Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Symptomer, behandling og tiltak Depresjon hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde.

Depresjon er en tilstand som er annerledes enn det å være trist, ensom eller ha sorg. Depresjon er en psykisk lidelse som karakteriseres av et sett av typiske symptomer, som pessimisme, håpløshetsfølelse, initiativløshet, tap av motivasjon, interesse og evne til å glede seg over ting. I tillegg kan matlyst, søvn, konsentrasjonsevne og hukommelse bli påvirket. 

Depresjon rammer alle lag av befolkningen og er en av de vanligste årsakene til redusert livskvalitet ifølge Verdens helseorganisasjon. Depresjon rammer derfor også eldre. 

Les utdypende informasjon om depresjon hos eldre.

E-læring om depresjon hos eldre

E-læringskurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.
Kurset er bygget opp i korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs.

Les mer om e-læringskurset Depresjon hos eldre

Ill.foto e-læring: Bente Wallander
Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs. Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker.