Årsrapporter

Her finner du årsrapportene fra Nasjonalt senter for aldring og helse. Fom. 2022 kan du lese årsrapporten både digitalt og som pdf.

Forsidebilde årsrapport 2022
Årsrapport 2022 (digital)
Forsidebilde årsrapport 2022. Illustrasjon.
Årsrapport 2022 (pdf)

Tidligere årsrapporter finner du her:

Årsrapport 2021 (pdf)
Årsrapport 2020 (pdf)
Forsiden av årsrapport 2019
Årsrapport 2019 (pdf)
Årsrapport 2018 (pdf