– Alle har en psykisk helse. Også eldre

Den nye ABC-opplæringen «Psykiske lidelser hos eldre» skal heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om et tema som ofte er underkommunisert når det gjelder eldre. – Ansatte i helse- og omsorgstjenesten møter på dette hver eneste dag, og føler seg ofte hjelpeløse, sier ABC-koordinator Gry Hole.

– Hvis du jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil du møte psykiske lidelser hos eldre hver eneste dag, forteller Gry Hole, koordinator for ABC-opplæringen i Nasjonalt senter for aldring og helse.

ABC-opplæringen er et nasjonalt kompetansehevende tiltak som Aldring og helse utvikler og leverer på oppdrag fra Helsedirektoratet. ABC-opplæringen har en rekke ulike opplæringer med forskjellige temaer, som ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester kan gjennomføre over et år, i kombinasjon med jobb. Opplæringen består av fagseminarer, samt hefter og lydfiler man skal gjennomgå på egen hånd. Heftene har i tillegg refleksjonsoppgaver man skal diskutere i grupper med andre deltakere.

Nytt for høsten 2024 er en fullstendig oppdatering av ABC-permen «Psykiske lidelser hos eldre». Permen har nytt innhold, nye bilder og refleksjonsoppgaver. Opplæringen gir deltakerne oppdatert kunnskap om psykiske lidelser og hva som er god behandling, basert på den nyeste forskningen om psykiske lidelser hos eldre.

– Vi vet at mange ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan føle hjelpeløshet i møte med eldre med psykiske lidelser. De kan være usikre på hvordan de skal forholde seg til dem, hvilke lover og rettigheter som gjelder, og hva slags behandlingsmuligheter som finnes. Derfor er det viktig at kommunene sørger for å øke denne kompetansen hos sine ansatte, sier Hole.

Ny kunnskap om symptomer og diagnoser

Norges befolkning blir stadig eldre, og jo eldre vi blir, desto mer utsatt er vi – ikke bare for fysiske plager, men også for psykiske.

– Eldre kan være mer sårbare blant annet for angst, depresjon og selvmordstanker. Å bli eldre involverer ofte både tap og store endringer i hverdagen. Man kan miste venner og livspartner, det sosiale nettverket kan bli mindre, og man kan få færre arenaer der man kommer i kontakt med og kan snakke med andre. Mange eldre føler på stor ensomhet, sier Hole.

Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år mer enn fordobles, og psykiske lidelser blant eldre vil dermed være en av de store helseutfordringene i årene som kommer. Den nye ABC-opplæringen «Psykiske lidelser hos eldre» løfter dette temaet som et viktig kunnskapsområde og handler om hvordan psykiske lidelser oppstår, hvordan de arter seg, og hvordan de kan forebygges, behandles og følges opp.

– Deltakerne vil få kunnskap og kompetanse om ulike symptomer og psykiske diagnoser hos eldre, og lærer hvordan de kan møte både pasienter og pårørende på en trygg og god måte. Mange opplever at de blir tryggere i jobben sin, får et bedre fagspråk og får økt motivasjoni jobben etter å ha gjennomført ABC-opplæringen, sier Hole.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 2022.
Gry Hole i Aldring og helse er koordinator for ABC-opplæringen. Foto: Martin Lundsvoll

Passer for alle ansatte

ABC-opplæringen er utviklet av fagfolk som jobber med de aktuelle fagområdene. Opplæringen er for de med fagutdanning og de ufaglærte, og passer for alle som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester.

– Opplæringen er veldig praksisnær, og kunnskapen kan lett overføres til det daglige arbeidet, forklarer Hole.

– Det unike med ABC-metoden er at deltakerne møtes og reflekterer sammen i tverrfaglige grupper. Alt skjer i egen kommune og er relatert til egen arbeidshverdag. Deltakerne opplever økt mestring og blir faglig sterkere. Lederne får mer kunnskapsrike medarbeidere som blir tryggere i jobbene sine, poengterer hun.

Mestring, selvtillit og arbeidsglede

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere viser at ABC-opplæringen er svært nyttig. Økt mestring og bedre selvtillit på jobb, og økt trygghet i samtaler med pårørende, er noe av det som blir trukket fram i deltakerundersøkelser.

– Ikke minst rapporterer mange at arbeidsgleden øker. Kompetanseheving er viktig for at man skal utvikle seg og fortsette å trives på jobb, sier Hole.

Økt trivsel blant de ansatte vil også få ringvirkninger for både brukere og deres pårørende.

– Jeg snakket med noen pårørende for en stund siden som bemerket at «noe hadde skjedd» med avdelingen til deres nære, uten at de kunne sette fingeren på akkurat hva det var. Det eneste de visste, var at det var positivt, forteller Hole.

Mye av forklaringen lå trolig i kompetanseheving med ABC-opplæring.

– Vi anbefaler kommunene å tenke langsiktig og legge stein på stein, slik at de systematisk bygger opp kompetansen hos de ansatte over tid. Hvis kommunen har et kontinuerlig fokus på kompetanseheving vil de kommunale helse- og omsorgstjenestene få medarbeidere som sitter med samme, viktige kunnskap. Da vil det også bli lettere å gjennomføre tiltak eller endringer for å møte nye utfordringer, sier hun, og legger til:

– Målet med denne ABC-opplæringen er både å forebygge, oppdage og behandle psykiske lidelser. Husk at alle har en psykisk helse, også eldre.