Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 24.09.2021

Nasjonal konferanse: Eldre (60+) og seksuell helse

En nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen utvikles i perioden 2020-23. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre. Den 26. november inviterer utviklerne til konferansen: Eldre og seksuell helse. Innledere med bred kompetanse om tematikken vil her presentere kompetansehevende tiltak som e-læringsverktøy og fagdager. Andre temaer er tabuer rundt seksualitet og demens og seksualitet. Deltakelse på konferansen er gratis.
Funksjons­evne, 06.09.2021

Ny brosjyre om eldre med nedsatt syn og hørsel

Nylig lanserte Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde brosjyren Eldre med nedsatt syn og hørsel. Brosjyren inneholder fakta om syn og hørsel, men først og fremst mange praktiske råd og tips. Boken henvender seg hovedsakelig til personale i eldreomsorg og helsevesen. Samtidig passer den for eldre selv, deres nærpersoner og venner.
Demens, 31.08.2021

Kronikk: Trønderne viktige for fremtidens eldrehelse

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Samtidig øker også tiden med sykdom. De gamle vil dermed kreve mer helse og omsorg i fremtiden. En ny helseundersøkelse i Trøndelag vil gi svar på hvordan Norge best kan møte denne massive utfordringen. Det skriver et knippe anerkjente forskere, med Geir Selbæk i spissen, i Adresseavisen om en helseundersøkelse som startet i Stjørdal mandag.
Demens, 30.06.2021

Ny dokumentar om skeiv aldring

Under Oslo Pride var det premiere på en ny dokumentarfilm. Her blir du kjent med hovedpersonene Britt og Solvår, Axel og Svein og Birna og Rut. Du får vite mer om deres liv og oppvekst, og hvorfor det ikke alltid er like lett å bli eldre som skeiv i Norge i dag. Filmen om skeiv aldring er produsert av Zacapa Film på oppdrag av FRI Oslo og Viken, Skeiv kunnskap, og Kirkens Bymisjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.