Velkommen til Karis hjørne

Her deler jeg mine personlige og faglige refleksjoner om mitt arbeid. Jeg vil også ta opp aktuelle temaer, som jeg møter i min hverdag.

29.01.2024

Kanskje kan jeg av og til, som daglig leder, oppleve at jeg sitter litt langt unna. Det kan gjelde i forhold til de eldre, deres pårørende eller de ansatte i helsetjenestene. Men jeg gjør så godt jeg kan for å ha fingeren på pulsen.

Jeg ønsker nå i mitt nye refleksjonsrom, Karis hjørne her på aldringoghelse.no, å dele mine personlige og faglige refleksjoner om mitt arbeid. Jeg vil også ta opp aktuelle temaer som jeg møter i min hverdag. Så håper jeg at dette også kan bidra til refleksjon og noen nye tanker hos andre. 

Jeg kommer også til å kaste meg litt ut i ukjent farvann, og dele noen mer personlige erfaringer. Følg meg gjerne på sosiale medier (Facebook, Instagram og Threads) der jeg jevnlig fremover vil dele fra min hverdag. Det er noe som heter at man skal leve som man prediker. Det får jeg absolutt ikke alltid til, men jeg vil framover reflektere rundt mine personlige forsøk på å kombinere liv og lære.

I Karis hjørne vil jeg jevnlig dele noen tanker om aktuelle temaer innen nettopp aldring og eldrehelse. Det kan være tanker om nasjonale reformer og planer på aldringsfeltet. Det kan være tanker om synet på eldre og eldres rolle i samfunnet. Det kan være tanker om framtidsutfordringene med flere eldre og færre til å jobbe i helsetjenestene. Og det kan være tanker om nye tiltak og tilbud som utvikles, også fra oss i Aldring og helse.

Vi i Aldring og helse jobber bredt med aldring og eldrehelse. Vi ønsker gjennom forskning, godt opplysningsarbeid og gode tiltak å bidra til flere friske år. Samtidig vil vi vise at aldringen faktisk er en helt naturlig og egentlig ganske flott del av livet. Dette kan være et paradoks, men vi prøver å ha to tanker i hodet på en gang.

Vi vil løfte fram aldring og eldre i alt sitt mangfold. Det handler både om de spreke eldre, og de som etter hvert blir mer skrøpelige.  De som er spreke har gjerne lyst og mulighet til å bidra for seg selv og andre. De som er skrøpelige har behov for å bli sett, som den unike personen de fortsatt er.

Vi ønsker å bidra til flere friske år blant eldre, men også til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet når behovet for det melder seg. 

Så velkommen skal du være, heng med videre i Karis hjørne – og på sosiale medier.

Følg Kari på Facebook

Følg Kari på Instagram

Følg Kari på Threads