God og sunn aldring (healthy ageing)

Vi blir stadig flere eldre. De forente nasjoner (FN), Verdens helseorganisasjon (WHO) og mange land har samarbeidet gjennom flere år for å finne ut hvordan vi i fremtiden kan sikre eldre mennesker en god og verdig alderdom.

FNs tiår for sunn aldring

I desember 2020 lanserte FN en global handlingsplan. De erklærte 2021-2030 for tiåret for sunn aldring. Verdens helseorganisasjon beskriver sunn aldring som «en prosess hvor funksjonsevne blir utviklet og vedlikeholdt, for å muliggjøre trivsel i eldre år». Målet er å legge tilrette for best mulig funksjonsevne for alle eldre, til fordel for både enkeltpersoner og samfunn. Verdens helseorganisasjon leder arbeidet.

Funksjonsevne og iboende kapasitet

Funksjonsevne er et nøkkelbegrep for sunn aldring. En persons funksjonsevne blir bestemt av samspillet mellom en persons egen, iboende kapasitet og miljøet. Den iboende kapasiteten handler om sammensetningen av all fysisk og mental kapasitet, som et individ har og kan benytte.

Miljøet handler om tilgang til støtte for å få en best mulig funksjonsevne. Det handler også om muligheten til kontroll over sine egne omgivelser.

Dette er momenter som står sentralt for sunn aldring:

  • Vitalitet
  • Syn
  • Hørsel
  • Bevegelse
  • Kognitiv kapasitet
  • Psykologisk kapasitet

Den grunnleggende holdningen i handlingsplanen til FN er altså at alle skal ha en sunn aldring, også om en har sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Les mer om FNs tiår for sunn aldring på plattformens egne sider (engelsk)

Les mer om funksjonsevne og aldring