26.01.2015

Den nasjonale kartleggingen er en del av arbeidet i Demensplan 2015. Målet er å få oversikt over omfanget av tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens i kommunene. Kartleggingen gjøres i samarbeid mellom Helsedirektoratet, fylkesmannsembetene og Aldring og helse.

Les mer
24.11.2014

Det er en sammenheng mellom lav vitamin B12 og risiko for demens. En tidligere studie har vist at inntak av B12 kan bremse atrofi i hippocampus hos personer med mild kognitiv svikt (MCI), men effekten av å behandle med vitamin B12 har vært usikker.

Les mer

Nye bøker

Minner i bilder
Pris
kr 190,00
Tidstyven
Pris
kr 170,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Pyramiden, novellefilm DVD
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00
Som vi ser oss
Pris
kr 130,00
Måltider er mer enn mat
Pris
kr 60,00

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.