Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon - Fagskolen Aldring og helse

Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre personer. Hverdagsmestring innenfor helsetjenesten er et tankesett der den enkelte pasient er aktiv deltaker i egen hverdag. Det er behov for kompetent helsepersonell i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som har kunnskap om forebyggende og behandlende tiltak, og kan informere, veilede og samhandle med pasient og pårørende.

Sentrale temaer i utdanningsmodulen for helsefagarbeidere

 • Hva kjennetegner depresjon hos eldre personer?
 • Personens livshistorie og mestringsstrategier  
 • Hverdagens gjøremål som miljøbehandling
 • Fysisk aktivitet og trening som miljøbehandling 
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og samarbeidspartnere

Omfang

 • Studiet gir 10 studiepoeng
 • Faglitteratur ca 300 sider, samt noe støttelitteratur og digitale ressurser.

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.

Organisering

Utdanningsmodulen går over ti uker. Modulen vil være nettbasert, med nett- og fysiske samlinger i sanntid.

 • Syv nettsamlinger på 90 minutter. Studenten må disponere pc med webkamera.
 • Tre fysiske heldagssamlinger
 • Egeninnsats og veiledning
 • Obligatoriske praksisoppgaver med refleksjonsnotater

Kostnader

 • Studieavgift kr. 500,-
 • Inntil kr. 500,-  til kjøp av lærebøker
 • Gratis utdanning (forutsetter tilskudd fra fylkeskommunen)


Ta kontakt med Fagskolen aldring og helse for informasjon om modulen og ledige plasser på e-post til fagskolen@aldringoghelse.no eller på telefon 916 85 467 til rektor Signe Baksaas Gjelstad.