Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 14.11.2023

Verdens diabetesdag: Varsler reviderte fagprosedyrer for eldre med diabetes i sykehjem og i hjemmetjenesten rundt jul

– Nå kommer det en fagprosedyre som skal bidra til å heve kvaliteten på oppfølgingen og behandlingen av eldre med diabetes i kommunene. Her inkluderes bl.a. demens, utviklingshemning og palliativ omsorg, sier professor Anne Haugstvedt. Hun har vært med i en arbeidsgruppe, som har bidratt faglig. Aldring og helse gjør revideringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, i tett samarbeid med Diabetesforbundet.
Fysisk helse, 10.11.2023

Ny Ger-IT: Endringer i hjernefunksjon etter hjerneslag

Neste Ger-IT, tirsdag 14. november kl. 12.00, tar opp temaet endringer i hjernefunksjon ved hjerneslag. Det digitale foredraget har tittelen «Nor-COAST studien, hva har vi lært?» Overlege og professor Ingvild T. Saltvedt ved St Olavs hospital/NTNU holder foredraget. Nor-COAST er en stor studie om hjerneslag der de kartlegger mental funksjon etter hjerneslag.
Forskning, 23.05.2023

Bli med på studie om osteoporose, fysisk aktivitet og trening

Fysioterapeuter og annet helsepersonell, som regelmessig møter pasienter/brukere med osteoporose, inviteres til å delta i en ny studie. Det er forskere tilknyttet OsloMet, som utfører studien. De ønsker å innhente kunnskap om hva klinikere ønsker å vite mer om når det gjelder osteoporose, også kalt benskjørhet, og fysisk aktivitet. Dette vil de bruke til å skrive nye forskningsartikler, og til å utvikle fremtidige forskningsprosjekter og helsetilbud.
Aldring, 22.02.2023

Hørselen kan også sitte mellom ørene

At hørselen blir dårligere med årene er et kjent problem. Årsaken har man til nå trodd at skyldtes nedslitte hårceller i sneglehuset i øret. Etter forsøk på unge og gamle mus, fant forskere ut at hjernecellene til eldre mus ikke klarte å filtrere ut støy fra relevant lyd. Dersom funnene stemmer også hos mennesker er håpet at man skal kunne trene hjernen til å fokusere på de riktige lydene igjen. På den måte vil man kunne motvirke hørselstap.
Fysisk helse, 15.12.2022

Hjerteflimmer kan være skjult årsak til hjerneslag

I ett år fikk 260 personer med hjerneslag overvåket hjerterytmen. Den norskledede studien hadde som mål å avdekke en mulig sammenheng mellom hjerteflimmer og hjerneslag. Nesten 30% hadde hjerteflimmer, som ble regnet å være den underliggende årsaken til hjerneslaget. Over 90% hadde ingen symptomer. Langvarig overvåkning kan dermed være nøkkelen til færre slag. – Denne studien er en viktig nyhet for rundt 10.000 nordmenn som hvert år rammes av hjerneslag, sier overlege og forsker Anne H. Aamodt.
Fysisk helse, 28.11.2022

Sjekk inn på Zoom for Ger-IT tirsdag 29. november kl. 12.00

Det handler om Cerebral amyloid angiopati: Hva kan være nyttig for geriateren å vite? Foreleser er overlege Audhild Egeland Torp ved geriatrisk avdeling på Sykehuset i Arendal. Cerebral amyloid angiopati er mikroblødninger som skjer i hjernen. Det er en sykdom med avleiring av beta amyloid i veggen til små og mellomstore arterier i hjernen, og en viktig årsak til hjerneblødning hos eldre.
Demens, 28.11.2022

Avdelingssykepleier oppfordrer til å ta hørselen på alvor

Mer enn 1 million mennesker i Norge har problemer med hørselen, og bare få av dem som har høreapparat bruker det jevnlig. – Et godt tilpasset høreapparat kan være alt som skal til for å øke livskvaliteten betraktelig, skriver avdelingssykepleier Tor Engevik. Engevik er opptatt av forebygging. – Hørselshemming er og blir et folkehelseproblem, og i likhet med alt annet er det både bedre og rimeligere å forebygge enn å reparere. Nedsatt hørsel kan også være en risikofaktor for demens.
Aldring, 24.11.2022

Melhus kommune vant årets Leve hele livet-pris

Juryen la vekt på at kommunen har laget en langsiktig plan for at innbyggerne kan leve gode dager i alderdommen. Premien er på 100 000 kroner, som skal brukes i reformarbeidet. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, mottok prisen på vegne av kommunen. Det skjedde ifm. den store Leve hele livet-konferansen nylig, der 3000 var påmeldt.