Velkommen til Aldring og helse-dagene 2024 – Godt å bli gammel?

Oslo 25.-26. september

Vi er begeistret over å arrangere de aller første Aldring og helse-dagene, som vil finne sted i september 2024. Denne todagers konferansen vil dykke ned i ulike aspekter ved aldring, fra de mest aktive eldre til de som trenger helsetjenester og ekstra omsorg. Vi stiller spørsmålet: Er det godt å bli gammel i Norge?

I en tid hvor ressursene per eldre i helsesektoren er begrenset, er det nødvendig å tenke annerledes og prioritere smart. Vårt mål er å bidra til at eldre kan oppleve en aktiv aldring samtidig som de er sikret en god  eldreomsorg. I tiden som kommer, vil kunnskap om hele eldrefeltet være avgjørende. Vi må bygge på eldres egen ressursbase samtidig som vi identifiserer og adresserer de mest presserende behovene.

Aldring og helse-dagene vil tilby et bredt og praktisk orientert program, basert på den siste kunnskapen og ny forskning. Vi vil fokusere på sentrale områder og utfordringer innenfor eldrefeltet. Du vil få innsikt i friskfaktorer hos eldre, skrøpelighet og aktuelle temaer innen psykisk helse. Innenfor demensfeltet vil vi dekke alt fra forebygging til best mulig behandling og omsorg.

Vår konferanse vil være en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi vil presentere vellykkede praksiseksempler, og du vil få ny innsikt som du kan ta med deg tilbake til din egen arbeidsplass.

Aldring og helse-dagene har vi laget for deg som jobber innenfor helse- og omsorgstjenesten, enten det er innen tildeling av tjenester, hjemmetjenester, institusjoner, rehabilitering eller med folkehelse. Konferansen vil også være relevant for beslutningstakere, ledere, samt de som jobber med eldre i politikken, i interesseorganisasjoner eller i frivillighetssektoren.

Bli med oss på Aldring og helse-dagene 2024, hvor vi sammen vil utforske og forme fremtiden for eldreomsorg og aldring i Norge.

Vi gleder oss til å se deg der!