Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Forskning, 25.08.2021

Mulig nytt og viktig nasjonalt kvalitetsregister for alderspsykiatri på trappene

Aldring og helse drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 ble det sendt søknad om å bli nasjonalt kvalitetsregister. Slike registre skal bidra til å forbedre helsetjenesten. Tanken er at KVALAP skal bidra til bedre utredning og behandling innenfor alderspsykiatrien. Det er VG som omtaler saken, og ifølge avisen så er prosessen nå på oppløpssiden. Helsedirektoratet tar den endelige beslutningen.
Forskning, 12.08.2021

Lytt til interessant podkast om hjernen

Hjernerådet har laget en podkast som heter Hjernepodden. Her forteller eksperter om hva søvn, mat, trening og hjernetrim kan gjøre med hjernehelsen din. Hjernrådet er en paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner og fagmiljø innen forskning, forebygging, behandling og mestring. Aldring og helse er med i Hjernerådet.
Demens, 09.07.2021

Canadisk demenskalkulator

Forskere ved universitet i Ottawa publiserte nylig kalkulatoren. Den er laget for voksne over 55 år som ikke har en demensdiagnose. Ved hjelp av et kort spørreskjema, beregner kalkulatoren sannsynligheten for at man diagnostiseres med demens de neste fem årene, og hvilke livsstilsendringer som kan redusere risikoen for å få demens noe. – Det trengs en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for å finne ut om dette kan bli en ressurs i Norge, kommenterer Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.
Demens, 29.06.2021

Stor tro på viktige gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling av demens

Men selv om en medisin mot Alzheimers nylig ble godkjent i USA, og godkjenning er på gang EU og Norge, så mener forskere vi må ha flere tanker i hodet på samme tid. Vi vil aldri kunne behandle alle med demens. – Vi må tenke forebygging og behandling samtidig, mener forskningssjef Geir Selbæk.
Demens, 01.06.2021

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

- Smertestillende medisiner har ikke alltid samme effekt på pasienter med demens som på friske personer. Bivirkninger av medisinene kan lett forveksles med demenssymptomer, og tolkes feilaktig som en utvikling av selve demenssykdommen, sier Rune Samdal, som er brukerrepresentant ved SEFAS, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han var i mange år pårørende til sin kone som hadde demens.
Forskning, 22.04.2021

Meld deg på den nordiske gerontologikongressen

Den 25. kongressen har tema The Age of Ageing, og er i år digital: – Enda enklere for gerontologi-entusiaster å bli med, sier president for organisasjonskomiteen, Steinunn Thordardottir fra Island. Hun sier at den digitale kongressen, som i år har utgangspunkt i Reykjavik, åpner en ny verden av muligheter for å etablere nye nettverk og samarbeid mellom kontinentene.