Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Mange ville ha ABC-opplæring om utviklingshemning

ABC-opplæringen i Aldring og helse ble spurt om å komme, for å ha oppstartsseminar i Mitt livs ABC i Leknes kommune, i slutten av mai. Hele 18 deltakere var påmeldt. En uke før seminaret kom det også en forespørsel fra Nordland og Vefsn kommune om å ta en kursdag for dem, da det var så mange ansatte som ønsket å starte. Så det endte med oppstartsseminar med i underkant av 40 deltakere til sammen, 23. og 24. mai.

Totalt sett øker antallet eldre med demens, men risikoen for demens for hver enkelt går stadig mer ned

I følge Demenskartet vil det skje nær en dobling av personer med demens i 2040. Det er fordi vi blir stadig flere eldre. Nå viser nye studier en trend der risikoen for demens for hver og en av oss går nedover. Hvis trenden fortsetter, så kan det bli langt færre mennesker i vestlige land som utvikler demens de neste årene, sammenliknet med tidligere. Hvorfor det? Forskerne peker på ett utviklingstrekk; at folk har utdanning. Å bruke hjernen mye, særlig når du er ung, beskytter deg mot demens.

Les flere notiser