Kalender - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kommende arrangementer

Dato

Arrangement

Arrangør

Påmeldingsfrist

Sted

Mer info

5. jun

Festspill, film og debatt i Bergen: Hva er et hjem for eldre?

Festspillene i Bergen Kulturhuset
6. jun

Trygghetsstandard i sykehjem: Kompetanse

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken/Østfold (USHT) 5. juni Teams
6. jun

Temakveld på Almas hus: Velferdsteknologi

Kirkens bymisjon Aker sykehus
6. jun

Fagdag om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet 28. mai Scandic Hotell Hamar
6. jun

Film og foredrag: Demens og samspill/Demænssa ja aktan doajmmat

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aldring og helse, Árran Lulesamisk senter, Hamarøy kommune Árran Lulesamisk senter, auditoriet
9. jun

Endringsarbeid i eldreomsorgen for ledere og fagutviklere

Verdighetsenteret 9. juni Webinar
20. jun

A dive into the cell – New opportunities for treatment of dementia

The Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostasis, OUS Forskningsparken
17. aug

Arendalsuka: Eldres menneskerettigheter nå

Stiftelsen Siste kapittel, Aldring og helse, Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg Bærekraftscenen
22. aug

Trygghetsstandard i sykehjem: Personsentrert omsorg

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken/Østfold (USHT) 21. august
28. aug

Fagdag om geriatri og demens

NSFs Faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Østfold, NSF Viken, USHT Viken (Østfold) 14. august Greåker Musikk hus/digitalt
5. sep

Hukommelsesteamkonferansen

Aldring og helse 6. august
5. sep

Trygghetsstandard i sykehjem: Tjenesteyting

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken/Østfold (USHT) 4. september Teams