Konferanser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og foredrag innen alle våre fagområder. Se nederst på sida for en oversikt over arrangementer med åpen påmelding.

Aldring i Norge-dagene

Demensdagene har funnet sted hvert år siden 1997. I 2022 arrangerer vi for første gang Aldring i Norge-dagene. Dagene vil få et godt faglig innhold til ansatte i tjenestene, beslutningstakere og forskere. Våre tradisjonelle Demensdager vil gå inn i Aldring i Norge-dagene. Det samme vil våre konferanser for utviklingshemning og aldring og funksjonsevne og aldring. Samtidig utvider vi tematikken til å inkludere normal aldring, samt fysisk og psykisk helse og aldring.

Konferansen strekker seg over flere innholdsrike dager med en rekke aktuelle fagtemaer innen aldring og eldrehelse.

Aldring i Norge-dagenes egne sider

Aldring i Norge – Helt åpent

Bli inspirert av spennende gjester og flinke fagpersoner, og la deg bevege av uvanlige og vakre påstander om hva aldring kan være. Vi er straks flere eldre enn yngre i Norge. Gå ikke glipp av Helt åpent om aldring på Kulturhuset i desember!

Ingen påmelding, førstemann til mølla, helt gratis, helt åpent!

Se programmet og les mer på Aldring i Norge – Helt åpents egen side

Landskonferansen i alderspsykiatri

Aldring og helse har siden 1992 årlig arrangert Landskonferansen i alderspsykiatri, i samarbeid med de ulike alderspsykiatriske miljøene rundt om i landet. Målet med konferansen er å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering innen aktuelle tema og utveksle erfaringer.

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk fra den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Den er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten, i distriktspsykiatriske sentre (DPS), og for undervisningspersonell.

Landskonferansen i alderspsykiatris egne sider

Hukommelsesteamkonferansen

Hukommelsesteamkonferansen er en årlig, tverrfaglig konferanse som går over to dager. Konferansen samler hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.  Programmet inneholder nytt om både basal utredning og oppfølging av personer med demens i kommunehelse-tjenesten, med ulike temaer som belyser dette, og baserer seg på nyheter fra feltet, aktuelle tema og ønsker fra praksisfeltet.

Hukommelsesteamkonferansens egne sider

Skandinavisk lederkonferanse

Aldring og helse samarbeider med Nationalt videnscenter for demens og Svenskt Demenscentrum hvert annet år om en konferanse om lederskap innen helse og omsorg. Vertsrollen roterer mellom organisasjonene.