Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 07.06.2021

Sterk og stødig: Eldre trener fremdeles på Teams

– Vi tenker at de digitale gruppene kan være et supplement når samfunnet åpner opp igjen, forteller Maren Løland Johansen, fysioterapeut i Drammen kommune. – Noen av deltakerne savner det fysiske samværet. Andre synes at digitalt er praktisk, eller de ønsker å kunne bytte på. Det kan også være at vi med et digitalt tilbud kan nå dem som ikke ville gått på en vanlig gruppe. Johansen er med på to treningsfilmer, som ble laget ved starten av koronaen. De finner du på våre sider om fysisk aktivitet.
Demens, 01.06.2021

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

- Smertestillende medisiner har ikke alltid samme effekt på pasienter med demens som på friske personer. Bivirkninger av medisinene kan lett forveksles med demenssymptomer, og tolkes feilaktig som en utvikling av selve demenssykdommen, sier Rune Samdal, som er brukerrepresentant ved SEFAS, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Han var i mange år pårørende til sin kone som hadde demens.
Demens, 18.05.2021

Regjeringen kommer med ny ernæringstrategi for eldre

Om lag 1 av 3 eldre som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er nesten 1 av 4 i samme situasjon. Nå kommer regjeringen med en ny strategi. Strategien skal bidra til gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring blant eldre på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Regjeringen vil be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæring.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!