Program

«Godt å bli gammel?»
Konferansen for deg som jobber med eldre i kommune- og spesialisthelsetjeneste

Last ned programmet som pdf

Dag 1 – onsdag 25. september

Møteleder: Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse

09:00-10:00
Registrering og kaffe/te

10:00-10:20
Velkommen
Kari Midtbø Kristiansen og statssekretær fra helse- og omsorgsdepartementet

Eldre: ønsker, behov og boformer

10:20-10:40
Et aldrende samfunnn
Ellen Melbye Langballe, fagsjef Aldring, aldring og helse og
Vegard Skirbekk, forskningsleder, FHI

10:40-10:55
Hvordan vil eldre bo
Maja Flåto, forsker II – Seksjon for aldersforskning og boligstudier, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet Storbyuniversitetet

10:55-11:05
Generasjonenes hus i Århus

11:05-11:35
PAUSE

Tjenester for eldre

Møteleder: Ellen Melbye Langballe

11:35-11:55
Eldre pasienter i sykehus
Bjørn Erik Neerland, overlege, postdoktor forsker, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, spesialrådgiver, Aldring og helse

11.55-12.15            
Fremtidens helsetjenester i kommunene
Roar Evjen, seksjonsleder, seksjon for hjemmetjenester og Kine Nordmo-Stykket, administrerende leder for seksjon for hjemmetjenester, begge Tromsø kommune

12.15-12.30            
Leon Jarnes stipendutdeling

12:30-13:30
LUNSJ

Demens: fra forebygging til omsorg

Møteledere: Margit Gausdal Strandenæs, fagkonsulent, forsker og
Inger Molvik, fagkonsulent, stipendiat, begge Aldring og helse

13.30-13.55            
Det vi vil vite om forebygging, diagnostikk og medisinsk behandling
Geir Selbæk, psykiater, professor, Universitetet i Oslo, forskningssjef, Aldring og helse og Karin Persson, lege, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, postdoktor, Aldring og helse

13-55-14.10           
Hvordan jobbes det med forebygging i de nordiske landene?
Grete Kjelvik, postdoktor, Aldring og helse

14.10-14.30            
Intervensjon i tidlig fase av demenssykdom
Charlotta Thunborg, fysioterapeut, PhD, lege, Karolinska Institutet

14.30-14.50            
Kognitiv rehabilitering for personer med demens
Thea Bredholt, ergoterapeut, MSc, fagkonsulent og
Marit Mjørud, fagkonsulent, forsker, begge Aldring og helse

14.50-15.20            
PAUSE

15:20-15:30
Hvem er de pårørende til personer med demens?
Marianne Næss, rådgiver demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

15.30-16.00            
Bokbad: Erfaringer fra to pårørende
Freddy Kjensmo, humorist, foredragsholder og forfatter og
Liv Holmen, spesialpedagog (pensjonert) og forfatter

Samtalen ledes av Celine Haaland-Johansen, sykepleier, prosjektleder, Aldring og helse

16.00-16.20           
Sykehjemmet som hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Anne Marie Mork Rokstad, professor, Høgskolen i Molde, seniorforsker, fagsjef demens og kognisjon, Aldring og helse

16.20-16.40            
Undening og veiledning på sykehjem – med fokus på å komme i forkant
Jan Erik Fosmark, spesialsykepleier, kompetansesenter for demens, Stavanger kommune

16:40-16:42
Linda Buettners praksispris 2024

16:42-16:45
TAKK FOR I DAG

DAG 2 – torsdag 26. september

08:30-08:35
Velkommen

Kan skrøpelighet påvirkes?

Møteleder: Gro Gujord Tangen, seniorforsker, fagsjef fysisk helse, Aldring og helse

08.35-08.55 
Hvordan og hvorfor kartlegge skrøpelighet?
Ingebjørg Kyrdalen, fysioterapeut, fagkonsulent, Aldring og helse,
stipendiat, Universitet i Oslo

08.55-09.15 
Fysisk trening og aldring, Sterk og stødig
Elisabeth Wiken Telenius, forsker, Aldring og helse, førsteamanuensis,
OsloMet Storbyuniversitetet

09.15-09.40 
Kan behandling av somatisk sykdom snu skrøpelighet?
Siri Rostoft, overlege, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus,
professor, Universitetet i Oslo

09.40-10.00 
Når er nok, nok? Kloke valg i møte med skrøpelige eldre
Ina Rimberg, sykehjemslege, lege i spesialisering, leder,
Klinisk etikk komité, Oslo

10.00-10.30 
PAUSE

Psykisk helse hos eldre

Møteleder: Sverre Bergh, spesialist i psykiatri, ph.d., forsker, Aldring og helse,
forskningsleder, AFS, Sykehuset Innlandet HF

10.30-10.50 
Ensomhet og depresjon hos eldre
Maria Lage Barca, ph.d., konstituert overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk,
OUS, seniorforsker, Aldring og helse

10.50-11.10 
Selvmord hos eldre, prosjekt
Trine Nordby Skjellestad, sykepleier, fag- og utviklingsleder og
Jørgen Wagle, psykologspesialist, ph.d., begge Aldring og helse

11.10-11.30 
Seksuelle overgrep i barndommen – erfaringer med grupper for eldre brukere
Tina Thorkildsen, faglig veileder, og Martin Hristov, faglig rådgiver, begge Nok. Oslo:
Senter mot Incest og seksuelle overgrep

11.30-12.30 
LUNSJ

12.30-12.45 
Huskeprisen

Etikkhjørnet

12.45-13.15 
Let’s talk about sex
Siren Eriksen, sykepleier, professor, Lovisenberg diakonale høgskole

Friskfaktorer hos eldre

Møteleder: Geir Selbæk, psykiater, professor, Universitetet i Oslo, forskningssjef,
Aldring og helse

13.15-13.35 
Hva bidrar til sunn aldring?
Ekaterina Zotcheva, postdoktor, Aldring og helse

13.35-14.00 
Hvordan kan helsepersonell bidra til å øke helsekompetanse hos eldre?
Lene Kristiansen, vernepleier, spesialrådgiver, Aldring og helse

14.00-14.30 
PAUSE

14-30-14.40 
Hvordan bidra til mestring og deltakelse hos eldre?
Aldring og helse følger Oslo og Kinn kommune

14.40-15.00 
Sosiale omgivelser – engasjerende møteplasser og gode nabolag
Linn W.N. Johansen, Customer Success Manager, Heime

15.00-15.20 
Generasjon: Møhlenpris
Anna Helle-Valle, phd, psykolog i spesialisering og festivalsjef for Generasjon,
Aldring og helse

15.20-15.30 
TAKK FOR I DAG