Demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demens

Antallet personer med demens øker, rett og slett fordi det blir flere eldre blant oss. Men prosentvis blir det færre som får sykdommen. Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens.
Det vil gjøre livet enklere for de som lever med sykdommene, deres pårørende, frivillige eller helse- og omsorgspersonell.
På hovedsidene om demens (se under) finner du både en enkel innføring og stoff til fordypning.

Siste nytt fra fagområdet

Eldre dame sitter i rullestol. Foto
Ønsket levealder og hypotetiske livsscenarier blant nordmenn i alderen 60+

En ny studie om hvor lenge vi ønsker å leve er publisert i juliutgaven av tidsskriftet Age and Aging. – Demens topper listen over listen av…

Bilde av Celine som har snakket med unge som har en forelder med demens
Gripende podkast om unge som har en forelder med demens

Nå er podkasten Tid til å være ung lansert. Her møter sykepleier Celine Haaland-Johansen en rekke unge som er eller har vært pårørende til en…

Kvinne mottar pris. Foto fra livesending.
Fra Leon Jarners forskningspris til Leon Jarners forskningsstipend

Fremragende forskere har gjennom årenes løp blitt tildelt Leon Jarners demensforskningspris på Demensdagene. I prisen lå det blant annet et beløp…

Eldre mann som går tur i naturen. Foto

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Av disse er Alzheimers sykdom den vanligste og mest kjente. Her finner du en oversikt over de forskjellige demenssykdommene og tidlige tegn og symptomer.
Les mer om demenssykdommene
Eldre mann sammen med dame blir utredet for demens. Foto.

Utredning av demens

Her finner du informasjon om hvordan en går fram for å finne ut om en person har demens. Å stille en demensdiagnose er omfattende. Det handler om å teste hukommelse og språk, finne ut hvordan man fungerer til daglig, samt hjernescanning og legeundersøkelse.
Les mer om utredning av demens
Personer på tuir i fjellet. Foto

Behandling og oppfølging

Det er ikke mulig å kurere demens, men god behandling kan forsinke sykdom og symptomer. Det beste er å fortsette et aktivt liv der både hodet og kroppen utfordres.
Les mer om behandling og oppfølging
Eldre par ser utover havet. Foto

Å leve med demens

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den det gjelder og deres nære. På denne siden finner du informasjon om tilbud som kan hjelpe deg til å mestre endringene som kommer.
Les mer om å leve med demens
Eldre dame ser tenkende ut i horisonten. Foto

Hjelp til pårørende

Demens berører bredt; pårørende må også leve med nye utfordringer. I alle kommuner finnes det fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Hjelp til pårørende
Samisk flagg. Foto

Informasjon på samisk

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved utredning og behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.
Informasjon og aktuelle verktøy på samisk
To med minoritetsbakgrunn i park. Foto.

Eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere. Informasjonen retter seg både mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og andre interesserte.
Les mer om eldre innvandrere og demens

Demenskartet

Hvor mange personer har demens i Norge i dag? Og hvor mange blir det om 20–30 år? Er folketallet i kommunen økende eller fallende? Finn nasjonale og lokale tall om en aldrende befolkning og bruk Demenskartet.no når nye planer skal legges.
Gå til siden Demenskartet.no

Fagområdet demens

Ansatte på fagområdet demens i Aldring og helse representerer bred tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Til fagområdets oppgaver hører forskning, fagutvikling, kompetanseheving og formidling. Aldring og helse utfører på oppdrag fra helsemyndighetene forsknings- og utviklingsprosjekter, som de femårige demensplanene, og spiller en aktiv rolle i internasjonalt samarbeid om demens.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon

Les mer om Aldring og helses forskning knyttet til fagområdet demens