Om oss - Nasjonalt senter for aldring og helse

Om oss

Nasjonalt senter for aldring og helse er en offentlig aktør som utvikler kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helse- og omsorgspersonell, og vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten. Vi både deltar i og driver egne forsknings-/utviklingsprosjekter.