Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det fins mange flere. 

Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, redusert evne til å fungere i dagliglivet slik en har gjort tidligere, og endring av atferd, inklusiv kontroll av følelser. 

Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse, men det fins former av demens hvor andre kognitive symptomer mer utpreget.

Les mer om demenssykdommer

Ansatte

Tagger

Abc Actifcare Agitasjon Aktivitet Alderspsykiatri Alzheimer Alzheimer europe Alzheimers sykdom Angst Antipsykotika App Arbeidsliv Avsluttede prosjekter Bachelor Barn Barn som pårørende Behov Benzodiazepin Beta-amyloid Blodgjennomstrømming Blodtrykk Brukerbehov Citalopram Da-2015-1 Da-2015-4 Da-2016-1 Da-2016-2 Da-2016-3 Da-2017-2 Da-2017-4 Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Danmark Ddi De hogeweyk Demens Demensdagene Demensdagene2017 Demenslandsby Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Demensteam Depresjon Diagnostikk Dialogmøte Disputas Død Dødelighet Døende Doktorgrad Downs syndrom Eeg Eldre Eldrehelse Ensomhet Eu Europa Fagartikkel Fagskolen Film Folk i fokus Forekomst Forlaget Forløp Forskning Frivillighet Frontallapsdemens Frontotemporal demens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Fysisk aktivitet Fysisk funksjon Gåtur Geriatri Gerontologi Gruppeaktiviteter Håndbok Helsepolitikk Hjelpemidler Hjemme Hjemmebesøk Hjemmetjeneste Hjerne Hjernehelse Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hukommelsesklinikken Hukommelsessvikt Hukommelsesteam Hukommmelsesklinikk Hunt Huske Hva er demens Hvem ser meg? Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Ip Kavlifondet Kino Klovner Koffert Kognitiv svikt Kompetanseheving Kosttilskudd Kreft Kultur Kunnskap om demens Lærebok Lancet Lederkonferansen Leon jarner Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsstil Luftforurensing Magesår Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Miljøbehandling Miljøterapi Mr Mri Musikk Nasjonalforeningen Nationalt videnscenter for demens Nav Nedsatt funksjonsevne Norden Nordisk kongress i gerontologi Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Pågående prosjekter Palliasjon Parkinsons Paro Pårørende Pårørendeskole Pasient Personsentrert omsorg Poster Pps Primærkontakt Pris Protonpumpehemmere Psyk-it Psykose Publisert Rapport Regjeringen Risikofaktorer Robotsel Samisk Samtalegruppe Sansesvikt Sci Seksualitet Sesongfilm Sjømat Skalaer Skottland Smerte Smertestillende Sommerleir Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvnproblemer Stimulusbøker Støttekontakt Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sverige Sykdomsbyrde Sykehjem Tau-protein Tester The mentes Tidsskriftet Tid til å være ung? Tilskudd Trening Tvang Ung med demens Ung pårørende Utdanning Utredning Utviklingshemning Vaskulær demens Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Verbalt minne Verdighet Videnscenteret Video Vitaminmangel Yngre personer med demens