Forskning, 14.02.2024

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.
Fysisk helse, 01.02.2024

Vær velkommen til den 10. norske kongressen i geriatri!

– Robert Stoltenberg kommer, kommer du? Det står å lese i invitasjonen til jubileumsutgaven av geriatrikongressen i Gamle Logen 8. og 9. april. Kongressen kan også friste med åpningsforedrag av delirium-eksperten professor Allasdair Maclullich fra University of Edinburgh. Kongressen passer godt for sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, andre helsearbeidere og leger, som jobber med geriatri og/eller hjerneslag. Alle deltakere kan presentere noe på kongressen, i form av frie foredrag.
Forskning, 26.01.2024

Hvordan sikre god kartlegging av delirium hos personer med demens på sykehjem?

Helsepersonell baserer i stor grad sine vurderinger av delirium hos personer med demens på sykehjem på intuisjon eller klinisk blikk. Sykepleier Emilie Eilertsen har sett på kartleggingsverktøy for delirium for sykehjemsbeboere med demens i en fagartikkel i Sykepleien. – Mine funn viser at det finnes flere verktøy for å kartlegge delirium på sykehjem, men at ingen av dem er klart egnet for pasienter med demens. Å bruke anbefalte verktøy krever erfaring og kompetanse, sier Eilertsen.
Fag og utvikling, 16.01.2024

Aldring og helse er medarrangører for verdsatt webinar 17. januar

I 2024 skal Aldring og helse samarbeide med USHT Øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) for å videreføre de høyt verdsatte lunsjwebinarene om forløpet ved demens. Neste webinar får du på Teams allerede nå onsdag, den 17. januar klokka 12:00. Da skal Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2025 i Helsedirektoratet, snakke om nye verktøy og ressurser til ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten, som arbeider med personer med (mistanke om) demens.
Fysisk helse, 11.01.2024

Regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for å dø tidlig

En ny studie viser at voksne med svekket hørsel, som jevnlig bruker høreapparat, kan redusere risiko for tidlig død med nesten 25 prosent. Studien, omtalt på forskning.no, omfattet 10.000 amerikanere, hvorav 1.800 hadde svekket hørsel. Bare 237 av disse brukte høreapparat jevnlig. Studien fant at de som ikke brukte høreapparat hadde høyere dødelighet. Siden alder, inntekt og utdanning er med i betraktningen indikerer studien at regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for tidlig død.
Kompetanseheving, 08.01.2024

Årets første digitale foredrag i Ger-IT serien

Den første Ger-IT undervisningen i år skjer tirsdag 9. januar kl. 12.00. Det har tittelen Prevention of fragility fractures in elderly patients. Foreleser er Shams Dakhil, PhD/ lege i spesialisering i geriatri ved OUS. Ger-IT er gratis. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet da GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen. Velkommen!