Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Beskytter sosialt nettverk mot kognitiv svekkelse?

En ny stor analyse av resultater fra mange like studier, viser en sterk sammenheng mellom det å være sosial og kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon handler om hukommelse, konsentrasjon og planleggingsevne, og det å uttrykke seg. – Funnene kan forklares ved at regelmessig deltakelse i sosiale aktiviteter kan øke den kognitive stimuleringen og dermed bevare kognitiv funksjon. Samtidig kan det å bo alene og føle seg ensom forårsake stress og tap av kognitiv funksjon, sier Knut Engedal.

Mitt livs ABC på Vernepleierpodden

I episode 156 av Vernepodden, kan du høre May Glad Lien og Aud Marie Ellinggard fra Aldring og helse fortelle om kompetansehevingstilbudet Mitt livs ABC. Tilbudet passer for alle som jobber med tjenester for personer med utviklingshemning. May og Aud Marie forteller om hvorfor Mitt livs ABC kan være viktig for å kunne utvikle fagmiljøet, for å kunne gi bedre tjenester, og om koblingen til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Les flere notiser

Kan man få demens av å sove dårlig?

En ny studie kan bety en god nyhet for dem som sliter med søvnløshet i ulike former. – Overraskende nok så vi også en sammenheng mellom hyppige,…

Ny Psyk-IT om demens: Når er det nok?

Skal en utrede en person med demens når symptomer på andre sykdommer oppstår? Hvor mye skal en utrede? Og skal annen sykdom behandles? Når er det…

Nytt kurs om geriatri og juss

Leger som jobber med geriatriske pasienter møter ofte juridiske utfordringer som del av arbeidet sitt. I det nye kurset Geriatri og juss vil…

Digger Demenskoret

Vi har fått en kikk bak kameraene til Demenskoret. Kari-Ann Baarlid i Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært demensfaglig rådgiver. – Det…