Økonomi - Nasjonalt senter for aldring og helse

Økonomi

Sykdom hos et familiemedlem kan påvirke hele familiens økonomi. På denne siden viser vi vei til aktuelle støtteordninger for pasienter og pårørende. Flere aktuelle forhold knyttet til helse og planlegging tas opp.

Planlegg framtida

Personer med alvorlig sykdom kan få behov for hjelp til å ivareta sine egne interesser når det gjelder økonomi og andre private forhold.

Gå til siden Økonomi – planlegg framtida

Pasienter

Den som er syk kan få utfordringer med å mestre sin daglige økonomi. Det finnes flere aktuelle økonomiske støtteordninger.

Gå til siden Økonomi – ordninger for pasienter.

Pårørende

Pårørende til en person som er syk, kan ha krav på økonomisk støtte.

Gå til siden Økonomi – ordninger for pårørende.

I arbeid

For pasienter og pårørende som er arbeidstakere, finnes det ulike rettigheter og støtteordninger.

Gå til siden Økonomi – ordninger for pasienter og pårørende som er i arbeid.

Foreldre med mindreårige barn

Det finnes ulike økonomiske støtteordninger ved sykdom hos foreldre med mindreårige barn.

Gå til siden Økonomi – for foreldre med mindreårige barn

Ytelser til gjenlevende

Det finnes økonomiske ytelser til gjenlevende og den som har tatt vare på en nærstående i livets siste fase.

Gå til siden Økonomi – ytelser til gjenlevende.