Aldring og rus

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter med god kontroll, men kjenner vi hva anbefalt grense er for en person i vår alder, vår medisinbruk og andre helsefaktorer? Er det trygge nivået det samme for 50-åringen som for 70-åringen?

Podkasten Eldre & Psyken: Om alkohol, piller og aldring

Slik virker alkohol på kroppen

Med festpromille følger redusert hukommelse og økt risikovilje

Mange alkoholbrukere vil ha festpromille, men når den øker vil du etter hvert få redusert hukommelse, bli mindre kritisk og mer villig til å ta større risiko. Du kan bruke hjelpemidler til å holde kontrollen.

Les mer om alkohol og hvordan den påvirker oss her

Selvhjelp ved rusproblemer

Råd og ressurser fra folk med erfaring

Andres erfaringer og ressurser kan være til hjelp for den som ønsker å mestre eller endre sitt alkohol- og/eller medikamentforbruk. I Norge finnes det mer enn 500 selvhjelpsgrupper drevet av og for personer med rusproblemer.

Les mer om selvhjelpsressurser her.

Søk behandling

Du kan få hjelp til å håndtere dine rusproblemer

Eldre som trenger hjelp for sitt rusproblem oppfordres til å ta kontakt med sin fastlege. Fastlegene oppfordres også til å våge å spørre pasientene sine om deres alkoholforbruk. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om polikliniske tjenester, døgnbehandliong og øyeblikkelig hjelp.

Les mer om behandling av rusproblemer her

Legemidler og alkohol – nyttig nettsted

Mange får legemidler der effekten blir en annen enn forventet hvis det samtidig inntas alkohol. Her kan du teste hvilke virkninger som kan oppstå hvis man kombinere ulike legemidler og/eller rusmidler.

Ta et interaksjonssøk for å sjekke følgene av å kombinere legemidler og alkohol

Hvorfor er det viktig å snakke om rus?