Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Gode erfaringer kan forbedre eldreomsorgen

– Hva er viktig for deg? Dette spørsmålet stiller vi den enkelte, men innsikt om dette må vi også ha på gruppenivå. Denne innsikten må vi bruke til å stille det riktige spørsmålene og prioritere de viktigste utfordringene, skriver Johnny Advocaat, i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Han har i et drøyt halvår vært en del av de over 5000 ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Les flere notiser

Kan man få demens av å sove dårlig?

En ny studie kan bety en god nyhet for dem som sliter med søvnløshet i ulike former. – Overraskende nok så vi også en sammenheng mellom hyppige,…

Ny Psyk-IT om demens: Når er det nok?

Skal en utrede en person med demens når symptomer på andre sykdommer oppstår? Hvor mye skal en utrede? Og skal annen sykdom behandles? Når er det…

Nytt kurs om geriatri og juss

Leger som jobber med geriatriske pasienter møter ofte juridiske utfordringer som del av arbeidet sitt. I det nye kurset Geriatri og juss vil…