Mål - Nasjonalt senter for aldring og helse

Mål

Visjon

“Aldring og helse” – fra kunnskap til praksis

Formål

Nasjonalt senter for aldring og helse “Aldring og helse” samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. De har en helhetlig tilnærming til sitt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. De virkeliggjør sin visjon «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis» på disse områdene:

 • demens
 • fysisk helse og sykdom hos eldre personer
 • psykisk helse og sykdom hos eldre personer
 • funksjonsevne ved aldring
 • utviklingshemning og aldring
 • normal aldring og eldrehelse
 • folkehelse, forebygging og aldring

Mål

Målene er definert ut fra den eksisterende kompetanse og infrastruktur som «Aldring og helse» har i dag, og ønsker og ambisjoner for framtida.

 1. «Aldring og helse» skal bidra til å øke kvaliteten i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge.
 2. «Aldring og helse» skal være det foretrukne stedet for helsemyndigheter,
  beslutningstakere, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmennheten når de vil søke informasjon og faglig kunnskap og kompetanse.
 3. «Aldring og helse» skal utvikle nye modeller og verktøy for forebygging, utredning, behandling, oppfølging, omsorg, samhandling og kompetanseheving som er tilpasset et helsefremmende og aldersvennlig samfunn og helse- og omsorgstjenestenes behov, på tvers av tjenestenivåer og fagfelt.
 4. «Aldring og helse» skal være et ledende forskningsmiljø for virkelighetsnær forskning med høy relevans for internasjonal kunnskapsbase og nasjonale beslutningstakere på områdene aldring og eldrehelse.
 5. «Aldring og helse» skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn hvor stigma og fordommer reduseres.
 6. «Aldring og helse» skal formidle kunnskap om aldring, helsefremmende og forebyggende arbeid og eldrehelse, og gi informasjon, opplæring og undervisning som bidrar til økt helsekompetanse og kunnskapsbasert praksis.
 7. «Aldring og helse» skal ha en organisasjon som er i stand til å respondere raskt når helsemyndighetene etterspør deres kompetanse.
 8. «Aldring og helse» skal samarbeide med andre aktører med tilgrensende ansvar og overlappende fagfelt, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 9. «Aldring og helse» skal samarbeide med relevante interesse- og frivillige organisasjoner.
 10. «Aldring og helse» skal arbeide systematisk med brukermedvirkning for å øke treffsikkerheten i utformingen og gjennomføringen av sine oppgaver.