17.12.2014

Nesten 100 personer fra fag- og forskningsmiljøene deltok på det siste dialogmøtet om Demensplan 2020 for å diskutere hvordan tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende kan bli bedre. 

Les mer
12.12.2014

Årets demensdager gikk av stabelen 2.-3. desember med nesten 850 deltakere.

Les mer

Nye bøker

Minner i bilder
Pris
kr 190,00
Tidstyven
Pris
kr 170,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 50,00
Legemiddellære
Pris
kr 70,00
EX MEMORIA DVD
Pris
kr 120,00
Pyramiden, novellefilm DVD
Langsomme jordskjelv
Pris
kr 320,00
Uff da! sa farmor
Pris
kr 130,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 130,00
Som vi ser oss
Pris
kr 130,00
Måltider er mer enn mat
Pris
kr 60,00

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Omfatter fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.