Lær mer om psykisk helse

Ved mistanke om en psykisk lidelse hos en eldre person, skal tilstanden følges opp aktivt, og ikke bare oppfattes som en del av aldringen i seg selv. Ved å lære mer om eldres psykiske helse kan du også bidra positivt i behandling og oppfølging.

Kurs og foredrag

Om aldring – fordypning online (tidligere Psyk-IT)

Om aldring er en foredragsserie som tar for seg et nytt emne hver måned.

Om aldring er en digital foredragsserie om ulike temaer knyttet til aldring og helse, med hovedfokus psykisk helse hos eldre. Hvert foredrag varer cirka 20 minutter. Man kan også lytte til episodene som podkast. Lenke til foredraget sendes til påmeldte på e-post. Deltakelse i Om aldring er gratis. 

Les mer om Om aldring – gratis foredragsserie

Du kan også laste ned alle foredragene i serien som podkast til telefon/nettbrett.
Last ned fra Apple eller Soundcloud.

Takk, bare bra

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon spesielt utviklet for personer over 60 år.

Fra høsten 2022 skal Aldring og helse holde kurslederkurs som gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde Tbb-kurs for eldre personer. Opplæringen foregår over fire dager og baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder.

Les mer om Takk, bare bra

Podkast Eldre & Psyken

Med podkastserien Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen

– Du får møte eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet gir de os søkt innsikt i psykiske lidelser hos eldre, sier prosjektleder og primus motor, Signe Tretteteig i Aldring og helse.

Les mer og lytt til episodene i Eldre & Psyken

Kurs

Aldring og helse tilbyr flere kurs og foredrag om psykisk helse hos eldre

Konferanser

Landskonferansen i alderspsykiatri 2024

Landskonferansen i alderspsykiatri 2024 finner sted 22.–24. april i Trondheim.

Kompetanseutvikling

E-læring om depresjon hos eldre

E-læringskurs som gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Kurset er bygget opp i korte moduler (10-35 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium.

Les mer om E-læringen “Depresjon hos eldre” her.

Psykiske sykdommer i eldre år

ABC-perm med vekt på kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre

I denne ABC-permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les mer om ABC Psykiske sykdommer i eldre år

Fagskolen: Demensomsorg og alderspsykiatri

Videreutdanning over to år

Fagskolen Aldring og helse tilbyr deltidsstudium over to år i Demensomsorg og alderspsykiatri (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Les mer om Aldring og helses Fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri

Nasjonal bibliotektjeneste for alle

Biblioteket ved Aldring og helse er en nasjonal tjeneste. Alle kan låne fra vår samling.