Nyheter - Aldring og helse

Ut på tur – aldri sur!

Brukere av Råkhaugen dagsenter for personer med demens dukker opp flere ganger under årets Demensdager. At det er godt å komme seg ut, er alle…

De vant Huskeprisen 2020!

I år var det faktisk to vinnere av Huskeprisen, som ble delt ut i anledning Demensdagene: Vinnerne ble demenskoordinator Guro Brenden i Løten…

Hvordan følge opp personer med utviklingshemning og covid-19?

Personer i bofellesskap for personer med utviklingshemning smittes også av koronavirus. Fagkonsulent Stine Skorpen og forsker Sverre Bergh gir faglige råd om oppfølging av en person som er syk med covid-19. Hvilke verdier skal man være særlig oppmerksom på? Og hvilke hjelpemidler kan benyttes, også av personer uten helsefaglig bakgrunn, for å overvåke situasjonen og forebygge alvorlige sykdomsutfall?

Verktøy for samtale med personer med demens

Samtaleverktøy – demens er utviklet for å være til støtte og sette rammen for en involverende og meningsfull samtale med personer med mild til moderat grad av demens. Det er et verktøy primært til bruk for helse- og omsorgspersonell, men det kan også anvendes av pårørende.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset