Om oss - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Om oss

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte tilstander og sykdommer. Vi har over 100 ansatte, som jobber i hele Norge. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helsepersonell i nesten alle kommuner. Vi deltar i forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å drive egne faglige utviklingsprosjekter. Vi har egen bibliotektjeneste og forlag.