Demens - Aldring og helse

Demens

Antallet personer med demens øker, rett og slett fordi det blir flere eldre blant oss. Men prosentvis blir det færre som får sykdommen. Kanskje fordi vi lever sunnere? Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens. Det vil gjøre livet enklere for dem som lever med sykdommen selv, og de som er pårørende eller helsepersonell. Hver av de fem hovedsidene om demens har både enkel innføring og stoff til fordypning.

Siste nytt fra fagområdet

Fire ungdommer går bortover veien. Foto
Årets helgekurs for deg som er ung og har en mor eller far med demens

Nå kan du melde deg på Tid til å være ung? – landsdekkende helgekurs for deg mellom 18 og 30 år, som har en mor eller far med demens. Kursene…

Kvinner rundt et bord med visning av helsearbeid på projektor. Foto.
Fra oppgavesentrert til personsentrert omsorg med riktig kompetanseheving

I hjemmetjenesten i Farsund kommune nyter de godt av måten fagskolestudentene tilegner seg ny kompetanse på gjennom Fagskolen aldring og helse.

Spiserom i et sykehjem. Foto
Psyk-IT: Omsorg i livets slutt for personer med demens

En ny episode av Aldring og helses nettforedragsserie Psyk-IT lanseres med innhold som nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av personer…

Eldre mann som går tur i naturen. Foto

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Av disse er Alzheimers sykdom den vanligste og mest kjente. 
Les mer om demens
Eldre mann sammen med dame blir utredet for demens. Foto.

Utredning av demens

Å stille en demensdiagnose er omfattende. Det handler om å teste hukommelse og språk, finne ut hvordan man fungerer til daglig, samt hjernescanning og legeundersøkelse.
Les mer om utredning av demens
Personer på tuir i fjellet. Foto

Behandling og oppfølging

Det er ikke mulig å kurere demens, men god behandling kan forsinke sykdom og symptomer. Det beste er å fortsette et aktivt liv der både hodet og kroppen utfordres.
Les mer om behandling og oppfølging
Eldre par ser utover havet. Foto

Å leve med demens

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den det gjelder, og omgivelsene. Men verden har blitt mer åpen, og livet har fremdeles mye å by på.
Les mer om å leve med demens
Eldre dame ser tenkende ut i horisonten. Foto

Hjelp til pårørende

Demens berører bredt; pårørende må også leve med nye utfordringer. I alle kommuner finnes det fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Hjelp til pårørende
Samisk flagg. Foto

Informasjon på samisk

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.
Informasjon på samisk
To med minoritetsbakgrunn i park. Foto.

Minoriteter – eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere. Informasjonen retter seg både mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og andre interesserte.
Les mer om Minoriteter – eldre innvandrere og demens

Demenskartet

Hvor mange personer har demens i Norge i dag? Og hvor mange blir det om 20–30 år? Er folketallet i kommunen økende eller fallende? Finn nasjonale og lokale tall om en aldrende befolkning og bruk Demenskartet.no når nye planer skal legges.
Gå til siden Demenskartet.no

Fagområdet demens

Fagområdet Demens er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Alle har mastergrad eller Phd i tillegg til grunnutdanning. Fagenheten har også stipendiater. Alle underviser og har ulike ansvarsområder i fagenheten. Informasjon om pubikasjoner og prosjekt finner dere via Cristin.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon