Nyheter - Aldring og helse

– Gull verdt for kommunene

– Demenskartet er gull verdt for ildsjeler som arbeider med å utvikle et godt tjenestetilbud i kommunene, sier Kristin Fragell Lillevold, senior…

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Aktuell digital konferanse 25. mars: Gjennom et fireårig forskningsprosjekt har Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og sykehjem over hele landet, sett på hvordan vold, overgrep og forsømmelser forekommer i norske sykehjem, og hvordan det påvirker de involverte parter.

Får ros for demensfunn

Blant pasienter med demens fant stipendiat Trine Holt Edwin ved Aldring og helse og de andre forskerne tre forløpsgrupper for hvordan demenssykdommen utviklet seg ulikt tre år etter diagnosetidspunktet. De fant at spesielt psykotiske symptomer og depresjon var forbundet med rask progresjon, og at pasienter med rask sykdomsutvikling hadde mer alvorlig demens ved diagnosetidspunktet. Særlig nedsatt tempo og oppmerksomhet var forbundet med rask demensutvikling.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset