Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 28.11.2022

Sjekk inn på Zoom for Ger-IT tirsdag 29. november kl. 12.00

Det handler om Cerebral amyloid angiopati: Hva kan være nyttig for geriateren å vite? Foreleser er overlege Audhild Egeland Torp ved geriatrisk avdeling på Sykehuset i Arendal. Cerebral amyloid angiopati er mikroblødninger som skjer i hjernen. Det er en sykdom med avleiring av beta amyloid i veggen til små og mellomstore arterier i hjernen, og en viktig årsak til hjerneblødning hos eldre.
Demens, 28.11.2022

Avdelingssykepleier oppfordrer til å ta hørselen på alvor

Mer enn 1 million mennesker i Norge har problemer med hørselen, og bare få av dem som har høreapparat bruker det jevnlig. – Et godt tilpasset høreapparat kan være alt som skal til for å øke livskvaliteten betraktelig, skriver avdelingssykepleier Tor Engevik. Engevik er opptatt av forebygging. – Hørselshemming er og blir et folkehelseproblem, og i likhet med alt annet er det både bedre og rimeligere å forebygge enn å reparere. Nedsatt hørsel kan også være en risikofaktor for demens.
Aldring, 24.11.2022

Melhus kommune vant årets Leve hele livet-pris

Juryen la vekt på at kommunen har laget en langsiktig plan for at innbyggerne kan leve gode dager i alderdommen. Premien er på 100 000 kroner, som skal brukes i reformarbeidet. Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, mottok prisen på vegne av kommunen. Det skjedde ifm. den store Leve hele livet-konferansen nylig, der 3000 var påmeldt.
Fysisk helse, 17.08.2022

Se opptak av Ger-IT foredrag om inflammasjon, aldring og skrøpelighet

Opptaket av nettforedraget GerIT fra 3. mai, er nå publisert. Lege i spesialisering Stein-Erik Hafstad Solvang fra Haraldsplass Diakonale Sykehus holdt foredraget "Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications?". På Ger-IT siden finner du opptak av flere interessante foredrag innenfor geriatri. Du finner også mer info om når foredragene går "live", og du kan melde deg på.
Forskning, 12.07.2022

To kommuner så langt vil delta i prosjekt om eldre og følgene av hjemmekriser

Prosjektet skal se på hvordan unngå at det oppstår kriser som gjør at eldre, inkludert personer med demens, som vil bo hjemme med hjemmetjenester må på sykehjem. – Ideen er at om man kan unngå kriser i hjemmetjenesten, vil brukerne lettere kunne leve uavhengige liv hjemme. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet for brukeren og mer tilpassede tjenester fra kommunene, sier prosjektleder Sverre Bergh. Det trengs flere kommuner i prosjektet. Til nå har Ringsaker og Etnedal kommune meldt seg.
Aldring, 06.07.2022

Helsedirektoratet skal utvikle pårørandeavtalar

Pårørendavtalar mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta vil vere eit tilbod som skal gjere det enklare å vere pårørande. I den nasjonale pårørandeundersøkinga for 2021 kom det fram at pårørande ønsker betre informasjon, meir medverknad, å bli betre tatt vare på og ha meir føreseielege tenester. Verktøyet skal legge til rette for gode rutinar for samarbeidet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta. Helsedirektoratets frist for oppdraget er 1. juli 2023.
Funksjons­evne, 28.06.2022

Hva er god omsorg for eldre som er blitt døvblinde?

Sykepleier Daniel Prause ved Signo Conrad Svendsen senter har de siste årene forsket på hvordan eldre, som er blitt døvblinde etter fødsel, erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. Han fant gjennom masteroppgaven at det handler mye om eksistensielle behov; å oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Han ser i doktorgraden på hvordan slike behov kommer til uttrykk, hvordan omsorgsgivere identifiserer dem og hvordan de tilpasser omsorgen til de individuelle behovene.
Geriatri, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.