Demens - Aldring og helse

Demens

Antallet personer med demens øker, rett og slett fordi det blir flere eldre blant oss. Men prosentvis blir det færre som får sykdommen. Kanskje fordi vi lever sunnere? Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens. Det vil gjøre livet enklere for dem som lever med sykdommen selv, og de som er pårørende eller helsepersonell. Hver av de fem hovedsidene om demens har både enkel innføring og stoff til fordypning:

Eldre mann som går tur i naturen. Foto

Fakta om demens

Mange tror at Alzheimer er en mild form for demens. I realiteten er Alzheimer én av mange former for demens som alle starter mildt, men blir verre over tid.
Fakta om demens
Eldre mann sammen med dame blir utredet for demens. Foto.

Utredning av demens

Å stille en demensdiagnose er omfattende. Det handler om å teste hukommelse og språk, finne ut hvordan man fungerer til daglig, samt hjernescanning og legeundersøkelse.
Utredning av demens
Personer på tuir i fjellet. Foto

Behandling og oppfølging

Det er ikke mulig å kurere demens, men god behandling kan forsinke sykdom og symptomer. Det beste er å fortsette et aktivt liv der både hodet og kroppen utfordres.
Behandling og oppfølging
Eldre par ser utover havet. Foto

Å leve med demens

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den det gjelder, og omgivelsene. Men verden har blitt mer åpen, og livet har fremdeles mye å by på.
Å leve med demens
Eldre dame ser tenkende ut i horisonten. Foto

Å være pårørende

Demens berører bredt; pårørende må også leve med nye utfordringer. I alle kommuner finnes det fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Hjelp til pårørende

Våre fagfolk

Fagområdet Demens er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Alle har mastergrad eller Phd i tillegg til grunnutdanning. Fagenheten har også stipendiater. Alle underviser og har ulike ansvarsområder i fagenheten. Informasjon om pubikasjoner og prosjekt finner dere via Cristin.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon