Temasider

Noen temaer er for store til å passe innunder bare ett av fagområdene våre. Under finner du sider som ikke er spesialtilpasset kognisjon og demens, fysisk helse, psykisk helse eller aldring, men kan være relevant tematikk innen alle disse fagområdene.

Penger på bordet, en kalkulator og en hånd som skriver et regnestykke

Økonomi og støtteordninger

Sykdom hos et familiemedlem kan påvirke hele familiens økonomi. På denne siden viser vi vei til aktuelle støtteordninger for pasienter og pårørende. Flere aktuelle forhold knyttet til helse og planlegging tas opp.
Til temasider om økonomi og støtteordninger

Lover og forskrifter

Helselovgivningen stiller krav til kommuner, spesialisthelsetjenesten og til helsepersonell. Lovverket gir også rettigheter til pasienter, brukere og pårørende. På disse sidene kan du lese mer om plikter og rettigheter etter helselovgivningen.
Til temasider om lover og forskrifter