Kommende arrangementer

Startdato

Sluttdato

Arrangement

Arrangør

Påmeldingsfrist

Sted

Mer info

17. jun 2024 10:30 17. jun 2024 11:30

Informasjonsmøte: Læringsnettverk 2024-2025 i kontinuerlig forbedringsarbeid

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Teams
30. aug 2024 08:30 30. aug 2024 15:30

ProACT Instruktørkurs

Utviklingssenteret Østfold 26. august Østfold
6. sep 2024 08:30 6. sep 2024 16:00

Fagdag Amputasjon

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold 26. august Larvik Kulturskole
6. sep 2024 08:45 6. sep 2024 15:15

Den komplekse hjerneslagpasienten

Avdeling Kliniske fellesfunksjoner, Ergo- og fysioterapiseksjonen ved Ahus 28. juni Ahus
10. sep 2024 00:00 10. sep 2024 00:00

Personer med demens og minoritetsetnisk bakgrunn – Informasjon og støtte til pårørende

Aldring og helse 6. sep Digitalt
10. sep 2024 08:30 10. sep 2024 15:00

Dialogkonferanse- Pasientforløp og samhandling #Dritbra!

Helsefellesskapet Ahus og kommunene 1. september Folkets hus, Lillestrøm
12. sep 2024 09:00 12. sep 2024 17:00

Intelligent helse-konferansen 2024

OsloMet OsloMet
12. sep 2024 10:00 12. sep 2024 15:30

Alzheimerkonferansen Innlandet

Hamar kommune, Sykehuset Innlandet Løten kino
17. sep 2024 09:00 18. sep 2024 15:30

Kursholderkurs Vips praksismodell

Aldring og helse 18. aug Oslo
18. sep 2024 09:00 18. sep 2024 15:00

Gratis digital visning av Pårørendekonferansen 2024

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus 19. august Lørenskog hus
18. sep 2024 10:00 19. sep 2024 13:30

Seminar: Rom for sansning? Omsorgens estetikk

Høgskolen på Vestlandet 15. januar Alrek helseklynge, Bergen
18. sep 2024 10:00 18. sep 2024 15:00

Pårørendekonferansen 2024

Pårørendesenteret, VID, UiS 18. september Digitalt
23. sep 2024 09:00 24. sep 2024 15:15

Skandinavisk lederkonferanse 2024 Fremtidens demensomsorg -lederskapets betydelse

Aldring og helse 14. mar Oslo, Radisson Blu Plaza hotel
24. sep 2024 09:00 24. sep 2024 14:00

Oppstartsseminar i Velferdsteknologiens ABC (for kommuner i Østfold og Follo)

Utviklingssenteret i Østfold 17. september Østfold eller Follo
25. sep 2024 00:00 26. sep 2024 00:00

Aldring og helse-dagene 2024

Aldring og helse 25. aug Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
26. sep 2024 14:00 26. sep 2024 16:00

Forum for sykehjemsmedisin: forhåndssamtale og palliasjon

Sykehuset Østfold 25. september Samfunnsbygg/administrasjonsbygget, Kalnesveien 380, 1714 Grålum
26. sep 2024 14:00 26. sep 2024 16:00

Forum for sykehjemsmedisin: forhåndssamtale og palliasjon

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 24. september Kalnes Samfunnsbygg
8. okt 2024 00:00 10. okt 2024 00:00

34th Alzheimer Europe Conference New horizons – Innovating for dementia

Alzheimer Europe Geneve
10. okt 2024 09:00 11. okt 2024 00:00

The fourth Nordic Memory Clinic Conference – NMCC 2024

The Nordic Network on Dementia Diagnosis NIDD 11. september Stockholm
16. okt 2024 08:30 24. okt 2024 15:00

Grunnkurs palliasjon høsten 2024

Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold Kalnes. 1. oktober Sted blir publisert nærmere
17. okt 2024 08:30 18. okt 2024 08:30

Legemiddelbruk hos eldre

Aldring og helse 17. sep Oslo kongressenter
22. okt 2024 08:30 23. okt 2024 16:00

Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

Aldring og helse 16. sep Oslo
23. okt 2024 09:00 23. okt 2024 15:45

Teknologi til personer med kognitiv svikt og demens

Aldring og helse 7. okt Digitalt
23. okt 2024 10:00 24. okt 2024 14:30

Den 8. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning Drammen
24. okt 2024 00:00 24. okt 2024 00:00

Forum for sykehjemsmedisin: psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, depresjons hos eldre

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 22. oktober Kalnes Samfunnsbygg
24. okt 2024 09:15 24. okt 2024 17:00

Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 29. september Edderkoppen scene, Oslo
29. okt 2024 08:30 29. okt 2024 15:00

Døden – en del av livet

Kompetansenettverk i palliasjon, Ahus opptaksområde. 18. oktober Ahus
30. okt 2024 08:30 31. okt 2024 15:30

Kursholderkurs i TID

Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom 25. september Comfort Hotel Runway, Gardermoen
31. okt 2024 00:00 31. okt 2024 03:00

Gratis webinar om -Tilpassede tilbud for yngre personer med demens og deres familier

Aldring og helse 24. okt Digitalt
7. nov 2024 08:00 7. nov 2024 15:30

Fagdag om tjenester til personer med utviklingshemming

Aldring og helse 5. mar Microsoft Teams
19. nov 2024 09:00 20. nov 2024 16:00

Geriatri og juss

Aldring og helse 15. okt Oslo Kongressenter
20. nov 2024 11:00 22. nov 2024 14:00

Basiskurs om aldring og utviklingshemning

Aldring og helse 20. sep Storefjell Resort hotell
21. nov 2024 00:00 21. nov 2024 00:45

Symptomer ved Alzheimers sykdom og Vaskulær demens – kunsten å forstå det vi ser

Aldring og helse 19. nov TEAMS
21. nov 2024 14:00 21. nov 2024 16:00

Forum for sykehjemsmedisin: EKG og hjertesvikt

Sykehuset Østfold 20. november Samfunnsbygg/administrasjonsbygget, Kalnesveien 380, 1714 Grålum
21. nov 2024 14:00 21. nov 2024 16:00

Forum for sykehjemsmedisin: EKG og hjertesvikt

Sykehuset Østfold i samarbeid med programkomité 19. november Kalnes Samfunnsbygg