Nyheter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensdagene jubilerer – Tiden teller

Når vi i år arrangerer Demensdagene for 25. gang, er det også for å markere at vi har et tidspress hengende over oss. Rapporter verden over viser den samme trenden: Mange flere enn vi tidligere har trodd vil få demens.

Eldre er friskere lenger

Positiv trend for eldre, som får flere funksjonsfriske leveår etter 70-års alder. Men stadig flere eldre gjør at hjelpebehovet vil øke…


Fagskolen styrker digital satsing

Fagskolen Aldring og helse har fått over en halv million til en ekstra satsing på digital læring. Det skal resultere i aktivt reflekterende studenter i digitale læringsgrupper. Midlene skal brukes til å utvikle et læringsdesign med innovativ bruk av Teams. Prosjektet gjennomføres for Fagskolens digitale læringsgrupper i skoleåret 2021-2022, som omfatter ca. 150 studenter.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset