Personvernerklæring

Person­vern­erklæring og samtykke til bruk av data

Det er viktig for oss å overholde gjeldene lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir oss. Her informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres om deg når du besøker nettstedene våre, hva vi bruker dem til, dine rettigheter og at du kan kontakte oss dersom det er noe du lurer på.

1. Ansvarlig for innsamling av data

Nettstedet er ansvarlig for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger. Du kan når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre, endre eller slette dataene.

Dersom du har spørsmål til oss angående registrerte persondata eller annet innen personvern, vennligst kontakt oss.

2. Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller via nettstedet vårt.

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.

Opprettelse av brukerkonto (intranett, forum, e-læring og netbutikk)

Det er mulig å opprette brukerkonto på våre sider. Brukerkontoen kan gi deg tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger. Du kan redigere personopplysningene dine og melde deg av eller på nyhetsbrev. Formålet med brukerkonto er muligheten til å kunne gi tilgang til “lukkede sider”, diskusjonsforum og spore fremdrift i e-læringskurs.

Bruk av data hos tredjepart

Når du bruker vår nettside, sendes også anonymiserte opplysninger om hvordan du bruker nettsiden til tjenester som Facebook, Google Analytics og tilsvarende. Disse dataene samles inn via informasjonskapsler og datapiksler, og brukes i anonymisert form av oss til å analysere, evaluere og forbedre nettsidene våre. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler lenger ned i artikkelen.

3. Behandlingens formål og hjemmel

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å kunne yte god service til deg som bruker av siden.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg informasjon om produktene og tjenester.
 • Gi deg informasjon om kurs eller arrangement du har meldt deg på, når dette er tilgjengelig. Dette kan for eksempel være innhold og møtested, eventuelle endringer, og lignende.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler), og «Kontakt meg»-skjema, evt. andre webskjemaer du har fylt ut på vårt nettsted.
 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.

4. Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, påloggingsinformasjon, postnummer og e-postadresse. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettstedet vårt kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

For enkelte e-læringskurs samler vi også inn opplysninger om kjønn, fødselsdato, utdanning, profesjon og antall år i relevant arbeid. Dette gjør vi for å kunne rapportere anonymisert statistikk sortert på disse kriteriene.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

5. Hvor lenge tar vi vare på dine personopplysninger?

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av eventuelle rettskrav. Nettstedet lagrer kun informasjon i EU/EØS-land og i godkjente land iht GDPR.

Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, og be oss korrigere, slette eller sende deg opplysningene i et maskinlesbart format.

Du kan når som helst be om å få dine personopplysninger slettet eller anonymisert, og vi vil følge opp slike forespørsler så raskt det lar seg gjøre. Dine opplysninger skal da slettes eller anonymiseres så fremt det ikke er i strid med andre forpliktelser eller lovpålagte plikter.

6. Rettigheter til dine personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å bli informert om at personopplysninger samles inn, hvilke opplysninger som samles inn og hva disse skal brukes til.
 • Rett til at personopplysninger ikke brukes med mindre vi har gyldig behandlingsgrunnlag
 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.
 • Rett til å be oss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be om at vi gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.

Informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics og Bing Webmaster Tools.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Bing Webmaster Tools og den tilknyttede innsiktsplattformen Clarity bruker informasjonskapsler/cookies og nettvarder, som heller ikke kan knyttes opp til deg som enkeltperson. Statistikken kan gi oss svar på eksempelvis hvor mange som besøker ulike sider, bevegelse med musepekeren og hvor langt ned brukere skroller på en side.

Mer informasjon om hvordan Bing Webmaster Tools samler inn og behandler data, finner du på Microsoft Corporations personvernsider.

Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.