Økonomi og støtteordninger

Sykdom hos et familiemedlem kan påvirke hele familiens økonomi. På denne siden viser vi vei til aktuelle støtteordninger for pasienter og pårørende. Flere aktuelle forhold knyttet til helse og planlegging tas opp.

Planlegg framtida

Personer med alvorlig sykdom kan få behov for hjelp til å ivareta sine egne interesser når det gjelder økonomi og andre private forhold.

Planlegg framtida

Pasienter

Den som er syk kan få utfordringer med å mestre sin daglige økonomi. Det finnes flere aktuelle økonomiske støtteordninger.

Ordninger for pasienter.

Pårørende

Pårørende til en person som er syk, kan ha krav på økonomisk støtte.

Ordninger for pårørende.

I arbeid

For pasienter og pårørende som er arbeidstakere, finnes det ulike rettigheter og støtteordninger.

Ordninger for pasienter og pårørende som er i arbeid

Foreldre med mindreårige barn

Det finnes ulike økonomiske støtteordninger ved sykdom hos foreldre med mindreårige barn.

Ordninger for foreldre med mindreårige barn

Ytelser til gjenlevende

Det finnes økonomiske ytelser til gjenlevende og den som har tatt vare på en nærstående i livets siste fase.

Ytelser til gjenlevende.