Fagskolen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fagskolen

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

En kvinnelig og en mannlig helsefagarbeider holder foredrag for kolleger
Fagskolestudentene – en ressurs for hele avdelingen

– Vi har fått mange gode refleksjoner i personalgruppen etter at to av våre ansatte startet på Fagskolen Aldring og helse. Det er en veldig…

Se flere nyheter

Studietilbud

Fagskolen Aldring og helse har i dag to tilbud som hver gir 60 studiepoeng og fagskolegrad over to år. Utdanningene er nett- og samlingsbaserte.
Lenkene under leder til mer informasjon om de to utdanningene.

Demensomsorg og alderspsykiatri

Studiesteder: Alta, Bergen, Drammen, Hønefoss, Tønsberg

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Studiesteder: Alta, Bergen, Tønsberg, Ålesund

Utdanningene er nettbasert med samlinger, som vanligvis er i starten av hvert semester. Mellom samlingene møter studentene studieleder og medstudenter til veiledning og samarbeid i læringsgrupper på nett.

Opptakskrav

Søkere må være helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, eller aktivitør. Det kan også søkes opptak på grunnlag av realkompetanse (dokumentert kompetanse tilsvarende opplæring som helsearbeiderfaget og erfaring fra relevant helsearbeid).

Politiattest må fremlegges ved oppstart av studiet.

Grunnleggende datakunnskaper, tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word er anbefalt) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen

Studiesteder

Begge studietilbudene har oppstart hver høst i Tønsberg. I tillegg er det tilbud med samlinger andre steder i landet. Disse tilbudene er kommet i gang på bakgrunn av forespørsel og er et samarbeid mellom kommuner eller regioner og Fagskolen aldring og helse.

I tillegg til Tønsberg, har vi for tiden samlinger i Alta, Bergen Drammen, Hønefoss og Ålesund.

Praksis

Dersom skolen har en samarbeidsavtale med arbeidsplassen, kan praksisperiodene gjennomføres på egen arbeidsplass i kombinasjon med ordinære arbeidsoppgaver.

Hvis studenten ikke skal bruke egen arbeidsplass som praksissted, finner skolen et relevant praksissted.

Praksisperiodene har et definert læringsutbytte og inneholder ett eller flere studiekrav som studenten leverer i etterkant eller i løpet av praksisperioden.

Kostnader

Fagskolen tar ingen studieavgift, men det er fire ukessamlinger hvor kostnader må påregnes. Disse kostnadene er knyttet til lunsj, overnatting, reise og eventuelle studieturer.

Andre utgifter er kjøp av lærebøker (ca. kr 4000,-) og diverse læremateriell (ca. 500,- pr år). Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.

Vær oppmerksom på at fagforeninger kan ha gode stipendordninger.