Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 21.01.2022

Stor deltakelse blant eldre i viktig helseundersøkelse

Forskningsprosjektet HUNT Aldring i Trøndelag tar nå ned feltstasjonen i Frosta, og drar videre til Meråker. Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo forteller at hele 87% av de inviterte i Frosta deltok. Tidligere har feltstasjonen besøkt Stjørdal kommune, hvor oppslutningen var på 76%. Deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel blir kartlagt. Forskerne vil òg finne ut hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.
Demens, 20.01.2022

Ny forskning på demens: Apati skaper mest stress hos pårørende

Hvilke psykiske og atferdsmessige symptomer skaper stress hos pårørende til personer med demenssjukdom? Det så sykepleier Toril Marie Terum nærmere på i sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. – Apati hos ein med demenssjukdom kan kome til uttrykk som manglande initiativ, interesse og sosialt engasjement, forteller Terum til NRK.
Demens, 17.01.2022

Kan overvekt i løpet av livet gi økt sannsynlighet for demens som gammel?

Forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse skal lede nytt forskningsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold, som skal se nærmere på om det er en sammenheng mellom vekt og demens. Med utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og nasjonale helseregistre skal forskerne se på overvekt og andre risikofaktorer for demens til folk i ulike aldre. De er nå i gang med å følge 10000 personer. Andre undersøkelser indikerer at det kan spille en rolle når i livet du er overvektig og det å få demens.
Demens, 13.01.2022

Meld deg på Innlandets Demenskonferanse 2022

Bli med på kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens 8. og 9. februar. Her får du blant annet med deg de store linjene på demensområdet, presentasjon av verktøy for planlegging av tjenester og erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud hjemme hos personer med demens. Påmeldingsfristen er 25. januar. Det er Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet som inviterer.
Demens, 11.01.2022

Årets første fjernundervisning i geriatri

Nettforedraget Ger-IT startet tirsdag 11. januar kl. 12.00-12.45 på Zoom med tittelen Vurdering av kognitiv funksjon hos lavt utdannede og minoritetsetniske ved overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus. Snart finner du et opptak av Ger-IT foredraget på vår nettside. I mellomtiden kan du se andre foredrag ved å klikke under.
Demens, 07.01.2022

Ny bibel i tekst og bilder, tilpasset deg med demens

Bibelen i tekst og bilder er tilpasset mennesker med demens. Den er gitt ut av Bibelselskapet, støttet av Leser søker bok og i samarbeid med Nasjonalmuseet. – Boka passer spesielt godt til mennesker med demens, forteller Leser søker bok på sin nettside. De fortsetter: – Den åpne formen gjør at mange ulike lesere vil glede seg over bildene og fortellingene. Teksten er nedstrippet, og språket er enkelt. Boka har også åpen rygg, noe som gjør den lettere å håndtere for eldre mennesker.
Demens, 04.01.2022

Hvordan står det til med søvnen vår etter pandemiens utbrudd?

Den første store internasjonale studien om hvordan søvnen har blitt påvirket under pandemien viser at rundt ti prosent av dem som er undersøkt har fått dårligere søvnkvalitet. Det inkluderer også problemer på dagtid grunnet dårlig søvn. – Dårlig og lite søvn over tid er assosiert til en rekke plager og sykdommer, slik som angst, depresjon, selvmordstanker, overvekt, diabetes, hjertekarlidelser, kreft og demens, sier professor og søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen (UiB).
Demens, 17.12.2021

Åpnet for påmelding til Skandinavisk lederkonferanse 2022

Det er nå mulig å melde seg på den femte skandinaviske konferansen om ledelse og demens, med tema: Personsentrert kultur i demensomsorgen - lederens ansvar! Konferansen går av stabelen den 26.–27. september 2022 i Stockholm. Ved påmelding før 15. mai 2022 får man Early bird-rabatt. Konferansen arrangeres av Svenskt Demenscentrum i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse og Nationalt videnscenter for demens.
Demens, 16.12.2021

Ny fagbok: Demens og grunnleggende psykologiske behov

Hva betyr personsentrert omsorg i praksis? Denne boka utdyper de grunnleggende psykologiske behovene vi mennesker har. Hos personer med demens kan disse behovene gi seg uttrykk på en annerledes måte etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. Boka gir praktiske råd om hvordan helse- og omsorgspersonell kan støtte personer med demens i å få dekket disse grunnleggende behovene. Forfatterne Marit Mjørud og Janne Røsvik er sykepleiere med doktorgrad, ph.d. Begge er forskere ved Aldring og helse.