Lær mer om fysisk helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Lær mer om fysisk helse

Aldring og helse har en rekke opplærings- og utdanningstilbud. Om du har jobbet innen helse og omsorg i mange år, eller er ufaglært og nyansatt, har vi tilbud som holder deg faglig oppdatert.

Kurs og foredrag

Ger-IT

Fjernundervisning i geriatri

Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet, siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men forelesningene er for alle som er interesserte i geriatri.

Meld deg på eller se opptak av forelesningene her

Sterk og stødig

Fallforebyggende trening

Sterk og stødig er treningsgrupper tilpasset for seniorer som opplever ustøhet med begynnende funksjonssvikt som har behov for balanse- og styrketrening.

Les mer om Sterk og stødig, og om hvordan din kommune kan komme i gang med modellen.

Kurs og foredrag

Aldring og helse tilbyr en rekke kurs og foredrag om geriatri og fysisk helse

Dette må jeg kunne

– introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Dette må jeg kunne – introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Konferanser

Aldring i Norge-dagene

Viktig samlingspunkt

Aldring og helses tradisjonsrike konferanse Demensdagene utvides til å romme fysisk og psykisk eldrehelse, samt tematikk som god alderdom, funksjonsevne, og utviklingshemning og aldring.

Konferansen strekker seg over 3 innholdsrike dager med aktuelle fagtemaer, posterutstilling, forskningsnytt og presentasjoner av nye doktorgradsarbeider.

Aldring i Norge-dagenes egne sider

Kompetanseutvikling

ABC-opplæringen

Kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm og tar rundt ett år å gjennomføre.

Les mer om ABC-opplæringen

Fagbrev

Ta utdanning som helsefagarbeider på din egen arbeidsplass!

Vi tilbyr gratis utdanning som tilpasses deg. Opplæringen skjer på gruppesamlinger og internett – nødvendig praksis opparbeider du på egen arbeidsplass.

Les mer om Aldring og helses Fagbrev-utdanning

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Les mer om Aldring og helses fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

Digital læring

Aldring og helse har utviklet en rekke digitale kurs som er gratis og fritt tilgjengelige for alle

Her finner du også forelesningsserien Ger-IT, omtalt over.

Les mer om Aldring og helses digitale opplæringstilbud