Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny selvtest kan hjelpe KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en selvtest for pasienter med KOLS, som kan sammenliknes med måleren pasienter med diabetes bruker. Men selvtesten er i dette tilfellet bare en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app. – Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier prosjektleder Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Pilotprosjekt gir verdifull innsikt i pårørendes erfaringskompetanse i demensomsorgen

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse. Slike erfaringsmedarbeidere har fått en utfyllende funksjon i hukommelsesteamene og hjemmebaserte tjenester i pilotkommunene Frøya og Indre Fosen i Trøndelag. Det er, ifølge samarbeidspartner Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, første gang erfaringsmedarbeidere prøves ut i demensomsorgen. De kan blant annet følge folk opp og oppdage andre ting enn det hjemmesykepleien rekker å se, viser piloten.

Les flere notiser

Kultur for kompetanseheving

Mange helse- og omsorgsarbeidere gjennomfører til enhver tid kompetanseheving hos oss. Akkurat som de gjør på Nordbyen omsorgssenter på Gjøvik.…

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset

Populære posterprisvinnere

Ekteparet Mona og Peter Bekkhus-Wetterberg mottok hver sin posterpris under årets Landskonferanse i alderspsykiatri.