Normkalkulatorer

I tråd med slagordet «fra kunnskap til praksis», utvikler Aldring og helse verktøy, til bruk i en klinisk arbeidshverdag.

Normkalkulatorene setter testskårer i en norsk kontekst. Heller enn å bruke grenseverdier, kan man ta hensyn til pasientens alder og utdanningsnivå, og kjønn der det er relevant. Følg lenkene under til de forskjellige normkalkulatorne.

MMSE-NR3-kalkulator

MoCA-kalkulator

CERAD Tiordstest-kalkulator

Andre nyttige sider