Fysisk helse

God fysisk helse betyr for mange å ha en kropp som fungerer og som gir lite plager. Fysisk helse i eldre år påvirkes av naturlige aldringsprosesser, økt risiko for sykdom og av funksjonstap. Samtidig ser vi også at mange bevarer god fysisk helse i høy alder.

Dame står bak blader på trær og ser i hånden sin

Fysisk helse som fagområde

Fagfeltet fysisk helse bidrar til forskning, kvalitetsarbeid og kompetansespredning om hvordan vi kan bevare best mulig fysisk helse og funksjon i eldre år. Vi har tett samarbeid med geriatrien i sykehusene og med primærhelsetjenesten i kommunene. Begge har tverrfaglig utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer som en sentral oppgave.
Fysisk helse som fagområde
helsepersonell og dame i rullestol

Geriatri som spesialitet

Ikke alle gamle pasienter er geriatriske pasienter. Geriatrien steller i første rekke med sammensatte og komplekse helseproblemer hos eldre pasienter.
Geriatri som spesialitet
Et helseinstrument med dame som ligger i sykeseng i bakgrunnen

Vanlige sykdomsbilder hos eldre

Aldring medfører, i tillegg til reduserte reserver, også økt forekomst av en rekke sykdommer. De fleste sykdommene som rammer eldre er de samme som ses hos yngre, men de opptrer oftere og kan ha et annet symptombilde, flere komplikasjoner og et alvorligere forløp.
Vanlige sykdomsbilder hos eldre
Gruppetrening. Foto

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra til å bevare den enkeltes funksjonsnivå. Dette kan samtidig gi verdifulle og kjærkomne avbrekk i hverdagen.
Fysisk aktivitet

Lær mer om fysisk helse

Kunnskap om eldre og fysisk helse er viktig for ansatte i alle deler av helsetjenesten.
Lær mer om fysisk helse
Koronaviruset

Koronaviruset og eldre

Eldre er ekstra utsatt for det fortsatt pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Koronaviruset og eldre