Fysisk aktivitet på sykehjem

De fleste pasienter på sykehjem har flere plager og sykdommer. Deres fysiske funksjon er også svært forskjellig. Noen ligger for det meste i senga, andre beveger seg rundt i miljøet uten hjelpemidler. De fleste lever likevel svært inaktive liv. Om lag 80 prosent har en demenssykdom.

Treningsstudiet EXDEM (EXercise for DEMentia) viste gode resultater

Fra 2011 til 2016 ble det gjennomført en studie med sykehjemsbeboere med demens. Hensikten var å se hvilken effekt trening kunne gi. Ei treningsgruppe trente intensiv styrke og balanse-trening én time to ganger i uken i 12 uker. En kontrollgruppe møttes like ofte og gjorde hyggelige og sosiale aktiviteter sammen.

Pasienter på sykehjem bør trene

Resultatet var veldig positivt. Personer med demens på sykehjem har god effekt av trening – både på fysisk og psykisk helse.  De som hadde god balanse og var sterke i beina, hadde også bedre livskvalitet. Etter 12 uker med trening scoret treningsgruppen signifikant bedre på balanse. I tillegg viste treningsgruppen mindre grad av apati.

Livet gikk tilbake til normalen på sykehjemmet etterpå. Tre måneder senere ble imidlertid deltakerne testet en siste gang. Nå scoret de selvfølgelig dårligere på testene igjen, men de var fremdeles bedre enn kontrollgruppa. Så treningen hadde altså en langtidseffekt. Treningsgruppa scoret også bedre på uro og agitasjon enn kontrollgruppa på siste testrunde.

Det du trener på, er det du blir god på

Treningsprogrammet HIFE (High Intensity Functional Exercise) ble brukt til treningsstudien EXDEM. Programmet besto av funksjonelle øvelser. Har pasienten for eksempel problemer med å reise seg fra en stol, så trener man på det. Å gå i trapp er en annen funksjonell øvelse.

Funksjonelle øvelser er lette å forklare og enkle å forstå – noe som er viktig når en skal instruere personer med demens. Det er også lett å gjøre øvelsene hardere etter hvert som det går fremover.

Link til treningsprogrammet HIFE