Demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demens

Antallet personer med demens øker fordi det blir flere eldre blant oss. Men prosentvis blir det færre som får en demenssykdom. Vi oppfordrer alle til å lære mer om demens.
Det vil gjøre livet enklere for de som lever med slik sykdom, deres pårørende, frivillige eller helse- og omsorgspersonell. På demenssidene (se under) finner du både fakta om demens og aktuelle verktøy for helse- og omsorgspersonell.

Eldre mann som går tur i naturen. Foto

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen. Av disse er Alzheimers sykdom den vanligste og mest kjente. Her finner du en oversikt over de forskjellige demenssykdommene og tidlige tegn og symptomer.
Les mer om demenssykdommene
Eldre mann sammen med dame blir utredet for demens. Foto.

Utredning av demens

Her finner du informasjon om hvordan en går fram for å finne ut om en person har demens. Å stille en demensdiagnose er omfattende. Det handler om å teste hukommelse og språk, finne ut hvordan man fungerer til daglig, samt hjernescanning og legeundersøkelse.
Les mer om utredning av demens
Personer på tuir i fjellet. Foto

Behandling og oppfølging

Det er ikke mulig å kurere demens, men god behandling kan forsinke sykdom og symptomer. Det beste er å fortsette et aktivt liv der både hodet og kroppen utfordres.
Les mer om behandling og oppfølging
Eldre par ser utover havet. Foto

Å leve med demens

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den det gjelder og deres nære. På denne siden finner du informasjon om tilbud som kan hjelpe deg til å mestre endringene som kommer.
Les mer om å leve med demens
Eldre dame ser tenkende ut i horisonten. Foto

Hjelp til pårørende

Demens berører bredt; pårørende må også leve med nye utfordringer. I alle kommuner finnes det fagfolk som kan gi oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Hjelp til pårørende
Samisk flagg. Foto

Informasjon på samisk

Språk og kulturell bakgrunn har stor betydning ved utredning og behandling av demens. Derfor samler vi informasjon og verktøy på samiske språk på disse sidene.
Informasjon og aktuelle verktøy på samisk
To med minoritetsbakgrunn i park. Foto.

Eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere. Informasjonen retter seg både mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og andre interesserte.
Les mer om eldre innvandrere og demens

Demenskartet

Hvor mange personer har demens i Norge i dag? Og hvor mange blir det om 20–30 år? Er folketallet i kommunen økende eller fallende? Finn nasjonale og lokale tall om en aldrende befolkning og bruk Demenskartet.no når nye planer skal legges.
Gå til siden Demenskartet.no

Siste nytt fra fagområdet

Ung kvinne. Hentet fra video.
Fortalte om sine erfaringer som ung pårørende: Tegneserie om demens lansert på Alzheimerdagen

Norges første tegneserie om demens tegnet og fortalt til unge er lansert. Den prisbelønte tegneserieskaperen Anders N. Kvammen har laget…

Ung kvinne går på sti
Alzheimerdagen 2021: Ung pårørende til en forelder med demens

– Sårt å høre om variable eller manglende tilbud til unge pårørende, sier lege og forsker Marte Kvello-Alme. Victoria Frelsøy er selv ung…

To eldre personer sammen med en helsearbeider, foto
Bruker nytt verktøy i demensplanleggingen i kommunen

Et landsdekkende verktøy, som viser forekomsten av demens i kommunene, oppleves som kjærkomment for dem som planlegger for fremtidens omsorgsbehov i…

Fagområdet demens

Ansatte på fagområdet demens i Aldring og helse representerer bred tverrfaglig kunnskap og kompetanse. Til fagområdets oppgaver hører forskning, fagutvikling, kompetanseheving og formidling. Aldring og helse utfører på oppdrag fra helsemyndighetene forsknings- og utviklingsprosjekter, som de femårige demensplanene, og spiller en aktiv rolle i internasjonalt samarbeid om demens.

Her finner dere en oversikt over oss med kontaktinformasjon

Les mer om Aldring og helses forskning knyttet til fagområdet demens