Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 23.06.2022

Setter eldres seksuelle helse på dagsorden

Aldring og seksuell helse er et nytt satsingsområde for organisasjonen Sex og politikk. Det vedtok organisasjonen på sitt årsmøte 2. juni. I dokumentet Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet løftes ulike temaer. – Aldring og helse er glade for at eldres seksuelle settes så tydelig på agendaen. Dette er et område hvor det fortsatt er behov for informasjon og kompetanse, både til eldre selv, og til ansatte i helse- og omsorg, sider daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.
Demens, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Demens, 22.06.2022

Abonnér gratis på magasinet Min hjernehelse

Årets utgave av magasinet Min hjernehelse fra Hjernerådet har kommet, og du kan abonnere gratis: Her finner du fagstoff, intervjuer med mennesker som lever med hjernesykdom, temaartikler og småstoff. I denne utgaven møter du blant annet komiker Terje Sporsem, moren hans er rammet av demens. Og legen Kristin Leer som fikk ADHD-diagnosen 44 år gammel. Aldring og helse er medlem av Hjernerådet, som jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.
Demens, 15.06.2022

Bedret luftkvalitet kan ha positiv effekt på kognitiv helse

Å bo i områder der luftkvaliteten ble bedre i løpet av en 10-års periode, var forbundet med langsommere kognitiv reduksjon hos eldre kvinner. Det skriver Norsk helseinformatikk på sin nettside. Tidligere har The Lancets demenskommisjon, der forskningssjef Geir Selbæk er medlem, fortalt oss at eksponering for luftforurensning er blant risikofaktorene for demens. Kommisjonens anbefaling om å raskt forbedre luftkvaliteten, for å redusere risikoen, er først og fremst rettet mot beslutningstakerne.
Demens, 14.06.2022

Vil vekke livsgleden for eldre med demens med musikkapp

En ny musikkhelseapp, kalt Mundu, vil gi mulighet for å skape gode øyeblikk, forbedret helse og fornyet livsglede for personer med demens gjennom musikk og bilder fra eget liv. Mundu er verdens første tilbyder av musikk for helse satt i system for det offentlige, i følge Norwegian Smart Care Cluster. Den er utarbeidet i samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Mundu er tilgjengelig for sykehus, sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.
Demens, 25.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk nå

Fra 25.mai klokka 09.00 kan du søke på ledige studieplasser i Fagskolen Aldring og helse gjennom samordna opptak. Vi har noen ledige studieplasser, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i fagretningene Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Demens, 18.05.2022

Fortsetter forskningen på fysisk funksjonsevne hos personer med demens

Forsker Karen Sverdrup har akkurat avsluttet doktorgraden sin, men hun gir seg ikke med det. Nå skal hun se videre på hva fysisk aktivitet betyr for dem som er rammet av demens. I sin postdoktorstilling skal hun beskrive hvor mye aktivitet personer med kognitiv svikt og demens er i, hvor mye de sitter, ligger, står og går, og hvordan aktivitetsnivået deres endrer seg over tid. Hun håper det skal gi et godt grunnlag for planlegging og utvikling av gode tjenestetilbud til disse personene.