19.03.2015

Tirsdag ble boken Minner i bilder av Hilde Kramer tildelt prisen Ordknappen. Det er foreningen Leser søker bok som deler ut denne prisen.

 

Les mer
20.03.2015

En tiltakspakke med fysisk og kognitiv trening og ernæringsråd har gunstig effekt på kognisjon hos personer med høy risiko for demens.

Les mer

Nye bøker

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.