Ledige stillinger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ledige stillinger

Vi søker ny IT-ansvarlig

Aldring og helse jobber løpende med digitalisering og forbedring av IT- og kommunikasjonssystemer. Vi samarbeider med flere eksterne partnere på ulike plattformer for å kunne tilby løsninger til våre målgrupper over hele landet. Vi søker nå en IT-ansvarlig i fast stilling.
Du har kjennskap til ulike programmeringsspråk. Du setter deg raskt inn i nye løsninger. Du er fremoverlent og venter utålmodig på lansering av ny teknologi og nettjenester. Detaljkunnskaper om enkelte verktøy og løsninger er ingen ulempe, men det viktigste er at du har solid allroundkunnskap og et godt grep om hvilke løsninger som egner seg til hvilke oppgaver.

Du får store muligheter til å utforme din egen arbeidshverdag og vil være sentral i arbeidet med å utvikle vår digitale fremtid. Arbeidsplass vil være ved et av Aldring og helses lokaler, fortrinnsvis i Oslo, Asker eller Tønsberg.

Les hele stillingsannonsen og søk på stillingen

Er du Aldring og helses nye prosjektleder i Ufaglært-satsningen?

Vi søker etter en faglig sterk, inkluderende og engasjert person til stillingen som prosjektleder i 100 % fast stilling i prosjektet «Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev».

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en opplæringsmodell for utdanning av helsefagarbeidere, slik at flere ufaglærte skal få fagbrev. Opplæringen er gratis gjennom tilskudd fra Kompetanseløftet 2025. Opplæringsmodellen følger læreplanen for helsearbeiderfaget. Den er samlings- og nettbasert, med praksis og veiledning på egen arbeidsplass. Opplæringsmodellen er under utvikling og vil fremover samordnes med andre opplæringsmodeller for å styrke tiltakene.

Vi ser etter deg som har gode pedagogiske og digitale evner, brenner for helsearbeiderfaget, og ønsker å bidra til at flere ufaglærte kan få fagbrev.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.
Stillingen rapporterer til opplæringsleder ved Aldring og helse. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved Aldring og helses lokaler i Tønsberg. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet.  

Les hele stillingsannonsen og søk på stillingen

Ledig stilling som «Konsulent nasjonale registre, forskning og utvikling»

Aldring og helse drifter to nasjonale kvalitets- og forskningsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) ble etablert i 2011 og har fått status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. KVALAP er et samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger i Norge. Registeret består av opplysninger som samles inn ved vanlig utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter.

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) ble etablert i 2008 og fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2013. Registeret skal bidra til at vi utvikler bedre utredning og behandling, både med og uten legemidler, og opplysningene i registeret benyttes til kvalitetsforbedrende arbeid samt forskningsarbeid. Noen av enhetene som bidrar med data i NorKog samler også biologisk materiale i en tilknyttet forskningsbiobank.

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til administrasjonssjef ved Aldring og helse. Primærarbeidssted vil være ved Aldring og helse sine lokaler på Ullevål sykehus. Noe reising må påregnes. Tiltredelse etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg! 

Les hele stillingsannonsen og søk på stillingen