• dialogmote banner 1200x250.jpg

    Dialogmøter Demensplan 2020: Vil høre brukere og pårørende

26.11.2014

I dag var det klart for det andre Dialogmøtet i forbindelse med Demensplan 2020. 71 deltakere var samlet på NOVA konferansesenter for å fortelle hva de mener er viktig når den neste demensplanen skal utformes. 

Les mer
24.11.2014

Det er en sammenheng mellom lav vitamin B12 og risiko for demens. En tidligere studie har vist at inntak av B12 kan bremse atrofi i hippocampus hos personer med mild kognitiv svikt (MCI), men effekten av å behandle med vitamin B12 har vært usikker.

Les mer

Nye bøker

Tidstyven
Pris
kr 170,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Pyramiden, novellefilm DVD
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00
Som vi ser oss
Pris
kr 130,00
Måltider er mer enn mat
Pris
kr 60,00
Et langt liv med dysmeli
Pris
kr 60,00

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.