Psykisk helse

Psykiske lidelser og plager er vanlig også hos eldre. Mange kan få hjelp i primærhelsetjenesten, mens andre vil ha behov for et tilbud i spesialisthelsetjenesten. På disse nettsidene kan du lese mer om utredning, behandling og de vanligste psykiske lidelsene hos eldre. Du finner også lenker til e-læring, podkast og andre kompetansehevende tilbud.

Eldre kvinne med kopp. Foto.

Psykiske lidelser og symptomer

Psykiske lidelser kan oppstå i alle aldre. Noen eldre har levd lenge med psykiske utfordringer, andre kan ha vært friske hele livet før de trenger psykisk helsehjelp i høy alder.
Les mer om psykiske lidelser og symptomer
Utredning av eldre dame. Foto

Utredning og behandling

Ved psykiske symptomer er det viktig å ta kontakt med fastlegen for utredning og behandling. På denne siden finner du også noen nyttige verktøy for helsepersonell.
Les mer om utredning og behandling
Bilde av en mann som står på en strand, med ryggen til kameraet.

KVALAP

Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien. KVALAP er et nasjonalt register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialhelsetjenesten.
Les mer om Kvalap
Person noterer. Foto

Lær mer – faglig fordypning

Kunnskap om eldre og psykisk helse er viktig for ansatte i alle deler av helsetjenesten. Mange eldre og deres pårørende har også stort behov for å lære mer om de vanlige psykiske lidelsene.
Lær mer om psykisk helse og eldre
Middelaldrende mann ute i naturen. Illustrasjonsfoto.

Takk, bare bra …

Takk, bare bra… er et kurs i forebygging og mestring av depresjon spesielt utviklet for personer over 60 år. Kurset bygger på kognitive teorier, hvor deltakerne får opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger.
Har du lyst til å bli kursleder?
Les mer om Takk, bare bra …
Logo for Eldre & Psyken. Illustrasjonsfoto

Podkast: Eldre & Psyken

Med podkastserien Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen.– Du får møte eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet gir de os søkt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse.
Les mer og lytt til episodene i Eldre & Psyken
Eldre mann snakker med en psykolog. Foto

E-læring: Depresjon hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. E-læringskurset Depresjon hos eldre er nå godkjent som videre- og etterutdanning av Fagforbundet og Den norske legeforening.
Les mer om E-læringen Depresjon hos eldre

Våre fagfolk

Fagområdet psykisk helse er tverrfaglig sammensatt av medarbeidere med bakgrunn fra psykiatri, sykepleie, ergoterapi, ernæring og farmasi. Vi jobber med forskning, fagutvikling, kompetansespredning og kvalitetsregister for alderspsykiatri. Informasjon om pubikasjoner og prosjekter finner dere via Cristin.

Her finner du ansatte på fagområdet Aldring og psykisk helse