Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 20.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk fra 25. mai

Klokka 09.00, den 25.mai åpnes det for å søke på ledige studieplasser gjennom samordna opptak. Det er noen ledige studieplasser hos oss, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Demens, 18.05.2022

Fortsetter forskningen på fysisk funksjonsevne hos personer med demens

Forsker Karen Sverdrup har akkurat avsluttet doktorgraden sin, men hun gir seg ikke med det. Nå skal hun se videre på hva fysisk aktivitet betyr for dem som er rammet av demens. I sin postdoktorstilling skal hun beskrive hvor mye aktivitet personer med kognitiv svikt og demens er i, hvor mye de sitter, ligger, står og går, og hvordan aktivitetsnivået deres endrer seg over tid. Hun håper det skal gi et godt grunnlag for planlegging og utvikling av gode tjenestetilbud til disse personene.
Demens, 10.05.2022

Forskningsprosjekt om lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase søker deltakere til digitale fokusgrupper

Er du helsepersonell med erfaring fra palliasjon til voksne fra sykehus, sykehjem eller hjemmebaserte tjenester, så kan du dele din kunnskap med oss. Formålet med prosjektet er å samle kunnskap om praksis rundt palliative tiltak. Prosjektet utføres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vil du vite mer eller ønsker å delta i fokusgruppeintervju i mai/juni, så ta kontakt med prosjektleder Siren Eriksen på e-post: siren.eriksen@aldringoghelse.no.
Demens, 09.05.2022

Meld deg på Skandinavisk lederkonferanse i september

Den femte skandinaviske konferansen om ledelse og demens har temaet: Personsentrert kultur i demensomsorgen - lederens ansvar! Konferansen går av stabelen den 26.–27. september 2022 i Stockholm. Husk at du ved påmelding før 15. mai 2022 får Early bird-rabatt. Konferansen arrangeres av Svenskt Demenscentrum i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse og Nationalt videnscenter for demens.
Demens, 09.05.2022

Temakveld om Downs syndrom og demens på torsdag

I løpet av de siste tiårene har levealderen hos befolkningen økt, dette gjelder også for personer med Downs syndrom. Med en økt alder, øker også risikoen for demens. Norsk Nettverk for Down syndrom ønsker velkommen til temakveld om Downs syndrom og demens på Deichmann Bjørvika torsdag 12. mai klokka 18.00 til 20.00 – og via streaming på nettverkets Facebook-side. Det er Aldring og helses Ellen Melbye Langballe, Frode Kibsgaard og Ingrid Tøndel Medbøen som vil fortelle om en ny og viktig studie.
05.05.2022

– Frivilligheten er viktig for at Amina (73) skal bli en del av lokalsamfunnet

Les hvorfor rådgiver Beate Magerholm i Verdighetsenteret mener frivilligheten er så viktig for integrering. Hun har kommentert mandagens Årringer-reportasje om somaliske Amina, som kom ut i forbindelse med feiringen av id. Magerholm jobber ved avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret og er sanitetskvinne.
Demens, 28.04.2022

Bettina Husebø fikk Demensforskningsprisen 2022!

– Det er en stor ære å vinne årets Demensforskningspris, men for meg er den kun meningsfull hvis den bidrar til endringer, og det håper jeg den gjør, sier den erfarne professoren, som også har jobbet 14 år på sykehjem. Demensforskningsprisen deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen vil stimulere til demensforsking i Norge, for å motivere forskere til å satse på og fremme demensforskning av høy kvalitet. Husebø leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).
Fysisk helse, 27.04.2022

Forskere vil ha bedre dialog i pasientforløpet til eldre

Flere forskere er opptatt av sykehuslegers utfordrende stilling og manglende informasjon i møtet med eldre pasienter. – Selv om elektronisk kommunikasjon kan være tidsbesparende, vil trolig direkte dialog gi en raskere oppklaring av forhold som er tilknyttet eldre pasienter, skriver de blant annet i en kronikk i Dagens medisin.