Huskeprisen 2022 til frivilligheten på Stange

I Frivillighetens år får frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter Huskeprisen. Vi gratulerer!

Juryen legger vekt på at frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter er mangfoldig og bredt representert og involverer mange ulike organisasjoner og aktører.

– Samtidig er frivilligheten satt i system på en god måte, sier juryleder Kari Midtbø Kristiansen. Hun er daglig leder i Nasjonalt senter for aldring og helse.

Skaper dager med mening

Kristiansen sier at juryen har lagt vekt på at frivilligheten på Stange er en viktig aktør for å skape dager med mening for eldre både i og utenfor institusjonen.

De frivillige skal bidra på egne premisser, og føle seg velkomne og ivaretatt både før, under og etter sine aktiviteter. Ofte forholder frivillige seg til personer som mottar helsehjelp.

– Det er derfor også viktig at de ansvarlige for helsehjelpen sørger for at frivillige bidrar innenfor gjeldene lovverk og system og har tilstrekkelig opplæring i sin rolle, sier Kristiansen.

– Alt dette krever tett oppfølging og gode systemer, slik at aktiviteter drevet av frivillige blir en god og trygg opplevelse for alle parter. Dette ser det ut til at Stange helse- og omsorgssenter har fått til.

Frivillighet til etterfølgelse

– Frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter er et eksempel til etterfølgelse, sier Kari Midtbø Kristiansen.

En av dem som tok i mot Huskeprisen var Anita Nysveen Romskaug, aktivitør ved Stange helse- og omsorgssenter.

Hun ønsker at alle sykehjem skal ha en trygg kontaktperson i 100 prosent stilling, som holder kontakten med frivilligheten.

– Det bør være en dedikert person som ser dem, anerkjenner deres frivillige innsats og legger til rette for dem slik at de føler seg ivaretatt, sier hun.

Hennes personlige fremtidsdrøm er at sykehjem bygges med et kulturhus vegg i vegg med sykehjemmet.

– Slik kan beboerne på sykehjemmet følges «tørrskodd» inn i salen, gjerne på en «vip-plass» hvor de kan være tilstede under øvinger og under ulike arrangementer, sier hun.

Hvem er de frivillige på Stange helse- og omsorgsssenter?

Her er den imponerende listen over frivilligheten, som er inne til ulike tider på Stange helse- og omsorgssenter:

 • Stange Røde Kors (SRK)
 • Besøksvenner SRK
 • Besøksvenn m/hund SRK
 • Trim-gruppa SRK
 • Allsang-gruppa SRK
 • Ut på tur – gruppa SRK
 • Bingo – gruppa SRK
 • Våketjenesten SRK
 • Lions Stange – dugnad hage bidrar med planter, busker og trær i hagen.
 • Leseombud fra Stange Bibliotek
 • Tur venner og andre venner som besøker beboere
 • «Øss kara» m/ Marius
 • Ulike kor
 • Ulike korps
 • Ulike trekkspill lag
 • Klarinett kvintett
 • Pianist m/sang
 • Linedance Fun Stange
 • Louises Ballettskole
 • Seniordans Stange
 • Besøksvenn med katt fra Lerud Kattepensjonat
 • Babysang Stange Menighet
 • Barselgruppe
 • Mental Helse – ber oss inn til hyggetreff
 • Barnehage, barneskole og ungdomsskole.
 • Videregående skole: Musikk, dans og drama, og bygg- og anleggsfag
 • Kulturskolen
 • Stange Husflidslag
 • Stange Historielag
 • Arkens Pinsemenighet
 • Orienteringslaget Vallset/Stange – enkel orientering ute i hagen
 • Sykkelverter
 • Aktivitetsverter for Gledens Marked, Loppemarked og Julemarked. Følger beboere inn på marked.
 • Utstillere på Gledens Marked, Loppemarked og Julemarked
 • Veteran entusiaster – biltur & bil m/campingvogn
 • Snekkere m/hjelpere – bygger hønsegård, mimreskap, blomsterkasser osv.
 • Filmteam Dokumentar om frivillighet ved SHO
 • Ut på tur fotballkamp Briskeby Ham-Kam
 • Fotograf
 • Foto utstilling
 • Restaurant m/ 3 retters middag hvor tema blir knyttet opp mot ønsker fra beboere. Frivillige blir invitert inn for å formidle om tema. Slik som jegere under Jaktmiddag, Stange Kunstforening under Kunstmiddag.
 • Stange-sida. Facebook gruppe for alle innbyggere, næringsliv og de som har en tilknytting til Stange Kommune. Admin. for gruppa vårt oppslagsverk for alt som rører seg i Stange