Notiser - Aldring og helse
Demens, 25.01.2021

NY: EU-veileder i omsorg for innvandrere med demens

EU-landene har nylig publisert en veiledning av pleie og omsorg for innvandrere med demens; Intercultural dementia care. A guide to raise awareness amongst health and social care workers. Guiden er laget etter samme modell som den nordiske veiledningen Demensomsorg for innvandrere, som Aldring og helse har bidratt til å utvikle. Du kan lese mer om temaet eldre innvandrere og demens på Aldring og helses oppfriskede temasider.
Demens, 22.01.2021

"En metodisk og teoretisk gullgruve"

Boka Å finne tonen – om musikk og demens, av Tone Sæther Kvamme, får i siste utgave av fagbladet Musikkterapi en svært god og solid anmeldelse. Jelena Golubovic, musikkterapeut med spesialisering i eldreomsorg og doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole, sier blant annet: Å finne tonen er nok ikke en bok som lånes og leveres tilbake til biblioteket. Dette er en metodisk og teoretisk gullgruve som alle som interesserer seg for temaet musikk og demens bør ha i sin egen bokhylle.
Demens, 21.01.2021

Vaksinering i gang for kritisk helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper, som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon, får nå tilbud om koronavaksinasjon. – Folkehelseinstituttet har allerede anbefalt for regjeringen at helsepersonell prioriteres for koronavaksinasjon, men etter risikogruppene. Men vi har anbefalt at rekkefølgen kan justeres dersom det blir mer smitte. Dette gjør vi nå. Det er en betydelig fare de fire neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning, sa direktør Camilla Stoltenberg 30.12.
Demens, 18.01.2021

Demenshuskelista – de mest spilte låtene fra 1910–1982

Musikk kan minne oss om gode øyeblikk. Å lytte til favorittlåter fra yngre år er ikke bare hyggelig, det kan også stimulere våre kognitive ressurser. Ved hjelp av Demenshuskelista.no kan du nå få hjelp til å finne ut hvilke sanger som var mest populære i gamle dager. Legg inn dine besteforeldres fødselsår og finn populære låter fra det året de fylte 18. Listene er utviklet som et verktøy for pårørende og helsepersonell på oppdrag fra Helsedirektoratet, og dekker fødselsår fra 1910-82.
Demens, 15.01.2021

Alle øyeblikk teller

Fin film, som er en del av Helsedirektoratets informasjonskampanje om demens for leger og helsepersonell, kommuneansatte og den øvrige befolkningen. – Det finnes ingen kur mot demens. Med kampanjen «Alle øyeblikk teller» ønsker vi å få folk til å forstå at en demensdiagnose ikke er slutten. En tidlig diagnose åpner for verdifull støtte som kan gjøre livet bedre både for personer med demens og de pårørende, sier Berit Kvalvaag Grønnestad i Helsedirektoratet til Kampanje.
Demens, 13.01.2021

Har helsepersonell på sykehjem tilstrekkelig klinisk vurderings-kompetanse?

Eldre, skrøpelige pasienter i kommunehelsetjenesten har behov for helsepersonell med tilstrekkelig klinisk vurderingskompetanse, spesielt dersom de i tillegg har en demenssykdom. En ny studie viser varierende grad av klinisk vurderingskompetanse hos sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Sykehjemmets ledere bør satse på kompetanseheving innen observasjon, vurdering og rett handling ved sykdomsforverringer hos pasienten for alle yrkesgruppene.
Demens, 12.01.2021

Ny Psyk-IT: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens

En ny episode av foredragsserien Psyk-IT er publisert. Foredragsholder er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/PhD ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Lichtwarck foredrar om temaet Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Han beskriver symptomene, men kommer også inn på hvordan man kan forebygge og ev. tilnærme seg APSD.
Demens, 07.01.2021

Frist for tilskudd til kompetanseheving som ABC-opplæringen satt

Fortsetter med viktig ABC-opplæring for kommunale helse- og omsorgstjenester, husk frist for tilskuddsmidler 1. mars: – Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider. Dette er et "lavterskeltilbud", som gir raske resultater, fortalte Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet i august. Hun sier statsforvalteren i Innlandet vil fortsette å prioritere støtte til ABC. Søk om tilskuddsmidler hos din statsforvalter før 1. mars.
Demens, 06.01.2021

Kronikk: Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

Stiller spørsmål om teknologi kan erstatte mennesker, mener det er nødvendig å ha to tanker i hodet på en gang: – Vi stiller oss imidlertid kritiske til unyanserte framstillinger av nye omsorgsteknologiske løsninger som den rene «teknomagi». Med teknomagi mener vi en overdreven tro på den nye teknologiens potensial i seg selv, skriver forskerne Ellen Ramvi, Birgitta Haga Gripsrud og Ingvil Hellstrand i en kronikk på forskning.no.