Huskeprisen 2024

Huskeprisen er etablert av Nasjonalt senter for aldring og helse, og ble delt ut for første gang i 2019.

Fristen for nominasjoner er 23. august

Prisen skal gå til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape «dager med mening» for eldre. Aktivitetene kan enten rette seg mot hjemmeboende eller mot dem som bor på institusjon. Vi ønsker å løfte frem tiltak og aktiviteter for eldre med nedsatt fysisk funksjonsevne, de som har utfordringer med psykisk helse, de som har demens eller de som har andre særlige behov.

Huskeprisen består av 10 000 kroner og et kunstverk som representerer ugla Huske. Prisen deles ut på Aldring og helse-dagene i september 2024.

Kjenner du noen som fortjener Huskeprisen? Både frivillige, privatpersoner, fagpersoner og organisasjoner kan nomineres.

Nominasjonen må inkludere:

 • Tittel på tiltaket
 • Hvem som står bak tiltaket
 • Hvem tiltaket er for
 • Hvordan tiltaket gjennomføres
 • Erfaringer med tiltaket
 • Begrunnelse for hvorfor dette tiltaket bidrar til dager med mening for eldre.

Nominasjonen sendes inn innen 23. august 2024.

Tidligere prisvinnere

 • 2022 var frivillighetens år, og Huskeprisen gikk til frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter.

  Les nyhetssaken: Huskeprisen til frivilligheten på Stange

 • Huskeprisen 2021 ble gitt til tiltaket Digitalisering av livshistorien til personer med demens i Bjørnafjorden kommune.

  Les nyhetssaken: Huskeprisvinneren 2021!

 • I 2020 var det faktisk to vinnere av Huskeprisen, som ble delt ut i anledning Demensdagene: Vinnerne ble demenskoordinator Guro Brenden i Løten kommune og avdeling E på Skyrud Demenssenter og deres leder Kirsti Eikbråten i Kongsvinger kommune.

  Les nyhetssaken: De vant Huskeprisen i 2020

 • Historiens første Huskepris-vinner ble kåret på Demensdagene i Oslo i 2019. Den lykkelige mottaker Marit Hoemsnes Angen fra Molde var nominert av flere, både som frivillig ildsjel og som ansatt i tjenestene.

  Les nyhetssaken: Fikk historiens første Huskepris