Nyheter - Aldring og helse

Ikke så enkelt å måle skrøpelighet

Heine Strand fra Aldring og helse fortalte på konferansen om skrøpelighet blant eldre at det er utfordringer i dag med å måle skrøpelighet da det…

Forsker på demens, så eget behov for høreapparat

– Hørselstap er en av de viktigste risikofaktorene for demens fordi sammenhengen mellom hørselstap og risiko for demens er sterk, og fordi hørselstap blant personer over 50 år en vanlig tilstand, sier Geir Selbæk i Aldring og helse. – I Norge har vi en unik mulighet til å forske videre på hørselstap og demens gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Er det for eksempel slik at sosial tilbaketrekking p.g.a. nedsatt hørsel fører til at hjernen stimuleres mindre og at risikoen for demens øker?

– Tar alltid 100 prosent utgangspunkt i klientens ønsker

Gir hjelp til å leve ut sine seksuelle behov i praksis for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Janne Jaaks er kognitiv terapeut, sosialpedagog, seksualveileder og parterapeut med base i Blokhus nord i Danmark.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset

Glemmer vi eldre med cerebral parese?

– Hjelpen voksne og eldre med cerebral parese (CP) tilbys kan være noe tilfeldig fordi det er lite spesialkompetanse og kunnskap hos helsepersonell…