Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Anbefaler ny dose av koronavaksinen

Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover å ta en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud. – Overvåkingen vår viser at smitten øker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ny selvtest kan hjelpe KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en selvtest for pasienter med KOLS, som kan sammenliknes med måleren pasienter med diabetes bruker. Men selvtesten er i dette tilfellet bare en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app. – Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier prosjektleder Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Les flere notiser

Kultur for kompetanseheving

Mange helse- og omsorgsarbeidere gjennomfører til enhver tid kompetanseheving hos oss. Akkurat som de gjør på Nordbyen omsorgssenter på Gjøvik.…

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset

Populære posterprisvinnere

Ekteparet Mona og Peter Bekkhus-Wetterberg mottok hver sin posterpris under årets Landskonferanse i alderspsykiatri.