Demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Demens

Fordi det blir flere eldre i Norge, øker antallet personer med demens. Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens. Kunnskap er viktig for de som lever med demens, deres pårørende, frivillige og helse- og omsorgspersonell. På demenssidene (se under) finner du både fakta om demens og aktuelle verktøy for helse- og omsorgspersonell.

Eldre mann som går tur i naturen. Foto

Fakta om demens

Demens er en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Ved demens er prosessene i hjernen, som gjør at personen kan motta, bearbeide, lagre og uttrykke informasjon og utføre handlinger, forstyrret. Personen har en kognitiv svikt. Ved demens påvirker den kognitive svikten evnen til å fungere i dagliglivet.
Les mer om demenssykdommene
Eldre mann studerer en oppskrift

Fakta om kognisjon

I hjernen foregår det prosesser som gjør at mennesker er i stand til å motta, bearbeide, lagre og uttrykke informasjon og utføre oppgaver/handlinger. Disse prosessene kalles kognisjon eller kognitive funksjoner.
Det finnes ulike årsaker til at kognisjonen kan svikte. Ved kognitiv svikt kan personen for eksempel ha vansker med å løse og utføre oppgaver eller å huske. Mild kognitiv svikt kan være et forstadium til demens, men en person kan også ha kognitiv svikt uten at det utvikler seg til en demensdiagnose.
Eldre mann sammen med dame blir utredet for demens. Foto.

Utredning av demens

Her finner du informasjon om hvordan en går fram for å finne ut om en person har demens. Å stille en demensdiagnose er omfattende. Det handler om å teste hukommelse og språk, finne ut hvordan man fungerer til daglig, samt hjernescanning og legeundersøkelse.
Les mer om utredning av demens
Personer på tur i fjellet. Foto

Behandling og oppfølging

Det er ikke mulig å kurere demens, men det finnes behandling kan forsinke utviklingen av symptomene. Det er viktig å fortsatt ha et aktivt liv der både hodet og kroppen utfordres.
Les mer om behandling og oppfølging
Eldre par ser utover havet. Foto

Å leve med demens

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den som har demens og dennes nære. På denne siden finner du informasjon om tilbud som kan være til hjelp for å mestre endringene som kommer.
Les mer om å leve med demens
Eldre dame ser tenkende ut i horisonten. Foto

Hjelp til pårørende

Demens berører bredt; pårørende må også leve med nye utfordringer. I alle kommuner finnes det fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Hjelp til pårørende
Samisk flagg. Foto

Informasjon på samisk

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved utredning og behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.
Informasjon og aktuelle verktøy på samisk
To med minoritetsbakgrunn i park. Foto.

Eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere. Informasjonen retter seg både mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og andre interesserte.
Les mer om eldre innvandrere og demens
Skjermbilde av demenskartet sine hjemmesider

Demenskartet

Hvor mange personer har demens i Norge i dag? Og hvor mange blir det om 20–30 år? Er folketallet i kommunen økende eller fallende? Finn nasjonale og lokale tall om en aldrende befolkning og bruk Demenskartet.no når nye planer skal legges.
Gå til siden Demenskartet.no
Helsearbeider smiler til eldre person

Lær mer om demens

Aldring og helse har en rekke opplærings- og utdanningstilbud på demensområdet. Om du har jobbet innen helse og omsorg i mange år, eller er ufaglært og nyansatt, har vi tilbud som holder deg faglig oppdatert.
Gå til siden Lær mer om demens

Siste nytt fra fagområdet

Ny bok om demens: Hvordan forebygge uflaks

I sin nye bok Demens – alt du bør vite om demenssykdommer og hvordan de forhindres, lister professor Geir Selbæk opp 12 påvirkbare risikofaktorer…

Lege studerer MR-bilde av hjernen. Foto
Nytt og lovende om medisin mot Alzheimers sykdom

Onsdag kom legemiddelselskapet bak utviklingen av en ny og lovende medisin mot Alzheimers sykdom med nye positive resultater. Legemiddelet Donanemab…

– Dette er en gylden mulighet til å bli med på noe som vi vet virker

Det internasjonale forskningsprosjektet SHAPE, om effekten av nettbasert kursing for personer med tidlig fase demens, går inn i siste fase med…

Fagområdet demens

Ansatte på fagområdet demens i Aldring og helse representerer bred tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Til fagområdets oppgaver hører forskning, fagutvikling, kompetanseheving og formidling. Aldring og helse utfører på oppdrag fra helsemyndighetene forsknings- og utviklingsprosjekter, som de femårige demensplanene, og spiller en aktiv rolle i internasjonalt samarbeid om demens.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon

Les mer om Aldring og helses forskning knyttet til fagområdet demens