Konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og foredrag innen alle våre fagområder. Se nederst på sida for en oversikt over arrangementer med åpen påmelding.

Aldring og helse-dagene

Denne todagers konferansen vil by på et bredt og praktisk orientert program, basert på den siste kunnskapen og ny forskning. Vi vil fokusere på sentrale områder og utfordringer innenfor eldrefeltet. Du vil få innsikt i friskfaktorer hos eldre, skrøpelighet og aktuelle temaer innen psykisk helse. Innenfor demensfeltet vil vi dekke alt fra forebygging til best mulig behandling og omsorg.

Aldring og helse-dagene konferansens egne sider.

Landskonferansen i alderspsykiatri

Aldring og helse har siden 1992 årlig arrangert Landskonferansen i alderspsykiatri, i samarbeid med de ulike alderspsykiatriske miljøene rundt om i landet. Målet med konferansen er å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering innen aktuelle tema og utveksle erfaringer.

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk fra den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Den er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten, i distriktspsykiatriske sentre (DPS), og for undervisningspersonell.

Landskonferansen i alderspsykiatris egne sider

Hukommelsesteamkonferansen

Hukommelsesteamkonferansen er en årlig, tverrfaglig konferanse som går over to dager. Konferansen samler hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.  Programmet inneholder nytt om både basal utredning og oppfølging av personer med demens i kommunehelse-tjenesten, med ulike temaer som belyser dette, og baserer seg på nyheter fra feltet, aktuelle tema og ønsker fra praksisfeltet.

Hukommelsesteamkonferansens egne sider

Skandinavisk lederkonferanse

Aldring og helse samarbeider med Nationalt videnscenter for demens og Svenskt Demenscentrum hvert annet år om en konferanse om lederskap innen helse og omsorg. Vertsrollen roterer mellom organisasjonene.

Lederkonferansens egne sider