Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 04.07.2023

Den første pasienten har fått stamcelleterapi mot Parkinsons

Tidligere i år gjennomførte leger en transplantasjon av stamceller i hjernen på en Parkinsons-pasient i Sverige. Det er første gang dette testes i pasienter. Ved Parkinsons sykdom blir celler, som produserer dopamin, ødelagt. Stamcellene skal produsere dopamin. Dopaminmangel gjør det vanskelig å kontrollere musklene, og forårsaker derfor endringer i bevegelsene. Det kan handler om skjelvinger, stive muskler, sakte bevegelser og/eller dårlig balanse. Alder øker sjansene for å utvikle Parkinsons.
Forskning, 07.06.2023

Musikk kan gi oss bedre kommunikasjonsevne etter hjerneslag

Afasi er, i følge Store norske leksikon, svikt i evnen til å bruk og forstå ord, selv om både musklene og nervene til musklene er intakt. Nå har Bergen kommune fått Folkehelseinstituttet (FHI) til å lage en forskningsomtale av effekten av musikkterapi på pasienter med afasi etter hjerneslag. Her kommer det blant annet frem at musikkterapi trolig gjør pasientens evne til å formidle sine tanker bedre, og at evnen til gjentagelse av ord muligens blir bedre.
Forskning, 23.05.2023

Bli med på studie om osteoporose, fysisk aktivitet og trening

Fysioterapeuter og annet helsepersonell, som regelmessig møter pasienter/brukere med osteoporose, inviteres til å delta i en ny studie. Det er forskere tilknyttet OsloMet, som utfører studien. De ønsker å innhente kunnskap om hva klinikere ønsker å vite mer om når det gjelder osteoporose, også kalt benskjørhet, og fysisk aktivitet. Dette vil de bruke til å skrive nye forskningsartikler, og til å utvikle fremtidige forskningsprosjekter og helsetilbud.
Forskning, 22.05.2023

Hvilke erfaringer har fysioterapeuter med å gi fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem, og hvordan er de involvert i livets sluttfase?

Fysioterapeuter vektlegger tradisjonell fysioterapi, som trening, over tid til beboere i sykehjem, men er ikke involvert i sluttfasen av livet til beboerne. Det viser ny forskning av Elisabeth Wiken Telenius fra Aldring og helse m.fl. Fysioterapeuter bør bidra med behandling, som øker livskvaliteten og lindrer smerter i livets siste fase, mener forskerne. Det bør være et mål å få på plass retningslinjer, som kan veilede fysioterapeuter i denne fasen.
Fysisk helse, 15.05.2023

Nytt digitalt foredrag i geriatri: Mikroblødninger i hjernen hos eldre

Tirsdag kl. 12.00 på Zoom er det Cerebral mikroangiopati hos eldre, eller Mikroblødninger i hjernen hos eldre, som står på dagsordenen i Ger-IT. Det er nevrolog Jens Horn ved Levanger sykehus, som holder foredraget. Ifølge Nasjonal foreningen for folkehelsens nettside er Cerebral mikroangiopati en sykdom i de små blodkarene i hjernen. Det er en hyppig årsak til hjerneslag og demens. Diagnosen stilles ved en MR-undersøkelse av hjernen.
Forskning, 10.05.2023

Hvordan endrer vekten seg hos norske sykehjemspasienter ett år etter innleggelse?

Det er mye fokus på vekt og ernæring på norske sykehjem. I en ny studie, som utgikk fra Sykehuset Innlandet, så Sverre Bergh fra Aldring og helse m.fl. på hvordan kroppsvekten endret seg i løpet av det første året på sykehjem. 1044 deltakere var med i studien. En av tre sykehjemsbeboere var alvorlig eller moderat undervektige ved innleggelse på sykehjemmet. I løpet av det første året på sykehjem økte vekten. De som var normalvektige eller overvektige endret ikke vekt i løpet av det første året.
Demens, 02.05.2023

Spennende fjernundervisning om Lewy legeme sykdom

Neste Ger-IT er 2. mai , kl. 12.00 på Zoom om Lewy legeme sykdom. Foredraget har tittelen “Novel approaches for early detection of Lewy body disorders”. Det er ved lege og postdok. Nathalie Bodd Halaas. Hun er med i Oslo Delirium Research Group, og jobber ved geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. Velkomment!
Fysisk helse, 19.04.2023

Munnhelse til eldre bør under lupen

Dårlig munnhelse kan føre til store smerter, vanskeligheter med å spise og infeksjoner. Hvem som har ansvaret for munnhelsen til eldre er uklart, mener kronikkforfattere i Dagens medisin. Munnhelse er et grunnleggende behov, og må ivaretas og følges opp på lik linje med andre grunnleggende behov i den daglige omsorgen. Systemet må tilrettelegges for god samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og tannhelsetjenesten i fylkeskommunen, er blant rådene de gir.