Nyheter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Blogger om sine tanker fra livet i Alzheimerland

Henrik Frenkel fortalte åpenhjertig om sitt møte med egen Alzheimers diagnose og feildiagnostisering på Den skandinaviske lederkonferansen: Jakten på andre i samme situasjon, viktigheten av en “second opinion” og å møte pasienten med forståelig språk og hjelp til å takle sjokket. Og møtet sitt med kreft og et brennende spørsmål om hvorfor ikke Alzheimers pasienter møtes på samme måte som kreftpasienter.

Husk å nominere noen til Huskeprisen 2022!

Prisen skal gå til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape «dager med mening» for eldre. Fristen for å nominere er 1. november. Huskeprisen blir delt ut på Aldring i Norge-dagene 6.-7. desember.

Les flere notiser

Nasjonal bibliotekdag 1. september

Biblioteket ved Aldring og helse markerer Nasjonal bibliotekdag. Tema for Nasjonal bibliotekdag 2022 er bibliotekene og frivilligheten.