Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon - Fagskolen Aldring og helse

Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre personer. Hverdagsmestring innenfor helsetjenesten er et tankesett der den enkelte pasient er aktiv deltaker i egen hverdag. Det er behov for kompetent helsepersonell i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som har kunnskap om forebyggende og behandlende tiltak, og kan informere, veilede og samhandle med pasient og pårørende.

Sentrale temaer i utdanningsmodulen for helsefagarbeidere

 • Hva kjennetegner depresjon hos eldre personer?
 • Personens livshistorie og mestringsstrategier  
 • Hverdagens gjøremål som miljøbehandling
 • Fysisk aktivitet og trening som miljøbehandling 
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og samarbeidspartnere

Omfang

 • Studiet gir 10 studiepoeng
 • Faglitteratur ca 300 sider, samt noe støttelitteratur og digitale ressurser.

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.

Organisering

Utdanningsmodulen går fra uke 5 til 16 (2023). Modulen vil være nettbasert, med nett- og fysiske samlinger i sanntid.

 • Nettsamlinger på 90 minutter på tirsdager kl. 13.00 – 14.30 i uke 5, 7. 9, 10, 11, 13, 16. Studenten må disponere pc med webkamera.
 • Fysiske heldagssamlinger ved Torp, Sandefjord
  • mandag 6. februar
  • tirsdag 7. februar
  • tirsdag 21. mars
 • Egeninnsats og veiledning
 • Obligatoriske praksisoppgaver med refleksjonsnotater

Kostnader

 • Ingen studieavgift
 • Inntil 500,-  til kjøp av lærebøker

Det åpnes for søknader 4. november 2022. Søknadsfristen er 10 januar 2023.
Ta kontakt med Fagskolen aldring og helse for mer informasjon:
fagskolen@aldringoghelse-no
Tlf: 916 85 467, rektor Signe Baksaas Gjelstad.