Faglig referansegruppe - Nasjonalt senter for aldring og helse

Faglig referansegruppe

Aldring og helse har en faglig referansegruppe med representanter fra alle regionale helseforetak, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten. Gruppen består av syv representanter og er oppnevnt av Helse Sør-Øst.

Bilde av referansegruppa i AOH
Fra venstre: Marianne Nielsen (Helse Vest), Bernhard Lorentzen (Helse Sør-Øst), Jorunn L. Helbostad (Helse Midt), Cathrine Arntzen (Helse Nord) og Astrid Daniloff (brukerrepresentant). Wenche Frogn Sellæg (Nasjonalforeningen for folkehelsen) og Ingrid Haug-Olsen (Kommunehelsetjenesten i Trondheim) var ikke tilstede. Foto: Petter Hveem

Referansegruppa representerer viktige aktører og samarbeidspartnere, og skal sikre at virksomheten drives i tråd med intensjonen. Referansegruppa møtes fast to ganger i året. Gruppa vurderer og gir tilbakemelding på årsmeldingen. Den har også en rådgivningsfunksjon. Referansegruppa omfatter blant annet eksperter og fagpersoner som også kan ha en rolle i forhold til samarbeid om forskning og kompetansespredning.

Leder er Jorunn L. Helbostad fra Helse Midt-Norge. Fra de andre regionale helseforetakene kommer Bernhard Lorentzen fra Helse Sør-Øst, Cathrine Arntzen fra Helse Nord og Marianne Nielsen fra Helse Vest. Astrid Daniloff er via de regionale brukerutvalgene oppnevnt som brukerrepresentant. Ingrid Haug-Olsen fra Trondheim kommune representerer kommunehelsetjenesten. Wenche Frogn Sellæg er  brukerrepresentant gjennom sitt engasjement i Nasjonalforeningen for folkehelsen.