Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 27.03.2023

Kan middelhavsdietten redusere risikoen for demens?

Middelhavsdietten handler om frukt og grønnsaker, fullkornsbrød, nøtter, belgfrukter og fisk, og om lite mettet fett og moderat med alkohol. En ny studie har vist at en slik diett minsket risiko for demens med 23 prosent blant deltakerne. Ekaterina Zotcheva i Aldring og helse mener det er vanskelig å si hvor mye risikoen for demens blir redusert. Hun er likevel enig i at å innta slik mat og drikke er bra for kognitiv funksjon, som hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne og å uttrykke seg.
Demens, 23.03.2023

Lurer du på hvordan du kan representere andre på Helsenorge?

Du kan holde oversikt over helseopplysningene til personer med manglende samtykkekompetanse, som personer med demens eller personer med utviklingshemning, på Helsenorge. Da må du skaffe deg fullmakt. Fullmakten gjelder for maksimalt 5 år av gangen.
Demens, 22.03.2023

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.
Forskning, 07.03.2023

Kan stamceller fra befruktede egg bekjempe Parkinsons sykdom?

Det er håpet til forskerne som nå skal sette inn stamceller fra befruktede egg i hjernene til åtte personer med Parkinson. Målet er at stamcellene skal produsere dopaminet de eksisterende hjernecellene ikke lenger klarer å lage. Dopamin er nødvendig for at hjernen skal kunne sende signalene, som forvandler tanke til konkret reaksjon i en muskel. Det er snakk om en regenerativ behandling der man kan gjøre noe med bestemte symptomer, spesielt bevegelsesforstyrrelser, men ikke helbrede sykdommen.
Fysisk helse, 06.03.2023

Ny Ger-IT: Kan legemiddelsamstemming bli en fest?

Fjernundervisningen Ger-IT har i tirsdag temaet «Kan legemiddelsamstemming bli en fest?». Foredragsholder er Silje Christine Nitteberg. Hun er lege i spesialisering i geriatri ved geriatrisk avdeling på Ahus. I følge Helse Norge er legemiddelsamstemming en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.
Aldring, 02.03.2023

Sykehjem hjelper eldre med sexlivet

På Lindgården sykehjem i Sverige får beboerne tilbud om en frivillig samtale om seksuell undervisning når de flytter inn, melder NRK. – Flere norske sykehjem jeg kjenner til har også fokus på seksualitet. Seksualitet er et grunnleggende, menneskelig behov, som jo ikke slutter selv om folk flytter på sykehjem. Det bør legges til rette for at sykehjemsbeboere lever gode, fullverdige liv der seksualitet naturlig inngår, sier Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens i Aldring og helse.
Demens, 22.02.2023

Kjent amerikansk skuespiller har fått frontotemporal demens

Da Bruce Willis, blant annet kjent fra Die Hard-filmene, annonserte at han var blitt diagnostisert med frontotemporal demens, ble ordet «frontotemporal»» søkt på mer enn noensinne på Google. Frontotemporal demens rammer fremre deler av hjernen. – Siden væremåten endrer seg fundamentalt og personen ikke har sykdomsinnsikt, opplever mange pårørende frontotemporal demens som mer belastende enn andre demenssykdommer, sier Geir Selbæk i Aldring og helse til Dagbladet.
Demens, 20.02.2023

Hvordan få den gode samtalen med en person med demens?

Å være sosial kan være ekstra viktig for en person med demens. Men mange blir usikre på hvordan de skal omgås noen med en demenssykdom. – En grunn til at mange personer med demens blir ensomme er at de selv mister initiativ, som en del av sykdommen, sier Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til NRK. Det trenger ikke kreve så mye. Kroppskontakt og et smil. En delt opplevelse. Det finnes flere måter å skape gode øyeblikk. Det kan også være lurt å stille færre spørsmål enn vanlig.