Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

– Musikken er unik. Den klarner hjernen! 

Interessen for NRKs serie om Demenskoret er enorm. Blant seerne er Harald Berggreen, som selv har en demensdiagnose. Han spiller hver dag og opplever at den daglige «dosen» gjør godt.


Psykolog forsvarte doktorgraden sin om demens

Psykolog Ingeborg Halse i Aldring og helse fikk tirsdag sin doktorgrad, på temaet kontrollorientering ved demens. Kontrollorientering handler om hvorvidt en har forventninger til om årsakene til hendelser skyldes krefter i deg selv, eller utenfor deg selv. Hun fant at verken alvorlighetsgraden av demens eller kognitiv funksjon var forbundet med kontrollorientering. Hun fant derimot en sammenheng mellom kontrollorientering og depressive symptomer hos personer med demens.

Mediene dekker gla’saker om eldre mens aldersdiskriminering underkommuniseres

På tross av at vi får stadig flere eldre i samfunnet, er det lite fokus på de eldre arbeidstagere i mediebildet. Mediene skriver nesten aldri om alders­diskriminering, selv om undersøkelser viser at mange eldre blir utsatt for aldersdiskriminering i arbeidslivet. I tillegg finnes det flere eksempler på eldre som skvises ut av arbeidslivet ved hjelp av sluttpakker. Allikevel er de fleste sakene i media som dekker eldre arbeidstagere vinklet som gladsaker.

Les flere notiser

Tør å snakk om det: Sex over 60

På den store fagkonferansen Aldring i Norge-dagene nylig var ett av de viktige temaene seksualitet og seksuell helse når vi blir eldre. Her får du…

Aldring i Norge

Her finner du intervjuer og oppdateringer fra Aldring i Norge-dagene. Hvilke muligheter og begrensninger finnes når vi vet at vi lever lenger og det…