Demens, 21.05.2024

Vil finne ut av folks holdninger til demens

Nå kan du delta i spørreundersøkelse om holdninger til demens der svarene skal brukes til til Verdens Alzheimer-rapport 2024. Undersøkelsen tar omtrent 10-15 minutter, og er på engelsk. Du kan hoppe over spørsmål, som ikke virker relevante for norske forhold. Undersøkelsen avsluttes 31. mai, og er i regi av Alzheimer's Disease International. Lykke til!
Kompetanseheving, 14.05.2024

Personsentrert omsorg overfor personer med demens på agendaen

Onsdag 15. mai kl. 12:00, så kan du lære mer om personsentrert omsorg. Det er sykepleier Irene Røen, som holder foredraget. Hun er leder ved USHT Innlandet (Hedmark) og leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS). Velkommen til gratis lunsjwebinar på Teams, i serien Forløp demens! Arrangører er utviklingssentrene i region øst og Aldring og helse.
Kompetanseheving, 13.05.2024

Nytt digitalt foredrag om kognitiv svikt i Ger-IT serien

Neste Ger-IT tirsdag 14. mai kl. 12.00 har tittelen «Kognitiv svikt – blandingsetiologi». Foredragsholder er overlege/Ph.d. Stina Aam ved geriatrisk avdeling på St. Olavs hospital. I følge Store medisinske leksikon er etiologi læren om eller en undersøkelse av årsaken til noe, hvordan noe oppstår eller vokser frem. Etiologi brukes i mange fagfelt, men særlig i legevitenskapen om sykdommers årsaker.
Demens, 06.05.2024

– Hva gjør Nasjonalt senter for aldring og helse for oss som er pårørende til demens?

Ansatte fra Aldring og helse er med i podkasten "Ikke lett å glemme" av Marianne Danielsen. Hun har vært pårørende til sin mamma, Gretha, i 14 år. Nå deler hun alt hun har erfart og opplevd. Episoden med daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, fag- og utviklingsleder Trine N. Skjellestad og prosjektleder Celine Haaland-Johansen har tittelen "Hva gjør Nasjonalt senter for aldring og helse for oss som er pårørende til demens?" De forteller om tilbud og kurs, som alle kan benytte seg av.
Demens, 29.04.2024

Ger-IT: Hvordan skille delirium og demens?

Den digitale foredragsserien, Ger-IT, har denne gang tittelen: Oppmerksomhet - hvordan skille delirium og demens? Det er overlege/Ph.d og deliriumekspert Bjørn Erik Neerland ved geriatrisk avdeling og Oslo Delirium Research Group på Oslo universitetssykehus, som holder foredraget. Klikk deg inn på lenken under kl. 12.00 tirsdag 29. april. Få også med deg tidligere foredrag.
Forskning, 25.04.2024

Mentalt krevende yrker kan gi mindre risiko for demens

En ny studie har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Den viser at de med mentalt krevende jobber i 30- til 60-årene, har mindre risiko for å utvikle demens når de blir eldre, enn de med jobb i mindre mentalt krevende yrker. De som har rutinepregede yrker, innen for eksempel renhold, kan ha 37 % høyere risiko for å utvikle demens etter fylte 70 år, enn eksempelvis lærere. Flere av forskerne bak studien jobber i Aldring og helse. Datagrunnlaget er fra folkehelseundersøkelsen HUNT4 70+.
Demens, 03.04.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung: - Hvordan setter du egne grenser så du får et pusterom?

Hvordan er det å påta seg så mye ansvar for forelderen sin at man kan føle seg helt overveldet? Er det mulig å stå i så mye ansvar over tid? Og er det da i det hele tatt mulig å finne et pusterom i hverdagen? Sykepleier Celine Haaland-Johansen har selv vært pårørende til en far med demens. I podkasten møter hun andre unge som har en mamma eller pappa med demens. De deler nære historier om både utfordrende og fine stunder, og nyttige erfaringer. I denne episoden snakker Celine med Emma.
Demens, 02.04.2024

Veiledningswebinar om pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Jobber du i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i spesialisthelsetjenesten eller hos samarbeidspartnere? Ønsker du å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe til pårørende til personer med demens? Da bør du melde deg på gratis veiledningswebinar nå. Webinaret arrangeres 29. april, og består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen. Det holdes på Microsoft Teams. Meld deg på innen 26. april.
Forskning, 02.04.2024

Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema. Fristen er 31. mai.