Demens i Oslo på den internasjonale Alzheimerdagen mandag 21. september

Demens i Oslo er for anledningen gått digitalt, og du kan være med på en skjerm der du er mandag fra 13.00-14.00. Det vil handle om hva demens er, hvordan demens arter seg og hvilke tjenester, tilbud og aktiviteter som finnes for personer med demens og pårørende i Oslo. Blant annet, så vil en person med demens snakke om sine egne erfaringer, forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse vil snakke om demens i dag og det vil bli fokus på demenskoordinatorens rolle.

Du også kan få med deg Hukommelsesteamkonferansen: Ligger ute i en måned

Over 360 deltakere var med på årets digitale konferanse «live», 7.-8. september. Du kan også få med deg konferansen, som vil ligge tilgjengelig i en måned. Meld deg på under. Hukommelsesteamkonferansen inneholder levende reportasjer, gode foredrag på direkten og interessante diskusjoner i studio.

Les flere notiser

Kompetanseheving i korona-tiden

– Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider, sier Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og…

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset