Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Lær å leve godt med demens

Flere kommuner vil nå videreutvikle tilbudet til personer med demens og deres pårørende. De har derfor blitt med i et omfattende internasjonalt forskningsprosjekt om demens, som også blir gjennomført i Storbritannia og Australia.


Se opptak av Ger-IT foredrag om inflammasjon, aldring og skrøpelighet

Opptaket av nettforedraget GerIT fra 3. mai, er nå publisert. Lege i spesialisering Stein-Erik Hafstad Solvang fra Haraldsplass Diakonale Sykehus holdt foredraget “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications?”. På Ger-IT siden finner du opptak av flere interessante foredrag innenfor geriatri. Du finner også mer info om når foredragene går “live”, og du kan melde deg på.

Fremdeles for lang tid fra hjerneslag til behandling

Forskere har undersøkt alle pasientene på akuttmottaket ved Ullevål i 2018 der mistanke om hjerneslag var årsaken til innleggelsen. Selv om tid er kritisk ved hjerneslag kom ikke majoriteten til behandling før etter fire timer. Det kan være fordi den første kontakten er legevakten eller fastlegen. Det trengs en større forståelse av hva som kan gi rask identifisering av hjerneslag og spesielt transport uten forsinkelse til sykehuset.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset

Kultur for kompetanseheving

Mange helse- og omsorgsarbeidere gjennomfører til enhver tid kompetanseheving hos oss. Akkurat som de gjør på Nordbyen omsorgssenter på Gjøvik.…