– Kompetanseheving gir bedre trivsel for både ansatte og pasienter

Astrid Lundesgaard, rådgiver fra sektor helse og omsorg i Ringerike kommune, mener kompetanseheving i helsetjenesten er en av de viktigste investeringene en kommune kan gjøre for fremtiden. – Dersom vi skal kunne levere gode og forsvarlige helsetjenester til en aldrende befolkning, trenger vi høyt kvalifisert helsepersonell som trives på jobb, sier hun.

Det er en kjølig vårdag med vind og vær fra alle fire årstider, og parkeringsplassen til Sundvolden Hotel er full. Innendørs er det nesten like fullt – det summer av stemmer både i resepsjonsområdet og utenfor konferansesalene. I en av salene vises en kort videofilm for de fremmøtte, der en helsefagarbeider snakker varmt om hvor mye hun har lært av videreutdanningen hun har tatt ved Fagskolen Aldring og helse. Hun avslutter videointervjuet med et begeistret: «Jeg vil lære mer!»

Varme smil og godlynt humring sprer seg i rommet da det viser seg at den engasjerte helsefagarbeideren – hun sitter her, ved det bakerste bordet. Og hun er fortsatt ivrig på å lære mer. Denne fredagen er nemlig viet kompetanseheving for ansatte i demensomsorgen i Ringerike kommune. Ringerike har gjennom flere år opprettet et svært tett samarbeid med Fagskolen Aldring og helse, og har gjennom dette samarbeidet drevet systematisk kompetanseheving for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi startet samarbeidet i 2020, da vi sendte det første kullet med nesten 30 studenter på Fagskolen. Samlingene skulle egentlig foregå i Drammen, men ettersom vi var så mange fikk vi ordnet det slik at foreleserne kom til oss i Hønefoss i stedet, forteller Astrid Lundesgaard, rådgiver i Ringerike kommune.

Akkurat det var gull verdt, sier hun.

– Veldig mange av våre helsefagarbeidere er småbarnsforeldre som jobber turnus, og for dem blir det for langt å skulle reise til Drammen. Vi ønsker at så mange som mulig av våre ansatte tar utdanningen på Fagskolen, og da må vi finne gode løsninger for å få det til. Det koster jo litt for oss, men til gjengjeld får vi høyt kvalifisert helsepersonell som blir lenger i stillingene sine, sier Lundesgaard.

Behov for mer kunnskap

Kommuneoverlege i Ringerike og Jevnaker Christian Skari. Foto: Marit O. Bromark

En av dagens foredragsholdere er Christian Skari, kommuneoverlege i Ringerike og Jevnaker, som har snakket om samtykkekompetanse og bruken av tvangsvedtak.

– Samtykkekompetanse er en problemstilling som treffer alle i helsetjenesten, men spesielt de som jobber med demens. Det er en vanskelig problemstilling med mange dilemmaer, både når det gjelder vurderingen av samtykkekompetanse og konsekvensen av det, sier Skari.

Han tror ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene generelt har behov for mer kunnskap om samtykkekompetanse hos personer med demens, og mener kompetanseheving i denne sammenhengen er vesentlig.

– Det som er viktig når vi gir helsehjelp til personer med demens er å vurdere om pasienten ønsker denne behandlingen. Dersom behandlingen er helt nødvendig bør vi tilrettelegge på en slik måte at pasienten deltar frivillig, sier Skari.

Kultur for kompetanseheving

Ringerike kommune har i flere år prioritert å bruke penger på kompetanseheving i helsetjenesten. Det er en viktig investering for å kunne møte behovene til en aldrende befolkning, mener Lundesgaard.

– Vi har en god kultur for kompetanseheving her, og det er jeg veldig glad for. Vi er forpliktet til å yte gode og forsvarlige helsetjenester til befolkningen vår, og det blir det når de ansatte er flinke i jobben sin. Derfor sender vi alle som vil, på kompetanseheving, sier hun, og fortsetter:

– Gjennom videreutdanning og andre kompetansehevingstiltak blir de ansatte tryggere, mindre slitne og mindre frustrerte, og de lærer teknikker som gjør at personer med demens får en bedre hverdag. De ansatte får et høyt fokus på faget sitt, og det gir bedre trivsel – både for de ansatte og for pasientene.

Vi er forpliktet til å yte gode og forsvarlige helsetjenester til befolkningen vår, og det blir det når de ansatte er flinke i jobben sin.

Astrid Lundesgaard, rådgiver for sektor helse og omsorg i Ringerike kommune

Lærerikt og relevant

Blant deltakerne på fagdagen finner vi de tre helsefagarbeiderne Isabella Seierslund, Eleni Grøstad og Sarah Martinsen. Isabella har snart fullført sisteåret av Fagskolen Aldring og helse, mens Sarah snart er ferdig med sitt første år på Fagskolen. Alle tre er strålende fornøyd med fagdagen på Sundvolden.

– Det er veldig lærerikt, og mye av dette kan vi ta med oss rett inn på jobb, sier Eleni.

Isabella og Sarah er enige.

– Det er veldig nyttig å kunne prate sammen i grupper med kollegaer, om de problemstillingene som tas opp her. Vi kjenner hverandres arbeidshverdag, og vet hvordan det vi snakker om er relevant for jobben. Det føles godt å kunne reflektere litt i dybden, for når vi er på jobb har vi ikke så mye tid til å snakke sammen, sier Isabella.

– Selv om jeg allerede har hatt mye av dette på Fagskolen, er det bra med litt repetisjon. Man blir jo aldri ferdig utlært, sier Sarah.

Alle tre ønsker seg flere fagdager og enda mer fokus på kompetanseheving.

– Jeg håper at flere har lyst til å videreutdanne seg. Selv om jeg akkurat nå angrer litt fordi jeg snart har eksamen, sier Isabella og ler.

– Men du kommer ikke til å angre når du er ferdig, skyter Sarah inn, og de andre to nikker.

– Kompetanseheving er alltid bra. Jeg vet at flere av kollegaene mine også gjerne skulle vært her i dag, sier Eleni.

Helsefagarbeiderne Eleni Grøstad, Sarah Martinsen og Isabella Seierslund var fornøyde deltagere på fagdagen. Foto: Marit O. Bromark

Stort fremmøte

Fagdagen på Sundvollen har samlet mer enn 80 deltakere fra flere kommuner. Arrangøren Ringerike kommune hadde også invitert samarbeidende kommuner, og deltagere fra Hole, Modum, Jevnaker, Krødsherad og Nesbyen kommuner er også til stede.

De fleste er helsefagarbeidere eller sykepleiere, men det er også en god del avdelingsledere og enhetsledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En av grunnene til at Ringerike kommune ønsket å arrangere denne fagdagen, var å vise lederne noe av hva deres ansatte som tar videreutdanning gjennom Fagskolen lærer, og hvilken kompetanse de innehar etter endt kurs eller utdanningsløp.

– Jeg er kjempefornøyd med fremmøtet i dag, og særlig glad for å se så mange ledere. Hvis ikke lederne vet hva de ansatte lærer, klarer de ikke like godt å få tatt den nye kompetansen i bruk på jobb. Derfor er vi veldig glade for at mange av lederne våre også er her i dag, sier Lundesgaard.

Det var hun som tok initiativet til denne fagdagen, som arrangeres uavhengig av videreutdanningene på Fagskolen. Det tette samarbeidet mellom Ringerike og Fagskolen gjorde det naturlig å invitere Fagskolens forelesere til å bidra på arrangementet. I tillegg har Ringerike invitert flere av nabokommunene til å sende sine ansatte som deltakere.

– Vi samarbeider mye på tvers av kommunegrensene her. Det gir fordeler for oss alle, sier hun.

Rektor for Fagskolen, Signe Baksaas Gjelstad, er også til stede på Sundvolden denne vårdagen. Hun mener det tette samarbeidet med Ringerike kommune har vært svært vellykket.

– Det er litt unikt at det lages en slik fagdag hvor Fagskolens program er så aktuelt for helsetjenestene i en kommune. Det tette samarbeidet gjør at vi får til mye, og slike fagdager som i dag kan bety mye for den generelle kompetansehevingen til både ledere og ansatte, sier hun.

Fagdagen på Sundvolden var arrangert av Ringerike kommune, men også deltakere fra samarbeidskommuner var invitert. Her snakker Signe Baksaas Gjelstad, rektor for Fagskolen Aldring og helse, for deltakerne om verdien av kompetanseheving. Foto: Marit O. Bromark