Fysisk aktivitet i eldre år - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysisk aktivitet i eldre år

Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god helse i eldre år. Regelmessig mosjon er blitt en naturlig del av behandlingstilbudet ved psykiske lidelser hos eldre.

Blir deprimerte eldre bedre av å være sosialt aktive og trene mer?
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
Fysisk aktivitet og demens
Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonalt senter for aldring og helse.

Les mer om fysisk aktivitet og depresjon her