Kommende arrangementer

Dato

Arrangement

Arrangør

Påmeldingsfrist

Sted

Mer info

5. mar

Fall hos eldre

Aldring og helse 4. feb Oslo Kongresssenter, Oslo
5. mar

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Aldring og helse 5. feb Scandic Nidelven, Trondheim
5. mar

Fagdag: Forståelse og tiltak ved sorg og langvarige kriser etter dødsfall

Sorgbehandling Poliklinikk, Akershus Universitetssykehus 18. januar Folket hus Lillestrøm
5. mar

TID – Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom Quality Airport Hotel Gardermoen
6. mar

Tverrfaglig rehabiliteringsseminar

Diakonhjemmet sykehus og Bydel Frogner 29. februar Bydel Frogner
6. mar

Barn under radaren – fagdag om barn som pårørende

Fagkoordinatorer for barn som pårørende, Sykehus i Vestfold HF 21. februar Sykehuset i Vestfold
6. mar

Bli Almakontakt

Helseetaten, Oslo kommune 27. februar Almas hus
7. mar

Palliasjon: Symptomlindring

Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold 4. mars Teams
7. mar

Webinar: “Inn på tunet” for personer med demens

Statsforvalteren i Oslo og Viken 7. mars Teams
8. mar

fagkonferanse om likeverdige helsetjenester i kommuner og sykehus.

Helsefelleskapet i Østfold, nettverk for friskliv, læring og mestring 4. mars Lisleby Samfunnshus
11. mar

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin Radisson BLU Royal, Bergen
12. mar

Barn og unge som pårørende og etterlatte

Oslo universitetssykehus 11. mars Radiumhospitalet
13. mar

Pårørenderollen og etisk refleksjon

Livsglede for eldre Teams
14. mar

Etterutdanning: Palliativ eldreomsorg

Verdighetsenteret Verdighetsenteret
14. mar

Inspirasjonsdag om bruk av musikk i helse- og omsorgstjenestene

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 1. mars Torp konferansesenter
14. mar

Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

UiO, Frambu, NAKU, Oslo Kommune, St Olav, UiA og USHT Sør Trøndelag 12. mars Teams
14. mar

Brukermøte for helsepersonell i primærhelsetjenesten

Laboratoriemedisin, divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet 1. mars Sykehuset Innlandet
15. mar

Vårmøte for leger 2024

Sykehuset Østfold 3. mars Quality hotel, Sarpsborg
19. mar

Hukommelsesteam-webinar

Aldring og helse 15. mar Digitalt
20. mar

Lunsjwebinar: Musikkbasert miljøbehandling

Aldring og helse og USHT øst Teams
20. mar

Konferansen for palliasjon og kreftomsorg i Østfold

NSF Faggruppe for kreftsykepleiere og Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 15. februar Musikkhuset Greåker
20. mar

Geriatrisk samhandlingsseminar for fysioterapeuter og ergoterapeuter i Vestfold

Fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen, Sykehuset i Vestfold 15. mars Habiliteringssenteret, Tønsberg
21. mar

Forum for sykehjemsmedisin: Osteoporosebehandling og ortopedi i sykehjem

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 19. mars Kalnes Samfunnsbygg
5. apr

Åpen dag i Almas hus

Åpen dag i Almas hus Almas hus
5. apr

Fagdag: Samarbeid om ALS pasientene

Sykehuset Østfold 13. mars Sykehuset Østfold Kalnes
8. apr

Den 10. norske Geriatrikongressen

Aldring og helse 21. mar Gamle Logen, Oslo
8. apr

Helserettskonferansen 2024

Høgskolen i Innlandet 22. februar Scandic Lillehammer Hote
11. apr

ParkinsonNet grunnkurs

ParkinsonNet Quality hotell Sarpsborg
17. apr

Kognitiv stimuleringsterapi (KST) Gruppelederkurs

Aldring og helse 10. apr Digitalt
17. apr

ProACT Fagsamling Østfold

Sykehuset Østfold, Fagskolen i Viken og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold 10. april Fagskolen i Viken avd Fredrikstad
18. apr

Palliasjon: Omsorg ved livets slutt

Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold 17. april Teams
18. apr

Temadag i smittevern

Sykehuset Østfold 15. april Sykehuset Østfold Kalnes, Plenumsal 2
23. apr

Fagkurs i Psykofarmakologi

Diakonhjemmet Sykehus 9. april Diakonhjemmet Sykehus
24. apr

Caring science – the heart of multi-professional care

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger
24. apr

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom

Verdighetsenteret Ahus
3. mai

Åpen dag i Almas hus

USHT Oslo – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Almas hus
6. mai

Akuttgeriatri

Aldring og helse 4. apr Oslo Kongresssenter, Oslo
7. mai

Fagdag om sorg

Sykehuset i Vestfold, Den norske kirke, Kreftforeningen, Humanetisk forbund og USHT-V 23. april Torp Konferansesenter
23. mai

Forum for sykehjemsmedisin: Jus for sykehjemsleger

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 21. mai Kalnes Samfunnsbygg
27. mai

Takk bare bra – kurslederkurs – forebygging og mestring av depresjon hos eldre

Aldring og helse 19. apr Oslo Kongressenter
28. mai

Undervisningswebinar: Hjerneslag

Kompetansebroen Ahus og Ambulerende spl team 27. mai Teams
5. jun

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

NevSom, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette syndrom i Helse Sør-Øst, Glenne 1. april Tønsberg
5. jun

Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) kursholderkurs

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom 6. mai Comfort Hotel Runway, Gardermoen
7. jun

Åpen dag i Almas hus

USHT Oslo – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Almas hus
17. sep

Kursholderkurs Vips praksismodell

Aldring og helse 18. aug Oslo
18. sep

Seminar: Rom for sansning? Omsorgens estetikk

Høgskolen på Vestlandet 15. januar Alrek helseklynge, Bergen
18. sep

Pårørendekonferansen 2024

Pårørendesenteret, VID, UiS 18. september Digitalt
18. sep

Gratis digital visning av Pårørendekonferansen 2024

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus 19. august Lørenskog hus
23. sep

Skandinavisk lederkonferanse 2024 Fremtidens demensomsorg -lederskapets betydelse

Aldring og helse 14. mar Oslo, Radisson Blu Plaza hotel
26. sep

Forum for sykehjemsmedisin: forhåndssamtale og palliasjon

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 24. september Kalnes Samfunnsbygg
22. okt

Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

Aldring og helse 16. sep Oslo
23. okt

Teknologi til personer med kognitiv svikt og demens

Aldring og helse 7. okt Digitalt
24. okt

Forum for sykehjemsmedisin: psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, depresjons hos eldre

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 22. oktober Kalnes Samfunnsbygg
20. nov

Basiskurs om aldring og utviklingshemning

Aldring og helse 20. sep Storefjell Resort hotell
21. nov

Forum for sykehjemsmedisin: EKG og hjertesvikt

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 19. november Kalnes Samfunnsbygg