Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Funksjons­evne, 06.09.2021

Ny brosjyre om eldre med nedsatt syn og hørsel

Nylig lanserte Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde brosjyren Eldre med nedsatt syn og hørsel. Brosjyren inneholder fakta om syn og hørsel, men først og fremst mange praktiske råd og tips. Boken henvender seg hovedsakelig til personale i eldreomsorg og helsevesen. Samtidig passer den for eldre selv, deres nærpersoner og venner.
Demens, 31.08.2021

Kronikk: Trønderne viktige for fremtidens eldrehelse

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Samtidig øker også tiden med sykdom. De gamle vil dermed kreve mer helse og omsorg i fremtiden. En ny helseundersøkelse i Trøndelag vil gi svar på hvordan Norge best kan møte denne massive utfordringen. Det skriver et knippe anerkjente forskere, med Geir Selbæk i spissen, i Adresseavisen om en helseundersøkelse som startet i Stjørdal mandag.
Demens, 30.06.2021

Ny dokumentar om skeiv aldring

Under Oslo Pride var det premiere på en ny dokumentarfilm. Her blir du kjent med hovedpersonene Britt og Solvår, Axel og Svein og Birna og Rut. Du får vite mer om deres liv og oppvekst, og hvorfor det ikke alltid er like lett å bli eldre som skeiv i Norge i dag. Filmen om skeiv aldring er produsert av Zacapa Film på oppdrag av FRI Oslo og Viken, Skeiv kunnskap, og Kirkens Bymisjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.
Demens, 07.06.2021

Sterk og stødig: Eldre trener fremdeles på Teams

– Vi tenker at de digitale gruppene kan være et supplement når samfunnet åpner opp igjen, forteller Maren Løland Johansen, fysioterapeut i Drammen kommune. – Noen av deltakerne savner det fysiske samværet. Andre synes at digitalt er praktisk, eller de ønsker å kunne bytte på. Det kan også være at vi med et digitalt tilbud kan nå dem som ikke ville gått på en vanlig gruppe. Johansen er med på to treningsfilmer, som ble laget ved starten av koronaen. De finner du på våre sider om fysisk aktivitet.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!