Helt åpent om aldring

Helt åpent om aldring er et prosjekt som skal utfordre oss i våre etablerte oppfatninger og mønstre. Samtidig skal det bidra til å sette agendaen og skape oppmerksomhet rundt fakta, problemstillinger og dilemmaer knyttet til aldring. 

Hvorfor?

På den ene siden så tror vi det er sunt å bryte med vanene og gjøre ting på en ny måte. På den andre siden står vi nå i en brytningstid knyttet til befolkningssammensetning og aldring som krever nye tilnærminger på alle nivåer. Vi tror at både vi i Aldring og helse og de vi er til for kan ha godt  av nye tilnærminger og perspektiver til aldring.

Generasjon – en aldringsfestival

En del av Festspillene i Bergen, Fredag 31. mai. Mer informasjon kommer.

Gjennom Helt åpent om aldring ønsker vi å utforske følgende perspektiver:

–Hvordan er vi?

For å oppdage vår egen kultur må vi ta et steg til siden, og utforske oss selv. Vi kan spørre oss selv hvordan vi er sammen og i våre profesjonelle roller, hva som er vanlig hos oss, hvordan vi gjør ting, og hva som er rart eller ikke lov å gjøre. Å utforske vår egen kultur kan være både interessant og risikofylt. Barn leker for å oppdage hvordan verden henger sammen, øve seg på konflikt og overlevelse, underholde seg selv, og etablere og utforske kontakten med andre. Vi kan også leke sammen og gjennom prøving og feiling oppdage hvordan vi er.

–Hvordan er verden?

Verden er et rotete, komplekst og uforutsigbart sted, og det kan være vanskelig å forstå alt som skjer rundt oss. Teorier og faglig oppdeling av verden kan hjelpe oss med å forstå dette rotet, men samtidig kan det også begrense vår tilnærming til virkeligheten. Vi kan spørre oss selv om vi ser verden med et trent og vinklede blikk, og om vi overser store dimensjoner av virkeligheten. Det er viktig å lytte til ulike perspektiver og bidra til en bedre verden slik den er, i stedet for å fremme vår egen forståelse og posisjon på bekostning av andre. Hvordan vi kan oppdage verden på en ny måte, avhenger av hvordan vi velger å se på verden og hvem vi velger å lytte til.

–Hvordan kan ting være?

Fantasi er viktigere enn du tror. Det er gjennom våre drømmer og tanker at vi kan skape en felles virkelighet. Dette kan hjelpe oss å se hva som er mulig og sannsynlig. Men noen ganger kan fordommer og todimensjonalitet hindre oss i å se hele bildet. Dette kan skape utfordringer i utviklingen av eldrefeltet og hindre eldre i å tre frem i sin dybde og mangfoldighet. Hvordan kan vi skape en verden som er mer aldringsvennlig? Hva ville byene våre sett ut som hvis vi satte eldres behov og ressurser i sentrum? Hvilke eldre karakterer savner du på TV, i film, musikk, litteratur, dans og billedkunst? Hvordan vil du selv være den samme og forandre deg i fremtiden?

Aktuelt

Nytt intervju i Årringer-serien: Ola (79): Bru- og brønnbygger som gjør en forskjell

Snart 80 år gamle Ola Grønn-Hagen slakker ikke av på tempoet. Den ene uka farter han rundt i Sovjetistan, den neste jakter han elg. Og så bærer…

Aldring og helse hos Lindmo

– Aldring er ingen sykdom og alle eldre er ikke pasienter. Det er noe av budskapet Aldring og helses Anna Helle-Valle fremmet på talkshowet Lindmo…

To menn og tre kvinner står på en scene
Løftet de eldres stemme

Tre livshistorier dannet bakteppe for Arendalsukas arrangement Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? Alderisme og usynliggjøring, og hvordan vi…

Se flere nyheter

Ta kontakt

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt oss!

Anna Helle-Valle

Anna Helle-Valle er konseptutvikler for Helt åpent om aldring og Generasjon – en aldringsfestival.

Epost: anna.helle.valle@aldringoghelse.no

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 2022.

Jacob Svenningsen er kommunikasjonssjef ved Aldring og helse.

Epost: jacob.svenningsen@aldringoghelse.no