Nyheter - Aldring og helse

Koronapass: Husk eldre som ikke bruker digitale flater

Frist for høring om endring av smittevernloven og opprettelse av koronasertifikat, også kalt koronapass, går ut i dag. Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse løfter frem tidligere utfordringer med å nå eldre digitalt under koronapandemien.


Regjeringen kommer med ny ernæringstrategi for eldre

Om lag 1 av 3 eldre som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er nesten 1 av 4 i samme situasjon. Nå kommer regjeringen med en ny strategi. Strategien skal bidra til gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring blant eldre på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Regjeringen vil be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæring.

Også personer med demens har rett til nærhet og intimitet

– Da jeg var 19, jobbet jeg på sykehjemmet i byen der jeg kommer fra. Alle pasientene på avdelingen hadde demens, og en dag flyttet det inn en mann som het Arne, skriver sykepleier, forsker og professor Siren Eriksen i Sykepleien. – Etter hvert oppsto det en glødende forelskelse mellom Arne og Berit, og forholdet ble mer og mer fysisk.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset