Kompetanseheving, 10.06.2024

Digitalt foredrag om sepsis

Siste Ger-IT foredrag før sommeren skjer 11. juni kl. 12.00, og skal handle om sepsis. I følge Helsenorge er sepsis en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan være livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Det er Håkon Lerstad, overlege ved geriatrisk avdeling på Akerhus universitetssykehus (AHUS), som skal forelese. Velkommen skal du være!
Demens, 29.04.2024

Ger-IT: Hvordan skille delirium og demens?

Den digitale foredragsserien, Ger-IT, har denne gang tittelen: Oppmerksomhet - hvordan skille delirium og demens? Det er overlege/Ph.d og deliriumekspert Bjørn Erik Neerland ved geriatrisk avdeling og Oslo Delirium Research Group på Oslo universitetssykehus, som holder foredraget. Klikk deg inn på lenken under kl. 12.00 tirsdag 29. april. Få også med deg tidligere foredrag.
Fysisk helse, 14.03.2024

De reviderte fagprosedyrene for pleietrengende eldre med diabetes er her

Forekomsten av diabetes i sykehjem og hjemme hos pleietrengende eldre kan være så høy som 20 prosent. Fagprosedyren skal bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av eldre med diabetes i kommunene. – Demens, utviklingshemning og palliativ omsorg er nå inkludert, sier professor Anne Haugstvedt. Hun har vært med i arbeidsgruppen, som har bidratt faglig. Aldring og helse har stått for revideringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og i tett samarbeid med Diabetesforbundet.
Forskning, 14.02.2024

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.
Fysisk helse, 01.02.2024

Vær velkommen til den 10. norske kongressen i geriatri!

– Robert Stoltenberg kommer, kommer du? Det står å lese i invitasjonen til jubileumsutgaven av geriatrikongressen i Gamle Logen 8. og 9. april. Kongressen kan også friste med åpningsforedrag av delirium-eksperten professor Allasdair Maclullich fra University of Edinburgh. Kongressen passer godt for sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, andre helsearbeidere og leger, som jobber med geriatri og/eller hjerneslag. Alle deltakere kan presentere noe på kongressen, i form av frie foredrag.
Forskning, 26.01.2024

Hvordan sikre god kartlegging av delirium hos personer med demens på sykehjem?

Helsepersonell baserer i stor grad sine vurderinger av delirium hos personer med demens på sykehjem på intuisjon eller klinisk blikk. Sykepleier Emilie Eilertsen har sett på kartleggingsverktøy for delirium for sykehjemsbeboere med demens i en fagartikkel i Sykepleien. – Mine funn viser at det finnes flere verktøy for å kartlegge delirium på sykehjem, men at ingen av dem er klart egnet for pasienter med demens. Å bruke anbefalte verktøy krever erfaring og kompetanse, sier Eilertsen.