Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det fins mange flere. 

Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, redusert evne til å fungere i dagliglivet slik en har gjort tidligere, og endring av atferd, inklusiv kontroll av følelser. 

Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse, men det fins former av demens hvor andre kognitive symptomer mer utpreget.

Les mer om demenssykdommer

Ansatte

Tagger

Abc Actifcare Agitasjon Alderspsykiatri Alzheimer Alzheimers sykdom Angst Antipsykotika App Arbeidsliv Årsaker til demens Bachelor Barn Barn som pårørende Benzodiazepin Beta-amyloid Blodgjennomstrømming Blodtrykk Bok Bøker Brukerbehov Citalopram Da-2015-1 Da-2015-4 Da-2016-1 Da-2016-2 Da-2016-3 Da-2017-2 Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Danmark Ddi De hogeweyk Demens Demensboka Demensdagene Demensdagene2017 Demenslandsby Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Demensteam Depresjon Diagnostikk Dialogmøte Død Dødelighet Døende Doktorgrad Downs syndrom Eeg Eldre Eldrehelse Ensomhet Eu Europa Fagartikkel Fagskolen Film Folk i fokus Forekomst Forlaget Forløp Forskning Frivillighet Frontallapsdemens Frontotemporal demens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Fysisk aktivitet Gåtur Geriatri Gerontologi Global Gruppeaktiviteter Håndbok Helsepolitikk Hjelpemidler Hjemme Hjemmebesøk Hjemmetjeneste Hjerne Hjernehelse Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hukommelsessvikt Hukommelsesteam Hukommmelsesklinikk Hunt Huske Hva er demens Hvem ser meg? Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Ip Kavlifondet Kino Klovner Koffert Kognitiv svikt Kompetanseheving Kreft Kultur Kunnskap om demens Lærebok Lederkonferansen Leon jarner Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsstil Luftforurensing Magesår Matmerk Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Miljøbehandling Miljøterapi Mr Mri Musikk Nasjonalforeningen Nationalt videnscenter for demens Nav Nedsatt funksjonsevne Norden Nordisk kongress i gerontologi Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Pågående prosjekter Palliasjon Parkinsons Paro Pårørende Pårørendeskole Pasient Personsentrert omsorg Pps Primærkontakt Pris Protonpumpehemmere Psyk-it Psykose Publisert Rapport Regjeringen Risikofaktorer Robotsel Samer Samtalegruppe Sansesvikt Sci Sesongfilm Sjømat Skalaer Skjema Skottland Smerte Smertestillende Sommerleir Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvnproblemer Stimulusbøker Støttekontakt Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sverige Sykdomsbyrde Sykehjem Tau-protein Tester The mentes Tidsskriftet Tid til å være ung? Tilskudd Trening Tvang Utdanning Utredning Utviklingshemning Vaskulær demens Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Verbalt minne Verdighet Videnscenteret Vitaminmangel Who Yngre personer med demens