Ledelsen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ledelsen

Ledelsen i Aldring og helse består av ledergruppe og fagråd.

Ledergruppa

Ledergruppa er ansvarlige for den totale driften i Aldring og helse. Ledergruppa består av daglig leder, forskningssjef, fag- og utviklingsleder, opplæringsleder, kommunikasjonssjef og administrasjonssjef.

De som er med i ledergruppa

Fagrådet

Fagrådet har overordnet fag- og forskningsansvar i Aldring og helse. Fagrådet ledes av forskningsjef, og forskningskoordinator er sekretær for rådet. I fagrådet sitter forskningssjef, assisterende forskningssjef, fagsjefer for de ulike fagområdene, fag- og utviklingsleder og daglig leder.

De som er med i Fagrådet