Feiret aldringen med festival Generasjon

Hva er aldring for deg? Og hva slags samfunn vil du bli gammel i? Med dette som tema, ønsket festivalsjef Anna Helle-Valle velkommen til aldringsfestivalen Generasjon i festspillbyen Bergen.

Det var med stolthet at festivalsjef Anna Helle-Valle inviterte til festivalens allsidige program: – Gjennom Generasjon: en aldringsfestival vil vi stimulere til nye tanker og gode nabolag, gi deg vakre opplevelser og nyttig kunnskap for en bedre fremtid, sier hun. 

Fikk du ikke med deg festivalen i Bergen? Da kan du se den her:

Klare meldinger fra tidligere barneombud

Tidligere barneombud Reidar Hjermann var klar i sin tale når det gjaldt nedleggelsen av eldreombudet. Deltakere i samtalen om eldres rettigheter var fra v.: Abdirahman Omar, Henriette Sinding-Aasen, Christine Meyer, Reidar Hjermann og Adele Matheson Mestad.

Opptog og allsang

Her ser du noen glimt fra opptoget og allsangen på Torgallmenningen.

Samtaler og mesterklasser

Fra samtale om Velferd i spill: Fra v.: samtaleleder Heidi Wittrup Djup, tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, professor Brynjulf Stige og byråd for eldre, helse og omsorg, Marte Monstad, Foto: Bente Wallander
Hvordan skaper vi et aldringsvennlig nabolag? Hva er ingrediensene for å lykkes med dette? Vi må finne nye og gamle måter å bo sammen på, slik at eldre kan klare seg hjemme lenger. Kan god arkitektur bidra til å lette presset på velferdsstaten? Og hva ønsker egentlig de eldre? Disse spørsmålene var sentrale i diskusjonen  hvordan vi kan gjøre nabolag mer aldringsvennlige. – Vi må integrere helsetjenester i sosiale boformer for eldre, som går på tvers av generasjonene, sa Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Petter Hveem.
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har gjennom flere rapporter pekt på systemiske utfordringer når det kommer til å sikre eldres menneskerettigheter i Norge. Med i samtalen om eldres rettigheter var fra v.: Abdirahman Omar, Henriette Sinding-Aasen, Christine Meyer, Reidar Hjermann og Adele Matheson Mestad. Foto: Petter Hveem.
Festivalsjef Anna Helle-Valle åpner Generasjon – en aldringsfestival. Foto: Petter Hveem
Aldringsfestivalen Generasjon er i gang.

Spennende program

Festivalens aktiviteter er inndelt i kategoriene samtaler, verksteder, mesterklasser og feiring. 

– Samtalene skal blant annet dreie seg om eldres menneskerettigheter, aldringsvennlige samfunn samt helse, kunst og aldringsaktivisme, forteller Anna videre.  

Medvirkende i disse er blant annet forfatter og DJ, Kjersti Anfinnsen, forfatter, lege og tidligere barneombud Trond-Viggo Torgersen og “hypokonderlege” og forfatter Ingvard Wilhelmsen.

Verksteder og seks mesterklasser

– Det blir verksteder om aldringsvennlige nabolag, fortellerkunst, bopilotkontor og sanselige samtaler. Løftes må også vår mesterklasseserie, med temaer som spenner over et vidt spekter. Her kan man blant annet fordype seg i ledelse- og krisehåndtering, terapeutisk skriving, kommunikasjonsverktøy samt kommunikasjonslek. 

Medvirkende under disse programpostene er blant annet Klokkeklovn Patrick Lynham van den Boom, professor i psykologi, Olga Lehmann og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi, Olav Kjellevold Olsen.

– Festivalen avsluttes med en forrykende kvenklubb med DJ Saunasatan. Så kom til Bergen 31. mai, oppfordrer Anna Helle-Valle, som til daglig er ansatt som konseptutvikler ved Nasjonalt senter for aldring og helse. 
 

Et klokere, varmere fellesskap?

Bakteppet for festivalen er de store endringene verden står overfor dette tiåret.

– Èn ting har vi alle felles – vi blir eldre. At det for første gang i historien blir flere eldre enn barn i verden, blir av både FN og WHO omtalt som en av de største samfunnsutfordringene i dette århundret. Endringene vil true velferdsstaten og helsetjenestene slik vi kjenner dem i dag, også her i Norden. Likestillingen vi tar for gitt vil bli satt under press, og de som har minst risikerer å få en enda vanskeligere hverdag, sier Anna Helle-Valle.

– Men med flere eldre, får vi også flere erfarne og ressurssterke personer med tid og innsikt. Det gir oss en unik mulighet for vekst, dristig endring og et klokere, varmere fellesskap. Gjennom Generasjon: en aldringsfestival vil vi stimulere til nye tanker og gode nabolag, gi deg vakre opplevelser og nyttig kunnskap for en bedre fremtid. 
 

Festivalen er gratis for publikum og gjennomføres ved hjelp økonomiske midler og arbeidsinnsats fra samarbeidspartnere og frivillige. 

Festivalens styringsgruppe består av representanter fra GC Rieber Fondene, Nasjonalt senter for aldring og helse, Verdighetsenteret, Bergen kommune og Bergen Nasjonale Opera.