Kalender - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kommende arrangementer

Dato

Arrangement

Arrangør

Påmeldingsfrist

Sted

Mer info

27. sep

Undervisningswebinar: Parkinson

Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam 25. september Teams
28. sep

Basiskurs om aldring og utviklingshemning

Aldring og helse
28. sep

Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge 2023

Senteret for et aldersvennlig Norge Scandic Hell/Digitalt
28. sep

Seksualitet og seksuell helse: Trenger vi å snakke om det?

USHT Innlandet (Hedmark), Nok Hamar, Likestillingssenteret, Hamar kommune og Ringsaker kommune 16. august Scandic Hamar
28. sep

Lunsjwebinar: Arbeid med personer med demens og pårørende med minoritetsbakgrunn

USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Viken (Buskerud), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold) Teams
29. sep

Regional nettverksamling FACT Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet 23. august Scandic Lillehammer Hotel
29. sep

Hva er palliasjon?

Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold 28. september Teams
29. sep

Sårstell, forum for sykehjemsmedisin

Avdeling for samhandling, Ahus 28. september Ahus/digitalt
4. okt

Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Aldring og helse
6. okt

Synsproblemer etter hjerneslag. Kartlegging, tiltak og videre oppfølging

Avdeling Fysioterapi og rehabilitering – Sykehuset i Vestfold 29. september Sykehuset i Vestfold
10. okt

Seniorkonferansen 2023

Eldrerådet i Asker Asker kulturhus/strømmes
11. okt

Nasjonal fagkonferanse – Trening som medisin

Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse Klingenberg kino, Oslo