Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det fins mange flere.

Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, redusert evne til å fungere i dagliglivet slik en har gjort tidligere, og endring av atferd, inklusiv kontroll av følelser.

Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse, men det fins former av demens hvor andre kognitive symptomer mer utpreget.

Les mer om demenssykdommer

Ansatte

Tagger

Abc Actifcare Adl Agitasjon Aktivitet Alderspsykiatri Alzheimer Alzheimerdagen2018 Alzheimer europe Alzheimers sykdom Angst Antipsykotika App Arbeidsliv Avsluttede prosjekter Barn Barn som pårørende Behov Benzodiazepin Beta-amyloid Bivirkning Blodgjennomstrømming Blodtrykk Brukerbehov Citalopram Da-2015-1 Da-2015-4 Da-2016-1 Da-2016-2 Da-2016-3 Da-2017-2 Da-2017-4 Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Danmark Ddi De hogeweyk Demens Demensdagene Demensdagene2017 Demensforskning Demenslandsby Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Demensteam Depresjon Depresjon hos eldre Depresjon ved demens Diagnostikk Dialogmøte Disputas Død Dødelighet Døende Doktorgrad Downs syndrom Eeg Eldre Eldrehelse Ensomhet Ernæring Eu Europa Fagartikkel Fagskolen Film Folk i fokus Forebygging Forekomst Forlaget Forløp Forskning Fritidsaktivitet Frivillighet Frontallapsdemens Frontotemporal demens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Fysisk aktivitet Fysisk funksjon Gåtur Geriatri Gerontologi Grønn omsorg Gruppeaktiviteter Håndbok Helsepolitikk Hjelpemidler Hjemme Hjemmebesøk Hjemmetjeneste Hjerne Hjernehelse Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hukommelsesklinikken Hukommelsessvikt Hukommelsesteam Hukommmelsesklinikk Hunt Hunt 4 Huske Hva er demens Hvem ser meg? Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Ip Kartelegging Kavlifondet Kino Klovner Koffert Kognisjon Kognitiv funksjon Kognitiv svikt Kommunehelsetjenesten Kommunikasjon Kompetanseheving Kosthold Kosttilskudd Kreft Kultur Kunnskap om demens Lærebok Lancet Lederkonferansen Leon jarner Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsstil Luftforurensing Magesår Mat Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Miljøbehandling Miljøterapi Møteplass for mestring Mr Mri Musikk Nærhet Nasjonalforeningen Nationalt videnscenter for demens Nav Nedsatt funksjonsevne Norden Nordsamisk Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Overvekt Pågående prosjekter Palliasjon Parkinsons Paro Pårørende Pårørendeskole Pasient Personsentrert omsorg Poster Pps Primærkontakt Pris Protonpumpehemmere Psyk-it Psykose Publisert Rapport Regjeringen Risikofaktorer Robotsel Samisk Samtalegruppe Sansesvikt Scd Sci Screening Seksualitet Sesongfilm Sjømat Skalaer Skottland Smerte Smertestillende Sommerleir Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvn Søvnproblemer Spesialisthelsetjenesten Stimulusbøker Støttekontakt Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sverige Sykdomsbyrde Sykdomsforløp Sykehjem Tau-protein Tester The mentes Tidsskriftet Tid til å være ung? Tilskudd Tjenester Trening Tvang Ung med demens Ung pårørende Utdanning Utredning Utviklingshemning Vaskulær demens Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Verbalt minne Verdighet Videnscenteret Video Vips Vitaminmangel Yngre personer med demens
Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…
Fant du det du lette etter?
0/500 tegn