Alle kurs

Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon

Høyere yrkesfaglig utdanning i nær samhandling med praksis. Utdanningen gir ettertraktet spisskompetanse om depresjoner hos eldre.

Mer om modulen

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre personer. Hverdagsmestring innenfor helsetjenesten er et tankesett der den enkelte pasient er aktiv deltaker i egen hverdag. Det er behov for kompetent helsepersonell i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som har kunnskap om forebyggende og behandlende tiltak, og kan informere, veilede og samhandle med pasient og pårørende.

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Studentene må ha autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.

Pris

500,- pluss lærebøker