Fagbrev helsefagarbeider

Norge trenger flere helsefagarbeidere!

Mestring og yrkesstolthet

Personer uten helsefaglig utdanning som jobber innen helse- og omsorgstjenesten, kan ta fagbrev gjennom privatistordningen praksikandidat hos Aldring og helse. Det tar i overkant av ett år fra du er tatt opp i prosjektet, til teoriundervisningen er ferdig. Både virksomheten, den ansatte og bruker/pasient får utbytte av kompetansehevingen.

Aldring og helse lager en opplæringsplan som er tilpasset deg. Vi følger opp og gir deg veiledning helt frem til fagprøven. Utdanningen er gratis og gjennomføres i samarbeid med arbeidsplassen din.

Fagbrev = Selvtillit

Arbeidsgiverne opplever at de får ansatte som bidrar på et helt annet nivå etter opplæringen. Personer med fagbrev i helsearbeiderfaget tar større ansvar, deltar i faglige diskusjoner, og er generelt sett mer tilfredse i jobben.

Fagbrev i helsefag

Det kan være mange grunner til at ansatte i helse- og omsorgstjenesten mangler formell utdanning. Denne opplæringen er skreddersydd for dem. Kandidatene har et støtteapparat som hjelper dem på veien til fagbrevet. Opplegget passer alle – uavhengig av alder og bakgrunn.

Et fagbrev påvirker de rundt deg

Flere helsefagarbeidere ønsker å bidra til positiv endring i praksis og et styrket fagmiljø. Dette fører til en bedre kvalitet på tjenestene, både for virksomheten, brukerne, pasientene og de pårørende.

Slik søker du

Det opptak 4 ganger i året. Innen siste uken i mars, juni, september og desember. her finner du søknadsskjema til Med ABC til Fagbrev.

Fyll ut søknadsskjemaet som best du kan, ta kontakt om det er noe du lurer på!

Dine karrieremuligheter!

Du får tittelen Helsefagarbeider, og vil bli sikrere i jobben. Du har fått kunnskap å bidra med, så kolleger vil se deg på en ny måte. Møtet med pasienter og brukere blir tryggere, så alle tjener på at du har tatt utdanning.

Om du får lyst til å ta steget videre, kan du søke seg inn på Fagskolen, en ettårig helsefagutdanning som gir 60 studiepoeng.

Bil helsefagarbeider

Slik gjennomføres fagbrevutdanningen

Her er alt du trenger å vite. Det viktigste er at du har lyst!

Ansettelse og praksis

Du må jobbe i kommunehelsetjenesten for å bli med, og både ekstravakter og vikariater gjelder.

For å gå opp til Fagprøve, må du ha jobbet 5 år i 80–100 % stilling, eventuelt deltid over lengre periode. All relevant praksis innen stell og pleie gjelder. Har du fullført Vg1 eller Vg2 i helsearbeiderfaget på videregående, vil du få kortere krav om praksis.

Du får ikke elevstatus som når du går på skole, men kalles praksiskandidat (privatist). Altså det samme som gjøres i voksenopplæringen i helsearbeiderfaget.

Lærerike samlinger og nyttige arbeidskrav

Hver samling varer i fire dager, og du avtaler selv med din leder for å få fri eller permisjon.

Du må stille med egen pc, og kunnskaper til å bruke pc-en.

Mellom samlingene er det tid for å lese fagstoff og gjennomføre ulike arbeidskrav. Til sammen blir det en god blanding av forelesninger, gruppearbeid, diskusjon og praktisk arbeid.

En veileder skal følge deg fra start til mål

Din leder tildeler deg en veileder, som du kan spørre om hjelp. Vedkommende skal gi deg opplæring og veiledning innen de områdene som en helsefagarbeider skal ha ansvar for – og kompetanse om på. Og dette skjer på din egen arbeidsplass.

Skolebøker og undervisningsmateriell

Vi bruker de samme bøkene som brukes på Vg2 Helsearbeiderfag i videregående skole. Bøkene får du låne av oss frem til du har tatt fagbrevet.

Du vil også få ditt eget opplæringshefte som skal brukes gjennom hele perioden. Heftet inneholder en rekke arbeidsoppgaver som du skal lære deg å mestre. Etter hvert kan du krysse av for det du har fått opplæring i, og som du kjenner at du behersker.

Du må ha grunnleggende IKT-ferdigheter

Du må stille med egen pc, og du må kunne brukle den.

Eksempler på ting du må kunne:

 • Opprette, lagre og sende et dokument på e-post
 • Opprette et word dokument, samt lager det.
 • logge deg inn på Microsoft 365
 • Lete opp og skrive ut relevant stoff fra nettsider 

God hjelp før eksamen og Fagprøve

Når du er ferdig med teorien, går du opp til en skriftlig eksamen. Når den er bestått, og du har fått godkjent praksisen din, kan du melde deg til Fagprøven. Veilederen og kontaktlæreren passer på at du er godt forberedt. Du kan være trygg på at du kan det du skal, før du går løs på både skriftlig eksamen og selve Fagprøven.

Kostnader

 • Opplæringen er gratis
 • Du får dekket opphold og reise til fellessamlingene (billigste alternativ)
 • Bøker lånes ut gratis frem til du har bestått fagprøven
 • Når du har bestått, kan du søke om å få dekket avgifter til eksamen og Fagprøve.

Din nærmeste leder har en viktig rolle

Lederen din forplikter seg også til å:

 • Skaffe deg en veileder på arbeidsplassen
 • Tilrettelegge og gi deg nødvendig praksis under opplæringen
 • Gi deg mulighet til å delta på fellessamlinger

Lederen din må også godkjenne og undertegne søknaden. Lederen deltar sammen med veileder på veiledersamling og melder deg på selve opplæringen når du er klar for det.

Fagprøven går over flere dager

Hvis du lurer på hva selve fagprøven går ut på, kan du se filmen under eller gå til Slik foregår fagprøven.

Har du spørsmål?

Send e-post til Christine Wadel, christine.wadel@aldringoghelse.no

Eller ring tlf. 930 45 131 (09:00-15:00 på hverdager).