Demensomsorg og alderspsykiatri - Nasjonalt senter for aldring og helse

Demensomsorg og alderspsykiatri

Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Her kommer en kort sammenfatning fra Studieplanen

Emner og tema i Demensomsorg og alderspsykiatri

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag (12 uker, 9 studiepoeng)

Emne 2

Demensomsorg og alderspsykiatri (22 uker, 17 studiepoeng)

 • personsentrert omsorg
 • sykdommer og symptomer
 • kartlegging og tjenester
 • pårørende

Emne 3

Fordypningsarbeid (6 uker, 4 studiepoeng)

Emne 4

Miljøbehandling (24 uker, 18 studiepoeng)

Emne 5

Eksamen: Miljøbehandling i praksis (16 uker, 12 studiepoeng)

Arbeidsformer

 • Fellessamlinger – fysiske (18 dager, fordelt over fire til seks ganger)
 • Læringsgrupper på nett
 • Webinar
 • Skriftlige og muntlige studiekrav
 • Oppgaver i praksis
 • Aktiv bruk av elektronisk klasserom (Canvas)
 • Videoforelesninger og filmer
 • Individuell oppfølging og veiledning
 • Klassetilhørighet
 • Studiebesøk

Studiekrav

 • praksisoppgaver
 • refleksjonsoppgaver
 • kartleggingsoppgaver og loggføring
 • muntlig innlegg i digitale læringsgrupper
 • innlegg i diskusjonsforum

Studiekravene blir hovedsaklig vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett. Du er derfor avhengig av å disponere egen PC eller Mac.

Oppfølging av studenter

Skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene får derfor grundige tilbakemeldinger på innleveringer (studiekrav), skriftlig og/eller muntlig (video).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.