Huskeprisen

Huskeprisen er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og ble delt ut for første gang i 2019.

Prisen skal gå til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape «dager med mening» for personer med demens. Personene kan enten bo hjemme eller på institusjon. De kan delta på dagaktivitetstilbud, eller i ordinære aktiviteter som tilrettelegges for dem.

Huskeprisen består av 10 000 kroner og et bilde av ugla Huske. Prisen deles ut på Demensdagene i desember.

Kjenner du noen som fortjener Huskeprisen? Både frivillige, privatpersoner, fagpersoner og organisasjoner kan nomineres.

Nominasjonen må inkludere:

  • Tittel på tiltaket
  • Hvem som står bak tiltaket
  • Hvem tiltaket er for
  • Hvordan tiltaket gjennomføres
  • Erfaringer med tiltaket
  • Begrunnelse for hvorfor dette tiltaket bidrar til dager med mening for personer med demens

Nominasjonen sendes inn innen 1. november. Skjema finner du her.

Huskeprisen blir delt ut på Demensdagene i desember.

Lykkelig prisvinner

Historiens første Huskepris-vinner ble kåret på Demensdagene i Oslo i 2019. Den lykkelige mottaker Marit Hoemsnes Angen fra Molde var nominert av flere, både som frivillig ildsjel og som ansatt i tjenestene.

Fikk historiens første Huskepris