Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre personer. Hverdagsmestring innenfor helsetjenesten er et tankesett der den enkelte pasient er aktiv deltaker i egen hverdag. Det er behov for kompetent helsepersonell i alle deler av helse- og omsorgstjenestene som har kunnskap om forebyggende og behandlende tiltak, og kan informere, veilede og samhandle med pasient og pårørende.

Sentrale temaer i utdanningsmodulen for helsefagarbeidere

 • Hva kjennetegner angst og depresjon hos eldre personer?
 • Personens livshistorie og mestringsstrategier  
 • Hverdagens gjøremål som miljøbehandling
 • Fysisk aktivitet og trening som miljøbehandling 
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og samarbeidspartnere

Omfang

 • Studiet gir 10 studiepoeng
 • Faglitteratur ca 300 sider, samt noe støttelitteratur og digitale ressurser.

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/aktivitør.

Organisering

Utdanningsmodulen går over ti uker. Modulen vil være nettbasert, med nett- og fysiske samlinger i sanntid.

 • Seks nettsamlinger på 90 minutter kl 12-13.30
 • Studenten må disponere pc med webkamera.
 • Tre fysiske heldagssamlinger
 • Egeninnsats og veiledning
 • Obligatoriske praksisoppgaver med refleksjonsnotater

Kostnader

 • Ingen studieavgift
 • Inntil kr. 500,-  til kjøp av lærebøker


Ta kontakt med Fagskolen aldring og helse for informasjon om modulen
e-post til fagskolen@aldringoghelse.no eller på telefon 916 85 467 til rektor Signe Baksaas Gjelstad.