Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.

Disputerer om de pårørende ved demensomsorg på gård

I dag forsvarer Liv Bjerknes Taranrød sin doktorgrad om erfaringene til pårørende til personer med demens, som deltar i gårdsbasert dagtilbud. Hun har blant annet funnet ut at pårørende opplever at de får støtte gjennom gårdstilbudet til deres kjære. Demensomsorgen på gården virker positivt både på omsorgsbyrden og på livskvaliteten deres. Taranrød mener disse erfaringene er mulig å overføre til andre tjenester slik at pårørende får god avlastning og støtte der også.

Les flere notiser

Aldring og helse hos Lindmo

– Aldring er ingen sykdom og alle eldre er ikke pasienter. Det er noe av budskapet Aldring og helses Anna Helle-Valle fremmet på talkshowet Lindmo…

Ung kvinne og slide fra foredrag. Skjermdump.

Ny Psyk-IT: Agitert depresjon

Hvordan behandler man en depresjon som er preget av uro og rastløshet? Kombinasjonen av en tung depresjon og mye energi og impulsivitet gjør agitert…