Illustrasjonsbilde av hjerne

Hvorfor husker såkalt superaldrende bedre?

Livsstil kan være én av grunnene kommer det frem i et spansk forskningsprosjekt. Geir Selbæk hos Aldring og helse sier hendelser tidlig i livet kan påvirke hukommelsen.


Mannen som ble kvinne

Med Pride feirer vi skeiv kjærlighet og retten til å elske seg selv for den man er. Anne Ukvitne (82) levde i 69 år som mann, men blir gladere og…

Nytt skjema for kartlegging av sosialt engasjement og selvstendighet hos personer med demens

Et nytt spørreskjema med 26 påstander kartlegger hvordan personer med demens i tidlig fase av demenssykdom opplever å leve med demens. Det handler om livsutfoldelse, evne til å ta beslutninger, om personen har nære støttepersoner, sosial kontakt og nettverk, samt grad av mestring og selvstendighet i daglige praktiske gjøremål. Skjemaet kan besvares enten ved at helsepersonell intervjuer personen, eller ved at personen selv fyller ut skjemaet. Skjemaet er for klinisk bruk eller til forskning.

Digitalt foredrag om sepsis

Siste Ger-IT foredrag før sommeren skjer 11. juni kl. 12.00, og skal handle om sepsis. I følge Helsenorge er sepsis en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan være livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Det er Håkon Lerstad, overlege ved geriatrisk avdeling på Akerhus universitetssykehus (AHUS), som skal forelese. Velkommen skal du være!

Les flere notiser

Nytt intervju i Årringer-serien:

Ingvard Wilhelmsen er stadig på farten selv om han har nådd pensjonsalder. I det nye Årringer-intervjuet kan du lese mer om Ingvards eget liv.

– Kan vi virkelig bremse aldring?

Professor og forskningssjef Geir Selbæk er kritisk til medisiner og kosttilskudd mot aldring. Dette er omtalt i ny bok om vitenskapen om aldring og…