Demensomsorg og alderspsykiatri

Organisering og innhold

Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Emner og tema i Demensomsorg og alderspsykiatri

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag (12 uker, 9 studiepoeng)

Emne 2

Demensomsorg og alderspsykiatri (22 uker, 17 studiepoeng)

 • personsentrert omsorg
 • sykdommer og symptomer
 • kartlegging og tjenester

Emne 3

Fordypningsarbeid (6 uker, 4 studiepoeng)

Emne 4

Miljøbehandling (24 uker, 18 studiepoeng)

Emne 5

Eksamen: Miljøbehandling i praksis (16 uker, 12 studiepoeng)

Arbeidsformer

 • Fellessamlinger (18 dager, fordelt over fire til seks ganger)
 • Læringsgrupper på nett
 • Skriftlige og muntlige studiekrav
 • Oppgaver i praksis
 • Aktiv bruk av elektronisk klasserom (Canvas)
 • Nettmøter og webinar
 • Videoforelesninger og filmer
 • Individuell oppfølging og veiledning
 • Studiebesøk

Det er fire typer studiekrav

 • praksisoppgaver
 • refleksjonsoppgaver
 • tema- og drøftingsoppgaver
 • innlegg i diskusjonsforum

Studiekravene blir vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Det å skrive oppgaver er derfor en stor og viktig del i studiet. Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett. Du er derfor avhengig av å disponere egen PC eller Mac.

Oppfølging av studenter

Skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene får derfor grundige tilbakemeldinger på innsendte oppgaver (studiekrav).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.