Utredning og behandling

Ved psykiske symptomer er det viktig å ta kontakt med fastlegen.

Mye av utredningen kan gjøres allerede på fastlegekontoret, og det vil noen ganger være behov for å henvise til videre utredning i spesialisthelsetjenesten. En fysisk undersøkelse, blodprøver og bildeundersøkelser kan ofte være aktuelt. Nederst på siden finner du også noen nyttige verktøy for helsepersonell.

Skalaer og tester

Verktøy til bruk ved utredning og funksjonsvurdering av eldre

Aldring og helse har på denne siden samlet aktuelle skalaer, tester, manualer og verktøy til bruk ved utredning og ulik funksjonsvurdering av eldre personer.

Gå til siden for skalaer og tester

Aldring og rus

Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen

Små endringer i rusvaner kan gi store endringer i helsetilstanden. Her finner du informasjon som kan hjelpe deg i vurdering og kartlegging av eldres bruk av alkohol.

Gå til siden om rus og eldres psykiske helse

Søvnplager

Mange eldre har søvnplager og søvnvansker er en av de vanligste helseplagene

Ved psykiske lidelser hos eldre kan søvnvanskene være uttalte og en del av symptombildet.

Gå til siden om eldre og kroniske søvnplager

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisiko defineres som en risiko for at et menneske vil ta livet sitt i en gitt tidsperiode i en gitt situasjon

En vurdering av selvmordsrisiko er derfor både en vurdering av en person og en situasjon.

Gå til siden om selvmord og eldre

Plan for utskrivning

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktig

Informasjonen som gis ved utskrivning bør være muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i den enkeltes behov.

Les mer om trygg utskrivning fra sykehus

Aktuell behandling

Miljøbehandling

I miljøbehandling er de menneskelige møtene det viktigste virkemiddelet. Det finnes ulike retninger, og behandlingen kan brukes ved alle typer psykiske lidelser.

Les mer om miljøbehandling og eldre
Psykologisk behandling

Psykologisk behandling er anbefalt i større eller mindre grad ved alle vanlige psykiske lidelser eller symptomer.

Les mer om psykologisk behandling i eldre år
Legemiddelbehandling

De fleste eldre bruker legemidler, og mange har behov for flere. Ulike legemidler kan påvirke hverandre. Det er viktig å vurder bruk og eventuelle bivirkninger under ett.

Les mer om legemiddelbehandling og eldre
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) brukes først og fremst i behandling av alvorlig depresjon.

Les mer om bruk av ECT og eldre
Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god helse i eldre år. Regelmessig mosjon er blitt en naturlig del av behandlingstilbudet ved psykiske lidelser hos eldre.

Les mer om fysisk aktivitet
Mann på scene. Foto.
Landskonferansen åpen for påmelding

Programmet til årets Landskonferanse i alderspsykiatri er klart, og det er åpnet for påmelding. Sett av tiden og bli med på den viktigste…

Ung mann holder foredrag
Ny Psyk-IT: Fysisk aktivitet og psykisk helse

– Ja, økt fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge psykiske lidelser som depresjon og angst. Effekten av aktivitet er faktisk like god som…

Illustrasjonsbilde nettsider
Temasidene om depresjon hos eldre er oppdatert

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre, og noe helsepersonell må være forberedt på å møte i arbeidshverdagen. Nå er temasidene…