Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra til å bevare den enkeltes funksjonsnivå. Dette kan samtidig gi verdifulle og kjærkomne avbrekk i hverdagen.

Gode råd for en aktiv hverdag

Aldring og helse har laget en plakat med gode råd for en aktiv hverdag. Plakaten er ment for personer med demens og kan benyttes på syke- og pleiehjem, så vel som i hjemmet.

Last ned plakaten her

Finn flere plakater og brosjyrer her

Fysisk aktivitet på sykehjem

Det er lett å bli passiv etter å ha flyttet på sykehjem, men regelmessig trening har vist god effekt, både på fysisk og mental helse og livskvalitet. Treningsprogrammet HIFE ble brukt til treningsstudien EXDEM.

Treningsstudiet EXDEM – EXercise for DEMentia, resultater

Treningsprogrammet HIFE, brukt til treningsstudiet EXDEM (pdf)

Fysisk aktivitet på sykehjem, HiOA Rapport 2017 nr 8

Trim for eldre

Her finner du en moderne variant av den tradisjonelle «Trim for eldre», som kan utføres hjemme, på dagsenter, eller på sykehjem. Filmene har ulik vanskelighetsgrad, og øvelsene har som mål å opprettholde eller øke funksjon, styrke og balanse. Filmene er motiverende og øvelsene lette å følge.

Exorlive medley
Stående med støtte
Sittende trening

Sterk og stødig

Aldring og helse har i samarbeid med Sterk og stødig, NTNU og Drammen kommune produsert to nye treningsfilmer som kan brukes hjemme og i sykehjem. Én for de med ganghjelpemidler og én for de som går uten.

Sterk og stødig. For deg som går med ganghjelpemidler.
Sterk og stødig uten ganghjelpemidler

Les mer om Sterk og stødig her

Forebygging av fall hjemme

Hele en av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening hjelper deg som vil unngå fall.

Øvelser for å forebygge fall

Brosjyren Øvelser for å forebygge fall – for deg som trenger hjelpemidler når du går utendørs (pdf)

Øvelser for å forebygge fall – for deg som føler deg litt ustø når du går utendørs (PDF)

Nasjonale faglige råd: Fysisk aktivitet for voksne og eldre

Voksne og eldre bør i følge Nasjonale faglige råd hver uke være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet.

Helsedirektoretets faglige råd

Fysioterapi på nett

Koronapandemien har ført til reduserte aktivitetstilbud, stengte møteplasser, mer ensomhet, isolasjon og inaktivitet hos eldre. I samarbeid med Pensjonistforbundet har firmaet Fysioflix derfor utviklet treningsopplegget Digital aktivitetsmedisin.

Digital Aktivitetsmedisin er treningsfilmer satt sammen til musikk. Filmene er utviklet av fysioterapeut og passer for alle som av ulike årsaker ikke føler seg like spreke som før. 

Les mer om Digital aktivitetsmedisin.