Ledige stillinger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ledige stillinger

Vi har ledig fast 100 % stilling som fagsjef psykisk helse

For å kunne rendyrke og spisse det faglige arbeidet, er fagsjefstillingen en rent fagledende funksjon. Fagsjefene leder forskning, veileder og utvikler ideer til gjennomførbare prosjekter på sine fagområder.  Fagsjefene har også overordnet faglig ansvar inn i utviklingsprosjekter og kompetansehevingstiltak på sine fagområder, og de bidrar til nye, spennende idéer «på tvers» i organisasjonen.

Fagsjef psykisk helse er del av Aldring og helses fagråd. Aldring og helses fagråd støtter, fremmer og spisser vårt faglige arbeid. Fagrådet ledes av forskningssjefen. Stillingen rapporterer til daglig leder i Aldring og helse. Primærarbeidssted avtales nærmere, men vil være knyttet til Aldring og helses eksisterende lokaler.

Les mer, og søk på stillingen her