Nyheter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensdagene jubilerer – Tiden teller

Når vi i år arrangerer Demensdagene for 25. gang, er det også for å markere at vi har et tidspress hengende over oss. Rapporter verden over viser den samme trenden: Mange flere enn vi tidligere har trodd vil få demens.

Eldre er friskere lenger

Positiv trend for eldre, som får flere funksjonsfriske leveår etter 70-års alder. Men stadig flere eldre gjør at hjelpebehovet vil øke…


Nytt standardiserings-prosjekt for faglig oppdatering: Denne gang for helsefagarbeidere

I april ble Norsk Standard for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelse-tjenesten presentert av sykepleier og professor Siren Eriksen. Nå starter arbeidet med en slik standard for helsefagarbeidere. Standard Norge skal sette sammen en komité som skal utvikle en norsk standard som spesifiserer kravene til faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

Les flere notiser

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset