Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 27.03.2023

Kan middelhavsdietten redusere risikoen for demens?

Middelhavsdietten handler om frukt og grønnsaker, fullkornsbrød, nøtter, belgfrukter og fisk, og om lite mettet fett og moderat med alkohol. En ny studie har vist at en slik diett minsket risiko for demens med 23 prosent blant deltakerne. Ekaterina Zotcheva i Aldring og helse mener det er vanskelig å si hvor mye risikoen for demens blir redusert. Hun er likevel enig i at å innta slik mat og drikke er bra for kognitiv funksjon, som hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne og å uttrykke seg.
Demens, 22.03.2023

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.
Forskning, 07.03.2023

Kan stamceller fra befruktede egg bekjempe Parkinsons sykdom?

Det er håpet til forskerne som nå skal sette inn stamceller fra befruktede egg i hjernene til åtte personer med Parkinson. Målet er at stamcellene skal produsere dopaminet de eksisterende hjernecellene ikke lenger klarer å lage. Dopamin er nødvendig for at hjernen skal kunne sende signalene, som forvandler tanke til konkret reaksjon i en muskel. Det er snakk om en regenerativ behandling der man kan gjøre noe med bestemte symptomer, spesielt bevegelsesforstyrrelser, men ikke helbrede sykdommen.
Demens, 27.01.2023

Psykolog forsvarte doktorgraden sin om demens

Psykolog Ingeborg Halse i Aldring og helse fikk tirsdag sin doktorgrad, på temaet kontrollorientering ved demens. Kontrollorientering handler om hvorvidt en har forventninger til om årsakene til hendelser skyldes krefter i deg selv, eller utenfor deg selv. Hun fant at verken alvorlighetsgraden av demens eller kognitiv funksjon var forbundet med kontrollorientering. Hun fant derimot en sammenheng mellom kontrollorientering og depressive symptomer hos personer med demens.
Forskning, 16.01.2023

Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom utlyser stipendmidler

Civitans formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som for eksempel årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen og deres pårørende. Fondet utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 400.000. Man kan søke på hele eller deler av summen.
Forskning, 05.01.2023

Trenger deltakere til studie om demens med lewylegemer

Demens med lewylegemer er den nest vanligste formen for demens i Norge. Til en ny studie søkes personer mellom 50-85 år i en tidlig fase eller med milde symptomer på demens eller kognitiv svikt, som skyldes lewylegemesykdom. Studien foregår over hele landet. Den vil undersøke om ambroksol, som blir brukt som hostemedisin, kan ha effekt mot en sentral sykdomsmekanisme ved demens med lewylegemer. Ambroksol er vurdert som trygt å bruke.
Forskning, 21.11.2022

Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever rasisme fra pasienter

Helse- og omsorgsarbeidere med minoritetsbakgrunn opplever både åpen og mindre synlig diskriminering, trakassering og rasisme på sykehjem, ifølge Tone Lindheim ved ViD vitenskapelige høgskole. Det strekker seg fra pasienter og pårørende som foretrekker pleiere med majoritetsbakgrunn, til direkte hatefulle ytringer. Mange saker rapporteres aldri. – Det er et problem at ledelsen tror at dagens systemer er tilstrekkelige for å fange opp diskrimineringen og trakasseringen ved sykehjemmene, sier hun.
Forskning, 20.10.2022

De første resultatene fra forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag (AiT) er nå publisert

Den første vitenskapelige artikkelen om risikofaktorer for demens basert på data fra den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4 70+) og AiT, er nå publisert. Artikkelen tar for seg sammenhengen mellom blodtrykk gjennom livet og demensrisiko. – Dette er den første i en lang rekke artikler med data fra AiT som skal se på forskjellige aspekter av helse og funksjon i eldre år, forteller Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.
Aldring, 07.10.2022

Spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Det er lite forskningslitteratur på etnisk og kulturelt mangfold blant tjenestemottakere og ansatte under skandinaviske forhold. – Både nyere migrasjon og mangfold med eldre røtter bidrar til det etniske og kulturelle mangfoldet i helse- og omsorgstjenestene, skriver Tidsskrift for omsorgsforskning i innledningen til sitt spesialnummer. Spesialnummeret presenterer fagfellevurderte forskningsartikler fra fem norske og to danske studier.