Nyheter - Aldring og helse

Koronapass: Husk eldre som ikke bruker digitale flater

Frist for høring om endring av smittevernloven og opprettelse av koronasertifikat, også kalt koronapass, går ut i dag. Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse løfter frem tidligere utfordringer med å nå eldre digitalt under koronapandemien.


Også personer med demens har rett til nærhet og intimitet

– Da jeg var 19, jobbet jeg på sykehjemmet i byen der jeg kommer fra. Alle pasientene på avdelingen hadde demens, og en dag flyttet det inn en mann som het Arne, skriver sykepleier, forsker og professor Siren Eriksen i Sykepleien. – Etter hvert oppsto det en glødende forelskelse mellom Arne og Berit, og forholdet ble mer og mer fysisk. Kognitiv svikt kan by på noen utfordringer som helsepersonell må kunne møte.

Forskere har identifisert fire forskjellige former for Alzheimers sykdom

Forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse sier at de nye funnene er veldig gjenkjennbare for dem som jobber med pasienter med Alzheimers sykdom. De kan bli viktige i letingen etter en behandling som passer den enkelte pasient.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset