Psykisk helse - Aldring og helse

Psykisk helse

Psykiske lidelser og plager er vanlig også hos eldre. Mange kan få hjelp i primærhelsetjenesten, mens andre vil ha behov for et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste for alderspsykiatri, og på disse nettsidene kan du lese mer om utredning, behandling og de vanligste psykiske lidelsene hos eldre.

Siste nytt fra fagområdet Psykisk helse

Seniorveileder Mari Bilben er en ivrig lytter på podkastserien Eldre & Psyken
– Inspirerer til gode samtaler om det å bli eldre

Seniorveileder Mari Bilben har stor glede og nytte av podkastserien Eldre & Psyken. – De første seks episodene har gitt meg ny kunnskap. Jeg…

Eldre dame sitter og ser ut av vinduet. Foto
Hold deg oppdatert om dagens alderspsykiatri

– Alderspsykiatrien er i veldig god utvikling, og Landskonferansen er det fremste møtepunktet nasjonalt, sier direktør på Aker…

Kvinner rundt et bord med visning av helsearbeid på projektor. Foto.
Fra oppgavesentrert til personsentrert omsorg med riktig kompetanseheving

I hjemmetjenesten i Farsund kommune nyter de godt av måten fagskolestudentene tilegner seg ny kompetanse på gjennom Fagskolen aldring og helse.

Psykiske lidelser og symptomer

Psykiske lidelser kan oppstå i alle aldre. Noen eldre har levd lenge med psykiske utfordringer, andre kan ha vært friske hele livet før de trenger psykisk helsehjelp i høy alder.
Les mer om psykiske lidelser og symptomer
Utredning av eldre dame. Foto

Utredning og behandling

Ved psykiske symptomer er det viktig å ta kontakt med fastlegen for utredning og behandling. På denne siden finner du også noen nyttige verktøy for helsepersonell.
Les mer om utredning og behandling
Eldre mann snakker med en psykolog. Foto

E-læring: Depresjon hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. E-læringskurset Depresjon hos eldre er nå godkjent som videre- og etterutdanning av Fagforbundet og Den norske legeforening.
Les mer om E-læringen Depresjon hos eldre
Ill.foto Green Chameleon

Lær mer – faglig fordypning

Kunnskap om eldre og psykisk helse er viktig for ansatte i alle deler av helsetjenesten. Mange eldre og deres pårørende har også stort behov for å lære mer om de vanlige psykiske lidelsene.
Lær mer om psykisk helse og eldre

Våre fagfolk

Fagområdet psykisk helse er tverrfaglig sammensatt av medarbeidere med bakgrunn fra psykiatri, sykepleie, ergoterapi, ernæring og farmasi. Vi jobber med forskning, fagutvikling, kompetansespredning og kvalitetsregister for alderspsykiatri. Informasjon om pubikasjoner og prosjekter finner dere via Cristin.

Her finner du ansatte på fagområdet Aldring og psykisk helse