Faglig referansegruppe

Aldring og helse har en faglig referansegruppe med representanter fra alle regionale helseforetak, brukere, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten. Gruppen er oppnevnt av Helse Sør-Øst.

Fra venstre: Iren Luther, Ingrid Haug Olsen, Ingvild Saltvedt, Jorun Helbostad, Ole K. Grønli, Bent Høie, Kristin Mehre, Anners Lerdal og Anita Vatland.
Minna Hynninen, Cathrine Arntzen og Kim Wigaard hadde ikke anledning til å møte for bildetagning.
Foto: Jacob Svenningsen

Referansegruppa representerer viktige aktører og samarbeidspartnere, og skal sikre at virksomheten drives i tråd med intensjonen. Referansegruppa møtes fast to ganger i året. Gruppa vurderer og gir tilbakemelding på årsmeldingen. Den har også en rådgivningsfunksjon. Referansegruppa omfatter blant annet eksperter og fagpersoner som også kan ha en rolle i forhold til samarbeid om forskning og kompetansespredning.

Referansegruppa for Nasjonalt senter for aldring og helse:

NAVNHELSEREGIONOMRÅDE/ROLLETILHØRIGHET/BAKGRUNN
Jorunn HelbostadForskningNTNU
Cathrine ArntzenForskningUIT/SOF nord
Ingrid Haug OlsenKommuneTrondheim kommune
Bent HøieStatsforvalteren
Ingvild SaltvedtHelse MidtHFSt.Olavs
Anners LerdalHelse Sør-ØstHF/forskningLovisenberg Sykehus
Kristin MehreBrukerPensjonistforbundet
Iren LutherBrukerFagforbundet
Kim WigaardBrukerPårørende/dirigent
Anita VatlandBrukerPårørendealliansen
Ole K.GrønliHelse NordForskningUNN
Minna HynninenHelse VestHFNKS Olaviken