Tre nye episoder: Podkasten Eldre & Psyken

Med podkasten Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen.

Podkasten belyser sentrale temaer knyttet til eldres psykiske helse. 

– Du møter eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet gi de lytterne økt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse.

Tretteteig har sammen med faglig ansvarlig Marit Tveito stått for den faglige tilretteleggingen av den podkasten, som er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Den er produsert av Vrang produksjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Pandemi og psykisk helse

Andre temaer som tas opp er ensomhet, spesielt i lys av koronapandemien, og rus hos eldre. I Norge har hver femte person over 65 år depresjon. Dette er den vanligste psykiske lidelsen hos eldre.

– Men depresjon blir ofte oversett hos eldre fordi symptomene ikke alltid er de samme som hos yngre. Mange eldre vet rett og slett ikke selv at de har depresjon, eller de gir opp å søke hjelp etter å ha blitt møtt med manglende kunnskap og forståelse i hjelpeapparatet, fortsetter Tretteteig.

Det er denne type problemstillinger hun ønsker at vi skal få bedre svar på og forståelse for i Eldre & Psyken. Hva kan helsepersonell og andre gjøre, for at eldre med en psykisk lidelse skal få det best mulig?

Hør alle episodene:

9: Akutt forvirring (delirium)

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Akutt forvirring som på fagspråket kalles delirium er en overraskende vanlig tilstand som særlig rammer eldre. I denne episoden møter du Gunhild som forteller om da moren plutselig endret atferd og ikke var til å kjenne igjen for de nærmeste.
Lege og forsker Leiv Otto Watne har forsket på delirium, og forklarer hva det kan skyldes og hvorfor man må finne den utløsende årsaken. Det har blant annet vist seg at akutt forvirring kan skyldes infeksjon med koronaviruset. Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, forteller om forskjellen på demens, delirium og at man kan ha begge deler. 

Lytt til episode 8 på iTunes.

8: Angst hos eldre

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Hvor vanlig er angst hos eldre og kan det behandles? Gjør pandemien, med isolasjon og bekymringer, at flere utvikler angst? Dette forsøker vi å svare på i denne episoden av Eldre & Psyken. 
Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, forteller om hvordan han har mestret livet med en angstdiagnose. Lege Anette Bendixen har tatt en doktorgrad om angst hos eldre, og forklarer hvorfor det kan være vanskelig å skille de fysiske symptomene ved angst fra fysiske sykdommer. Psykologspesialist Martin Bystad deler sine råd om hvordan man kan mestre angsten.

Lytt til episode 8 på iTunes.

7: Fysisk aktivitet og psykisk helse hos eldre

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Hvor stor betydning har fysisk aktivitet for den psykiske helsen? Og hvordan kan man opprettholde aktivitet når treningssentre stenger og smitte skal unngås?
I denne episoden møter du Wenche som fikk hjelp til å mestre sorgen over å miste mannen i treningsgruppen, og som har funnet nye måter å trene på i koronatiden. Idrettspedagog Toril Moe forklarer hvorfor aktivitet er viktig, og hvor enkelt det kan gjennomføres. Sven Renberg er fysioterapeut ved alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus og arrangerer trimgrupper for innlagte pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

6: Alkohol, piller og aldring

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Dagens eldre drikker mer enn eldre gjorde før. Samtidig bruker de mer vanedannede legemidler enn yngre. Hvor mye alkohol er det greit å unne seg, og hva kan være skadelig for helsen? I denne episoden møter vi en eldre dame som fortelle om hvordan hun bruker alkohol for å dempe psykiske plager.
Forsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet forklarer hva konsekvensene av skadelig bruk av alkohol kan være, og gir råd om hvordan man kan hjelpe eldre som har problemer med rusmidler.

5: Depresjon og selvmord hos eldre

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen, også hos eldre. Hvorfor snakker vi så lite om alvorlige depresjoner og selvmord i denne aldersgruppen? Møt Marit som forteller om det å leve med tilbakevendende episoder med depresjon eller mani.
Hør forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging forklare hva depresjon er og hvilke faktorer som øker selvmordsfaren. Forsker og forfatter Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til eldre som hadde tatt sitt eget liv. Dette har gitt henne bedre forståelse av hva som førte frem til at disse eldre valgte denne utgangen av livet.

4: Eldre og ensomhet

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Norge er ett av landene i verden hvor flest eldre bor alene. Er ensomhet farlig for helsen? Er det å være alene det samme som å være ensom? 
Møt Klara på 86 år som bor alene, og deler sine tanker om hva som er viktig for å unngå ensomhet. 
Forsker Thomas Hansen ved velferdsforskningsinstituttet NOVA snakker om hva ensomhet er, og hvilke konsekvenser det kan ha både for den fysiske og psykiske helsen. 
Psykiatrisk sykepleier Halvor følger opp eldre med psykiske lidelser i koronapandemien. Han må balansere hensynet til smittevern mot å banke på døra til eldre personer som han er bekymret for.

3: Livet med demens

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Mange lever med demens, og mange har nære og kjære med demens. Hvordan opplever de det å få denne sykdommen? Kristin merket symptomene på Alzheimers sykdom mens hun fortsatt var i jobb. Hun og samboeren Arne forteller om det å få diagnosen og den nye hverdagen for dem begge. Dagfinn forteller om den vonde «skilsmissen» da kona flyttet på sykehjem.
Professor Knut Engedal fra Aldring og helse beskriver hvordan vi kan ta vare på verdigheten til personer med demens, og hva vi selv kan gjøre for å redusere risikoen for å få demens. 

2: Psykose hos eldre

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Hvordan er det å være eldre og oppleve at virkeligheten brister? Grete, som har levd med en psykoselidelse i hele sitt voksne liv, gir en nær og ærlig beskrivelse av sine erfaringer, og deler sine tanker om hva helsepersonell og pårørende kan gjøre for å hjelpe. 
Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir gode faglige råd til helsepersonell og pårørende om hvordan de kan behandle og støtte eldre med psykose. 

1: Møtet med alderdommen

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Alderdommen fører med seg store endringer, ikke bare for fysisk helse, men også for psyken.
I denne episoden deler Kari på 79 år og en eldre kvinne på Frogner seniorsenter sine tanker om det å bli gammel, mens psykologspesialist Per Kristian Haugen fra Aldring og helse gir oss noen gode råd på veien.

RSS