De vant Huskeprisen 2020!

I år var det faktisk to vinnere av Huskeprisen, som ble delt ut i anledning Demensdagene: Vinnerne ble demenskoordinator Guro Brenden i Løten kommune og avdeling E på Skyrud Demenssenter og deres leder Kirsti Eikbråten i Kongsvinger kommune.

– Huskeprisen går til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape «dager med mening» for personer med demens. Prisen består av et diplom, et kunstverk og 10 000 kroner, sier leder av juryen Kari Midtbø Kristiansen. Hun er daglig leder i Aldring og helse. 

Juryens begrunnelse, for å tildele prisen til demenskoordinator Guro Brenden i Løten kommune

Som demenskoordinator i Løten kommune og frivillig for Nasjonalforeningen for folkehelsen, har Guro Brenden en finger med i spillet på det meste som rører seg for personer med demens og deres pårørende i Løten. Hun ser muligheter som ligger i brukermedvirkning, prosjektarbeid, systematisk jobbing, nettverksmobilisering og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor for å gjøre hverdagen til personer med demens og deres pårørende best mulig.

Hun har svært god oversikt over hvilke tiltak som eksisterer i kommunen og tenker veldig bredt på hva slags tilbud hver enkelt person kan få. Hun evner også å få med folk på de tilbudene som passer for dem, slik at også kriser kan forebygges. Guro har vært sentral i planlegging og gjennomføring av en rekke prosjekter i Løten kommune, og bidrar til at Løten alltid melder seg på og fanger opp nasjonale satsinger på demensfeltet.

Kvinne med diplom. Foto fra video.
Kristi Eikbråten fra Skyrud demenssenter mottar Huskeprisen. Foto: Fra video om Huskeprisen

Juryens begrunnelse, for å tildele prisen til avdeling E på Skyrud Demenssenter og deres leder Kirsti Eikbråten

Personer med demens og nevropsykiatriske symptomer (også kalt atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens), er en sårbar gruppe som ikke selv kan uttrykke sine behov. God omsorg til denne gruppen krever særlig god kompetanse på demens og personsentrert omsorg, i tillegg til personlig egnethet. Dette har avdeling E på Skyrud Demenssenter og deres leder Kirsti Eikbråten vist på en særdeles god måte.

Ro, aktivitet, avveksling; alt skjer på beboerens premisser. Det bygges tillit og trivsel, kreativitet og oppmerksomhet settes i fokus. De ansatte omtales som hjertegode og dyktige medarbeiderne som bør «gullforgylles», alle sammen!

Vi gratulerer!