Fagbrev - Aldring og helse

Fagbrev

Ta helsefagarbeiderutdanning på din egen arbeidsplass!

Vil du bli helsefagarbeider? Vi tilbyr en gratis opplæring som tilpasses deg. Opplæringen skjer på gruppesamlinger og internett – praksisen har du på din egen arbeidsplass.

Hvorfor fagbrev?

Hvis du har fagbrev kan kommunen gi deg en fast stilling. Du vil kunne få høyere lønn og mer forutsigbarhet i hverdagen. Arbeidsplassen din får en ansatt med høyere kompetanse og mer faglig tyngde.

Opplæringsmodellen

 • Fire fellessamlinger med undervisning, oppgaveløsning og gruppearbeid
 • Opplæring i bruk av nettklasserommet
 • Individuell opplæringsplan med veiledning
 • Oppfølging og veiledning fram til fagbrev

Krav til deg som deltaker

For å kunne delta stilles det noen krav til deg. Aller først må du ha et arbeidsforhold i kommunehelsetjenesten. Videre må du delta på fellessamlingene og ha grunnleggende IKT-ferdigheter. Det er viktig at du aktivt deltar i undervisningen, gruppearbeid og diskusjoner. 

For mer faglig tyngde innen eldreomsorg eller utviklingshemning, ønsker vi at du også deltar på ABC-opplæringen. Du deltar på ABC-opplæringen på arbeidsplassen før, under eller etter at du har fått fagbrev.

Leders rolle

Lederen din må godkjenne og undertegne søknaden. Lederen forplikter seg til å:

 • Skaffe deg en veileder på arbeidsplassen
 • Tilrettelegge og gi deg nødvendig praksis under opplæringen
 • Gi deg mulighet til å delta på fellessamlingen

Lederen deltar sammen med veileder på veiledersamling og melder deg på ABC-opplæringen når du er klar for det.

Søknadsprosessen

 • Fyll ut søknadsskjemaet.
 • Få underskrift av lederen din.
 • Send registreringsskjemaet, sammen med kopi av tjenestebevis og dokumentasjon på tidligere utdanning, til Aldring og helse.
 • Minoritetsspråklige må dokumentere sine norskkunnskaper (A2/B1).

Det er fortløpende opptak til opplæringen.

Kostnader

 • Opplæringen er gratis gjennom tilskudd fra Kompetanseløftet 2020.
 • Du får dekket opphold og reise til fellessamlingene etter avtale med Aldring og helse.
 • Bøker lånes ut gratis fram til du har bestått fagprøven.
 • Under opplæringen er du praksiskandidat/privatist.
 • Når du har bestått eksamen, kan du søke om å få dekket eksamensavgiften.