Lær mer om fysisk helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Lær mer om fysisk helse

Kurs og foredrag

Ger-IT

Fjernundervisning i geriatri

Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet, siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men forelesningene er for alle som er interesserte i geriatri.

Meld deg på eller se opptak av forelesningene her

Kurs og foredrag

Aldring og helse tilbyr en rekke kurs og foredrag om geriatri og fysisk helse

Dette må jeg kunne

– introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Dette må jeg kunne – introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Konferanser

Aldring i Norge-dagene

Viktig samlingspunkt

Aldring og helses tradisjonsrike konferanse Demensdagene utvides til å romme fysisk og psykisk eldrehelse, samt tematikk som god alderdom, funksjonsevne, og utviklingshemning og aldring.

Konferansen strekker seg over 3 innholdsrike dager med aktuelle fagtemaer, posterutstilling, forskningsnytt og presentasjoner av nye doktorgradsarbeider.

Aldring i Norge-dagenes egne sider

Kompetanseutvikling

ABC-opplæringen

Kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm og tar rundt ett år å gjennomføre.

Les mer om ABC-opplæringen

Fagbrev

Ta utdanning som helsefagarbeider på din egen arbeidsplass!

Vi tilbyr gratis utdanning som tilpasses deg. Opplæringen skjer på gruppesamlinger og internett – nødvendig praksis opparbeider du på egen arbeidsplass.

Les mer om Aldring og helses Fagbrev-utdanning

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Les mer om Aldring og helses fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

Digital læring

Aldring og helse har utviklet en rekke digitale kurs som er gratis og fritt tilgjengelige for alle

Her finner du også forelesningsserien Ger-IT, omtalt over.

Les mer om Aldring og helses digitale opplæringstilbud