Notiser - Aldring og helse
Demens, 22.03.2021

Seksuell helse – trenger vi å snakke om det?

Mange tjenestemottakere og deres partnere ønsker å snakke om seksualitet, og ønsker at det er ansatte som tar det opp. Samtidig kvier helsepersonell seg for å bringe temaet på bane, de opplever at seksualitet er et vanskelig tema å snakke om. Få med deg kurs om seksualitet og seksuell helse for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser for helse– og sosialfaglig personell. Kurset avholdes som åtte tretimers webinarer i løpet av april og mai 2021.
Funksjons­evne, 12.03.2021

"Må ha bok" om geriatri

Revidert oppslagsverk og verktøy for å behandle eldre med sammensatte lidelser, inkludert nytt kapittel om skrøpelighet. Ikke bare leger, men også sykepleiere og andre faggrupper, som fysio- og ergoterapeuter, logopeder og kliniske ernæringsfysiologer, vil ha glede av boken, står det å lese. Forfatter Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, samt spesialrådgiver ved Aldring og helse.
Demens, 18.02.2021

Nytt forskningsprosjekt vil utvikle og igangsette et treningstilbud for hjemmeboende personer med demens og/eller kognitiv svikt

– Vi håper at vi ved å tenke nytt og tørre å satse på nye treningstilbud med nye samarbeidspartnere kan bidra til opprettelse av gode og tilpassede treningstilbud for personer med demens, som bor hjemme, skriver flere fysioterapeuter i en fagkronikk, deriblant Aldring og helses Gro Gujord Tangen. De mener fysioterapeutenes rolle er sentral i et slikt arbeid.
Funksjons­evne, 11.02.2021

Tilbyr studentrabatt på temakonferanser

Vi tilbyr nå studentrabatt på temakonferansene om hhv. klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning og skrøpelighet blant eldre. Studenter betaler 990 kroner – fullpris er 1490. På lenkene til påmeldingen under finner du også program og praktisk informasjon om de to konferansene.
Demens, 21.01.2021

Vaksinering i gang for kritisk helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper, som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon, får nå tilbud om koronavaksinasjon. – Folkehelseinstituttet har allerede anbefalt for regjeringen at helsepersonell prioriteres for koronavaksinasjon, men etter risikogruppene. Men vi har anbefalt at rekkefølgen kan justeres dersom det blir mer smitte. Dette gjør vi nå. Det er en betydelig fare de fire neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning, sa direktør Camilla Stoltenberg 30.12.