flere studiekrav som studenten leverer i etterkant eller i løpet av praksisperioden.

Kostnader

Utdanningen er gratis.

Det må påregnes kostander til kjøp av lærebøker (ca. kr 4000,-) og en avgift til diverse læremateriell, studiebevis, meldemskap i ONF etc (500,- pr år).
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.

Vær oppmerksom på at fagforeninger kan ha gode stipendordninger.